Ktl-icon-tai-lieu

HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH MỰC IN VMAX GIAI ĐOẠN 2010 2020

Được đăng lên bởi trinhly-mt-gmail-com
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 3485 lần   |   Lượt tải: 16 lần
Chuyên đề tốt nghiệp

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH


BÁO CÁO

THỰC TẬP

TỐT

NGHIỆP
(BẢN NHÁP)

ĐỀ TÀI:

HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN BÁN HÀNG
TẠI CÔNG TY TNHH MỰC IN VMAX GIAI ĐOẠN
2010 -2020

GVHD

:TS. NGUYỄN THỊ TĨNH

SVTT
TP. Hồ Chí Minh, ngày…tháng…năm
2013:PHẠM THANH THÚY
MSSV
:2110120578
LỚP

:CĐ QTKD – 34C

NIÊN KHÓA

: 2010 - 2013

Chuyên đề tốt nghiệp
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................
Chuyên đề tốt nghiệp
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

BÁO CÁO THỰC TẬP
TỐT NGHIỆP
(BẢN NHÁP)
ĐỀ TÀI:
HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN BÁN HÀNG
TẠI CÔNG TY TNHH MỰC IN VMAX GIAI ĐOẠN
2010 -2020
GVHD :TS. NGUYỄN THỊ TĨNH
SVTT :PHẠM THANH THÚY
MSSV :2110120578
LỚP :CĐ QTKD – 34C
NIÊN KHÓA : 2010 - 2013
TP. Hồ Chí Minh, ngày…tháng…năm 2013
HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH MỰC IN VMAX GIAI ĐOẠN 2010 2020 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH MỰC IN VMAX GIAI ĐOẠN 2010 2020 - Người đăng: trinhly-mt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH MỰC IN VMAX GIAI ĐOẠN 2010 2020 9 10 309