Ktl-icon-tai-lieu

Hoạt động phát hành niêm yết của cổ của các công ty cổ phần trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 4951 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Bài Luận
Đề Tài:
Hoạt động phát hành niêm yết của cổ
của các công ty cổ phần trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay

1

LỜI MỞ ĐẦU
Những năm gần đây, ở Việt Nam đang sôi động một loại thị trường, đó chính là thị
trường chứng khoán. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường tại Việt
Nam, xu thế toàn cầu hóa kinh tế và nhiều làn sóng kinh doanh mới đã và đang ùa
vào nước ta. Nhu cầu tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh đã buộc
các doanh nghiệp phải minh bạch hóa cơ chế quản lý, mở rộng nguồn vốn kinh
doanh. Chính vì lẽ đó, các công ty cổ phần ra đời và ngày càng thể hiện bước đi
đúng đắn của mình khi đưa cổ phiếu của công ty đến với công chúng, gắn liền lợi
ích của công ty với các cổ đông. Qua đó, chúng ta thấy vai trò của việc thị trường
chứng khoán nói chung và thị trường cổ phiếu nói riêng đến sự phát triển của đất
nước. Việc phát hành cổ phiếu ra công chúng đã không còn chỉ là việc của doanh
nghiệp mà là của tất cả những ai quan tâm đến thị trường chứng khoán. Các công
ty càng có uy tín trong kinh doanh thì sự chú ý của các nhà đầu tư vào đợt phát
hành cổ phiếu của chúng càng lớn. Cũng chính vì nhìn vào các hoạt động phát
hành và niêm yết cổ phiếu chúng ta thấy được kết quả hoạt động của công ty. Như
vậy, hoạt động phát hành và niêm yết cổ phiếu ra công chúng là một bước tiến rất
quan trọng, nó đánh dấu một thời kì phát triển của công ty. Tuy đã hình thành ở
nước ta trong một thời gian nhưng nghiệp vụ phát hành chứng khoán ở Việt Nam
vẫn còn khá non yếu nếu đem so với thế giới. Có nhiều câu hỏi đặt ra là: hiện nay
các doanh nghiệp đã sử dụng các phương pháp và các điều kiện nào để phát hành
và niêm yết cổ phiếu? Thực trạng phát hành cổ phiếu của nước ta trong những
năm nay có gì đặc biệt, cũng như những giải pháp cho vấn đề này trong giai đoạn
hiện nay? Đó là những nội dung chính sẽ được đề cập trong bài thuyết trình:
“Hoạt động phát hành niêm yết của cổ phiếu của các công ty cổ phần trên thị
trường chứng khoán Việt Nam hiện nay”

2

1. Khái quát chung về hoạt động niêm yết và phát hành cổ phiếu của
công ty cổ phần:
1.1.

Vài nét về công ty cổ phần:

Luật doanh nghiệp do Quốc hội thông qua tháng 12/1999 định nghĩa: “Doanh
nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được
dăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt
động kinh doanh”. Doanh nghiệp có thể thuộc một trong các loại hình sau đây:
doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp da...
Bài Luận
Đ ề Tài:
Hoạt động phát hành niêm yết của cổ
của các công ty cổ phần trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay
1
Hoạt động phát hành niêm yết của cổ của các công ty cổ phần trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoạt động phát hành niêm yết của cổ của các công ty cổ phần trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Hoạt động phát hành niêm yết của cổ của các công ty cổ phần trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay 9 10 750