Ktl-icon-tai-lieu

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi Nguyen Ha
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 465 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh "Kỳ 17: Bác Hồ bỏ thuốc lá Câu chuyện minh chứng cho đạo đức nói đi đôi với làm của Bác"
Cuộc đời của Hồ Chí Minh là một mẫu mực về tự rèn luyện. Từ thời thiếu niên đến
lúc trở thành Chủ tịch nước, Bác không ngừng đấu tranh hoàn thiện mình, Bác luôn
kiên trì rèn luyện, lâu dần thành nếp sống, thành thói quen. Bác nói thật chí lý: "Việc
gì trong đời sống cũng khó khǎn cả, vì chưa thành thói quen, khi đã có thói quen thì
việc gì cũng không khó". Sự uyên thâm và vĩ đại của Bác chính là nhờ ý chí rèn luyện
trở thành thói quen đó của Bác.
Tuy nhiên Bác tự nhận Bác có thói quen xấu là hút thuốc lá. Việc hút thuốc lá liên
quan tới hoạt động cách mạng của Người trong những năm 20 của thế kỷ XX khi
Người mang tên Nguyễn Ái Quốc. Đồng chí Vũ Kỳ, nguyên Thư ký riêng của Chủ
tịch Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh đã được Bác Hồ tâm sự:
Những năm ở Pháp, Người là một thanh niên kháng Pháp nên luôn bị mật thám Pháp
theo dõi ở khắp mọi nơi. Người biết bị theo dõi mà không dám quay đầu lại để nhìn.
Để có thể quan sát được sự theo dõi, Người nghĩ ra cách hút thuốc. Mỗi lần như vậy,
đi qua thùng đựng rác ven đường cách khoảng ba bước chân, Người dừng lại châm
thuốc hút, rồi quay lại thùng rác để vứt que diêm, như vậy là Người có dịp quan sát
xung quanh, liệu cách đối phó với kẻ theo dõi. Do giả vờ hút thuốc mãi mà đã trở
thành thói quen của Người.

Ảnh tư liệu.
Nǎm 1966, do sức khoẻ giảm sút, bác sỹ đề nghị Bác bỏ thuốc Bác có kế hoạch quyết
tâm bỏ dần. Bác nói:
- Bác hút thuốc từ lúc còn trẻ nay đã thành thói quen, bây giờ bỏ thì tốt nhưng không
dễ, các chú phải giúp Bác bỏ tật xấu này.
Rồi Bác tự đề ra chương trình bỏ thuốc dần dần. Lúc đầu là giảm số lượng điếu hút
trong ngày. Khi thèm hút thuốc Bác làm một việc gì đó để thu hút sự chú ý, tập trung.
Tuổi đã già phải làm như vậy thật quá vất vả. Tập một thói quen, bỏ một thói quen
không dễ chút nào. Phải có một nghị lực phi thường mới làm được. Bác bảo đồng chí
giúp việc để cho Bác một vỏ lọ Pênixilin ở nơi làm việc và phòng nghỉ. Hút chừng
nửa điếu Bác dụi đi để vào lọ đó. Sau hút lại nửa điếu để dành. Anh em can bảo thuốc

lá hút dở không có lợi, Bác bảo: “Nhưng hút để có cữ”. Với cách làm đó, Bác đã giảm
từ cả bao xuống còn ba, bốn điếu một ngày. Cứ như vậy Bác hút thưa dần.

Ảnh tư liệu.
Đầu tháng 3-1968, nhân khi bị cảm ho nhẹ, Bác tự quyết định bỏ hẳn. Mấy ngày
sau, trong một tuần lễ anh em vẫn để gói thuốc trên bàn làm việc của Bác, nhưng Bác
không ...
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh "Kỳ 17: Bác Hồ bỏ thuốc lá -
Câu chuyện minh chứng cho đạo đức nói đi đôi với làm của Bác"
Cuộc đời của Hồ Chí Minh là một mẫu mực về tự rèn luyện. Từ thời thiếu niên đến
lúc trở thành Chủ tịch nước, Bác không ngừng đấu tranh hoàn thiện mình, Bác luôn
kiên trì rèn luyện, lâu dần thành nếp sống, thành thói quen. Bác nói thật chí lý: "Việc
gì trong đời sống cũng khó khǎn cả, vì chưa thành thói quen, khi đã có thói quen thì
việc gì cũng không khó". Sự uyên thâm và vĩ đại của Bác chính là nhờ ý chí rèn luyện
trở thành thói quen đó của Bác.
Tuy nhiên Bác tự nhận Bác có thói quen xấu là hút thuốc lá. Việc hút thuốc lá liên
quan tới hoạt động cách mạng của Người trong những năm 20 của thế kỷ XX khi
Người mang tên Nguyễn Ái Quốc. Đồng chí Vũ Kỳ, nguyên Thư ký riêng của Chủ
tịch Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh đã được Bác Hồ tâm sự:
Những năm ở Pháp, Người là một thanh niên kháng Pháp nên luôn bị mật thám Pháp
theo dõi ở khắp mọi nơi. Người biết bị theo dõi mà không dám quay đầu lại để nhìn.
Để có thể quan sát được sự theo dõi, Người nghĩ ra cách hút thuốc. Mỗi lần như vậy,
đi qua thùng đựng rác ven đường cách khoảng ba bước chân, Người dừng lại châm
thuốc hút, rồi quay lại thùng rác để vứt que diêm, như vậy là Người có dịp quan sát
xung quanh, liệu cách đối phó với kẻ theo dõi. Do giả vờ hút thuốc mãi mà đã trở
thành thói quen của Người.
Ảnh tư liệu.
Nǎm 1966, do sức khoẻ giảm sút, bác sỹ đề nghị Bác bỏ thuốc Bác có kế hoạch quyết
tâm bỏ dần. Bác nói:
- Bác hút thuốc từ lúc còn trẻ nay đã thành thói quen, bây giờ bỏ thì tốt nhưng không
dễ, các chú phải giúp Bác bỏ tật xấu này.
Rồi Bác tự đề ra chương trình bỏ thuốc dần dần. Lúc đầu là giảm số lượng điếu hút
trong ngày. Khi thèm hút thuốc Bác làm một việc gì đó để thu hút sự chú ý, tập trung.
Tuổi đã già phải làm như vậy thật quá vất vả. Tập một thói quen, bỏ một thói quen
không dễ chút nào. Phải có một nghị lực phi thường mới làm được. Bác bảo đồng chí
giúp việc để cho Bác một vỏ lọ Pênixilin ở nơi làm việc và phòng nghỉ. Hút chừng
nửa điếu Bác dụi đi để vào lọ đó. Sau hút lại nửa điếu để dành. Anh em can bảo thuốc
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Trang 2
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Người đăng: Nguyen Ha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 9 10 668