Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng vay tài sản

Được đăng lên bởi trinhmai-hlu
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 148 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
Trang

MỞ ĐẦU
Trong cuộc sống xã hội ngày nay, các HĐ dân sự diễn ra liên tục, rất phổ biến và
mang tính tất yếu, nó không ngừng phát triển bởi nhu cầu sống không giới hạn của con
người. Nhắc đến các chế định HĐ dân sự, chúng ta không thể không quan tâm đến hợp
đồng vay tài sản – một chế định được hình thành khá lâu trong lịch sử lập pháp của Việt
Nam, nó không những là một trong các HĐ dân sự thông dụng và quan trọng trong chế
định HĐ dân sự nói chung mà còn là phương tiện pháp lý hiệu quả cho các chủ thể có thể
đáp ứng được nhu cầu của mình trong sản xuất kinh doanh và phục vụ đời sống sinh hoạt
hàng ngày. Trải qua từng thời kỳ khác nhau, nó được các nhà lập pháp quan tâm, hoàn
thiện để củng cố và phát triển hơn. Tuy nhiên, trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, đời
sống kinh tế xã hội có nhiều bước thay đổi, phát triển và phức tạp hơn, thì một số quy
định của BLDS 2005 về HĐVTS chưa thực sự phát huy hiệu quả do những quy định này
phần nào chưa hoàn chỉnh và phù hợp với điều kiện xã hội ngày nay, cho nên việc áp
dụng các quy định pháp luật về HĐVTS còn gặp nhiều vướng mắc. Vì vậy. với mong
muốn tìm hiểu sâu hơn những vấn đề pháp lý cơ bản về HĐVTS cũng như là những khó
khăn khi áp dụng những quy định đó vào thực tiễn trong thời gian qua, em xin chọn đề
tài: “Đánh giá các quy định trong BLDS 2005 về hợp đồng vay tài sản (nêu những ưu
điểm, hạn chế và định hướng hoàn thiện các quy định của pháp luật” làm bài tập cho
mình. Do kiến thức còn hạn chế nên bài viết của em còn nhiều thiếu sót, mong các thầy
(cô) quan tâm góp ý để bài làm của em có thể hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn!

NỘI DUNG
I. Khái quát chung về hợp đồng vay tài sản
1. Khái niệm hợp đồng vay tài sản
Khái niệm hợp đồng vay tài sản đã bắt đầu được hình thành trong pháp luật nước ta
ghi nhận qua các thời kỳ và cho đến nay pháp luật Việt Nam hiện hành đã đưa ra khái
niệm hoàn chỉnh về HĐVTS tại Điều 471 BLDS 2005 như sau: “Hợp đồng vay tài sản là
sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay, khi đến hạn
trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất
lượng và chi phí phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật quy định”.
2. Đặc điểm pháp lý của hợp đồng vay tài sản
Là một trong những chế định HĐ dân sự, cho nên HĐVTS mang đầy đủ những đặc
điểm của HĐ dân sự nói chung, nhưng HĐVTS cũng có những đặc điểm riêng biệt để có
thể phân biệt với các hợp đồng dân sự khác.
- Thứ nhất, căn cứ vào thời điểm phát sinh hiệu lực...
MỤC LỤC
Trang
MỞ ĐẦU
Trong cuộc sống xã hội ngày nay, các HĐ dân sự diễn ra liên tục, rất phổ biến và
mang tính tất yếu, nó không ngừng phát triển bởi nhu cầu sống không giới hạn của con
người. Nhắc đến các chế định HĐ dân sự, chúng ta không thể không quan tâm đến hợp
đồng vay tài sản – một chế định được hình thành khá lâu trong lịch sử lập pháp của Việt
Nam, nó không những là một trong các HĐ dân sự thông dụng và quan trọng trong chế
định HĐ dân sự nói chung mà còn là phương tiện pháp lý hiệu quả cho các chủ thể có thể
đáp ứng được nhu cầu của mình trong sản xuất kinh doanh và phục vụ đời sống sinh hoạt
hàng ngày. Trải qua từng thời kỳ khác nhau, nó được các nhà lập pháp quan tâm, hoàn
thiện để củng cố và phát triển hơn. Tuy nhiên, trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, đời
sống kinh tế xã hội có nhiều bước thay đổi, phát triển và phức tạp hơn, thì một số quy
định của BLDS 2005 về HĐVTS chưa thực sự phát huy hiệu quả do những quy định này
phần nào chưa hoàn chỉnh và phù hợp với điều kiện xã hội ngày nay, cho nên việc áp
dụng các quy định pháp luật về HĐVTS còn gặp nhiều vướng mắc. Vì vậy. với mong
muốn tìm hiểu sâu hơn những vấn đề pháp lý cơ bản về HĐVTS cũng như là những k
khăn khi áp dụng những quy định đó vào thực tiễn trong thời gian qua, em xin chọn đề
tài: “Đánh giá các quy định trong BLDS 2005 về hợp đồng vay tài sản (nêu những ưu
điểm, hạn chế và định hướng hoàn thiện các quy định của pháp luật” làm bài tập cho
mình. Do kiến thức còn hạn chế nên bài viết của em còn nhiều thiếu sót, mong các thầy
(cô) quan tâm góp ý để bài làm của em có thể hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn!
Hợp đồng vay tài sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hợp đồng vay tài sản - Người đăng: trinhmai-hlu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Hợp đồng vay tài sản 9 10 37