Ktl-icon-tai-lieu

Hoàn thiện hệ thống lương, thưởng tại Công ty CP Thương Mại Viễn Thông Tin Học Bưu Điện

Được đăng lên bởi Hung Hoang
Số trang: 120 trang   |   Lượt xem: 3998 lần   |   Lượt tải: 5 lần
1

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Lương, thưởng có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với người lao động vì nó là
nguồn thu nhập chính đảm bảo cho cuộc sống của bản thân và gia đình họ.
Lương, thưởng là một trong những động lực kích thích con người làm việc
hăng hái, nhưng đồng thời cũng là một trong những nguyên nhân gây trì trệ, bất mãn
hoặc từ bỏ công ty. Trong điều kiện nền kinh tế kém phát triển như ở Việt Nam thì
nhu cầu con người mới chỉ đảm bảo ở mức độ thấp, tối thiểu về ăn, mặc, ở, đi lại, nghỉ
ngơi, bảo vệ sức khỏe và học tập. Trong nền kinh tế thị trường, nhu cầu được thể hiện
tập trung ở lợi ích kinh tế - động lực trực tiếp thúc đẩy người lao động làm việc và làm
việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả. Lợi ích kinh tế theo C.Mác, là một phạm trù
kinh tế, biểu hiện của quan hệ sản xuất, được phản ánh trong ý thức, thành động cơ
hoạt động nhằm thỏa mãn một cách tốt nhất nhu cầu vật chất của các chủ thể tham gia
lao động. Bất cứ một cá nhân hay tập thể lao động trước và trong khi làm việc cũng
đều suy nghĩ: mình được gì và có quyền lợi như thế nào khi tham gia lao động. Vấn đề
đặt ra là: mỗi nhà quản lý cần phải biết điều tiết hài hòa các lợi ích, không để lợi ích
này xâm phạm hoặc làm tổn hại đến lợi ích kia, mọi biểu hiện coi thường lợi ích hoặc
chỉ động viên chung chung như thời bao cấp trước đây, đều không có tác dụng động
viên kích thích người lao động làm việc. Đại hội VII Đảng cộng sản Việt Nam, sau
khi đánh giá lại những thiếu sót, sai lầm của mình trong công tác quản lý, đã khẳng
định phải kết hợp hài hòa các lợi ích theo nguyên tắc, lấy lợi ích của người lao động
làm cơ sở, và mỗi chủ trương, chính sách kinh tế của Đảng và Nhà nước trong đó có
chính sách tiền lương phải xuất phát từ lợi ích, nhu cầu và khả năng người lao động.
Cải thiện và nâng cao mức sống của người dân luôn là mối quan tâm hàng đầu
của Chính phủ các nước. Trong những năm gần đây, ở nước ta, để cải thiện và nâng
cao mức sống của người dân, Chính phủ đã liên tục ra các quyết định về điều chỉnh hệ
số lương và mức lương tối thiểu cho người lao động. Sự thay đổi đó đã góp phần đảm
bảo cho cuộc sống của người lao động ngày càng tốt đẹp hơn.

2

Lương, thưởng luôn là vấn đề gây nhiều “nhức nhối” ở hầu hết các công ty ở
Việt Nam, là đề tài gây tranh luận sôi nổi trên các diễn đàn, quốc hội Việt Nam trong
nhiều năm qua và hiện nay nó vẫn còn là đề tài nóng bỏng đối với Việt Nam.
Được thành lập từ năm 2011, công ty cổ phần viễn thông tin học Bưu Điện gọi
tắt là Ctin-Tra...
1
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Lương, thưởng ý nghĩa cùng quan trọng đối với người lao động
nguồn thu nhập chính đảm bảo cho cuộc sống của bản thân và gia đình họ.
Lương, thưởng một trong những động lực kích thích con người làm việc
hăng hái, nhưng đồng thời cũng một trong những nguyên nhân gây trì trệ, bất mãn
hoặc từ bỏ công ty. Trong điều kiện nền kinh tế kém phát triển như Việt Nam thì
nhu cầu con người mới chỉ đảm bảo ở mức độ thấp, tối thiểu về ăn, mặc, ở, đi lại, nghỉ
ngơi, bảo vệ sức khỏe học tập. Trong nền kinh tế thị trường, nhu cầu được thể hiện
tập trung ở lợi ích kinh tế - động lực trực tiếp thúc đẩy người lao động làm việc và làm
việc năng suất, chất lượng, hiệu quả. Lợi ích kinh tế theo C.Mác, một phạm trù
kinh tế, biểu hiện của quan hệ sản xuất, được phản ánh trong ý thức, thành động
hoạt động nhằm thỏa mãn một cách tốt nhất nhu cầu vật chất của các chủ thể tham gia
lao động. Bất cứ một nhân hay tập thể lao động trước trong khi làm việc cũng
đều suy nghĩ: mình được gì và có quyền lợi như thế nào khi tham gia lao động. Vấn đề
đặt ra : mỗi nhà quản cần phải biết điều tiết hài hòa các lợi ích, không để lợi ích
này xâm phạm hoặc làm tổn hại đến lợi ích kia, mọi biểu hiện coi thường lợi ích hoặc
chỉ động viên chung chung như thời bao cấp trước đây, đều không tác dụng động
viên kích thích người lao động làm việc. Đại hội VII Đảng cộng sản Việt Nam, sau
khi đánh giá lại những thiếu sót, sai lầm của mình trong công c quản lý, đã khẳng
định phải kết hợp hài hòa các lợi ích theo nguyên tắc, lấy lợi ích của người lao động
làm sở, mỗi chủ trương, chính ch kinh tế của Đảng Nhà nước trong đó
chính sách tiền lương phải xuất phát từ lợi ích, nhu cầu và khả năng người lao động.
Cải thiện nâng cao mức sống của người dân luôn mối quan tâm hàng đầu
của Chính phủ c nước. Trong những năm gần đây, ớc ta, để cải thiện nâng
cao mức sống của người dân, Chính phủ đã liên tục ra các quyết định về điều chỉnh hệ
số lương và mức lương tối thiểu cho người lao động. Sự thay đổi đó đã góp phần đảm
bảo cho cuộc sống của người lao động ngày càng tốt đẹp hơn.
Hoàn thiện hệ thống lương, thưởng tại Công ty CP Thương Mại Viễn Thông Tin Học Bưu Điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoàn thiện hệ thống lương, thưởng tại Công ty CP Thương Mại Viễn Thông Tin Học Bưu Điện - Người đăng: Hung Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
120 Vietnamese
Hoàn thiện hệ thống lương, thưởng tại Công ty CP Thương Mại Viễn Thông Tin Học Bưu Điện 9 10 890