Ktl-icon-tai-lieu

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Được đăng lên bởi Nju Kny
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 1939 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường đại học Điện Lực
LỜI NÓI ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường phát triển, lợi nhuận luôn là mục tiêu hoạt động
của các doanh nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển và càng lớn mạnh hơn. Để
đảm bảo cho doanh nghiệp có lợi nhuận và phát triển không ngừng, từ đó nâng cao
lợi ích của người lao động thì trong chính sách quản lý, các doanh nghiệp phải tìm
mọi cách để tiết kiệm chi phí trong đó có chi phí tiền lương.
Đối với người lao động, tiền lương có một ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi nó
là thu nhập chính của họ để đảm bảo cuộc sống của bản thân, gia đình. Do đó tiền
lương có thể là động lực thúc đẩy người lao động tăng năng suất lao động nếu họ
được trả đúng theo sức lao động họ đóng góp, nhưng bên cạnh đó, tiền lương cũng
làm giảm năng suất lao động, làm người lao động không gắn bó với công việc, làm
quá trình sản xuất chậm lại, không đạt hiệu quả nếu tiền lương được trả thấp hơn
sức lao động mà họ bỏ ra.
Một công ty sẽ hoạt động và có kết quả tốt khi kết hợp hài hòa cả hai vấn đề
này. Để làm được điều đó thì công tác hạch toán tiền lương là công cụ quản lý hữu
hiệu của doanh nghiệp mà thông qua việc theo dõi cung cấp chính xác số lượng,
thời gian và xác định kết quả lao động cho các nhà quản trị có thể quản lý được chi
phí tiền lương trong giá thành sản phẩm, dịch vụ và trả tiền lương cho người lao
động theo đúng công sức mà họ đã bỏ ra sau một quá trình làm việc vất vả.
Dựa trên các chế độ tiền lương do Nhà nước ban hành, mỗi doanh nghiệp tuỳ
thuộc vào đặc điểm tổ chức quản lý và tính chất công việc để có những vận dụng
phù hợp nhằm đạt được hiệu quả công việc cao nhất. Do chính sách chế độ tiền
lương luôn được bổ sung, thay đổi bởi Nhà nước để có thể phù hợp với sự phát triển
của đất nước và đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của cả doanh nghiệp và
người lao động, đòi hỏi các kế toán viên phải luôn tìm tòi và cập nhập thường
xuyên để có thể hoàn thiện hơn công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích
theo lương nhằm đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho nhà quản trị
đồng thời là chỗ dựa cho người lao động.
Từ vai trò, ý nghĩa trên của công tác tiền lương, đối với người lao động, và
công ty qua quá trình thực tập, em đã nghiên cứu chuyên đề:

1

Trường đại học Điện Lực
“Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty
cổ phần thương mại và sản xuất thang máy Hùng Cường”.
Kết cấu chuyên đề thực tập bao gồm ba phần:
 Phần 1: Tổng quan về công ty cổ phần thương mại và sản xuất thang máy

Hùng Cường
 Phần 2: T...
Trường đại học Điện Lực
LỜI NÓI ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường phát triển, lợi nhuận luôn là mục tiêu hoạt động
của các doanh nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển và càng lớn mạnh hơn. Để
đảm bảo cho doanh nghiệp có lợi nhuận và phát triển không ngừng, từ đó nâng cao
lợi ích của người lao động thì trong chính sách quản lý, các doanh nghiệp phải tìm
mọi cách để tiết kiệm chi phí trong đó có chi phí tiền lương.
Đối với người lao động, tiền lương có một ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi nó
là thu nhập chính của họ để đảm bảo cuộc sống của bản thân, gia đình. Do đó tiền
lương có thể là động lực thúc đẩy người lao động tăng năng suất lao động nếu họ
được trả đúng theo sức lao động họ đóng góp, nhưng bên cạnh đó, tiền lương cũng
làm giảm năng suất lao động, làm người lao động không gắn bó với công việc, làm
quá trình sản xuất chậm lại, không đạt hiệu quả nếu tiền lương được trả thấp hơn
sức lao động mà họ bỏ ra.
Một công ty sẽ hoạt động và có kết quả tốt khi kết hợp hài hòa cả hai vấn đề
này. Để làm được điều đó thì công tác hạch toán tiền lương là công cụ quản lý hữu
hiệu của doanh nghiệp mà thông qua việc theo dõi cung cấp chính xác số lượng,
thời gian và xác định kết quả lao động cho các nhà quản trị có thể quản lý được chi
phí tiền lương trong giá thành sản phẩm, dịch vụ và trả tiền lương cho người lao
động theo đúng công sức mà họ đã bỏ ra sau một quá trình làm việc vất vả.
Dựa trên các chế độ tiền lương do Nhà nước ban hành, mỗi doanh nghiệp tuỳ
thuộc vào đặc điểm tổ chức quản lý và tính chất công việc để có những vận dụng
phù hợp nhằm đạt được hiệu quả công việc cao nhất. Do chính sách chế độ tiền
lương luôn được bổ sung, thay đổi bởi Nhà nước để có thể phù hợp với sự phát triển
của đất nước và đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của cả doanh nghiệp và
người lao động, đòi hỏi các kế toán viên phải luôn tìm tòi và cập nhập thường
xuyên để có thể hoàn thiện hơn công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích
theo lương nhằm đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho nhà quản trị
đồng thời là chỗ dựa cho người lao động.
Từ vai trò, ý nghĩa trên của công tác tiền lương, đối với người lao động, và
công ty qua quá trình thực tập, em đã nghiên cứu chuyên đề:
1
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương - Người đăng: Nju Kny
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 9 10 257