Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn định dạng mẫu báo cáo trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

Được đăng lên bởi nguyentrongtuan778
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 413 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn định dạng file word của bài báo cáo, luận văn, đồ án các ngành thuộc trường đại học Công nghiệp TP.HCM
Hướng dẫn ghi đĩa và cách ghi tên của bài luận, báo cáo, đồ án
1
TRƯỜNG ĐẠI HC CÔNG NGHIP TP.H CHÍ MINH
KHOA QUN TR KINH DOANH
Tel: (08) 38940390 xin s 158/159 - FAX: (08) 38946268 - Website: http://www.fba.edu.vn
HƯỚNG DN HÌNH THC TRÌNH BÀY
BÁO CÁO TT NGHIP - LUN VĂN TT NGHIP
A. QUY ĐỊNH CHUNG
- Tng s trang: (ch tính t Phn M Đầu đến Li Kết Lun)
o S trang ca LVTN: 50 trang ± 10%
o S trang ca BCTN: 40 trang ± 10%
- Lun văn tên gi ca khóa lun tt nghip ca sinh viên các ngành khi kinh tế, hi
đủ các điu kin theo qui định, được viết trên cơ s phát trin t Báo cáo tt nghip
được bo v trước hi đồng chm lun văn tt nghip.
- Báo cáo tt nghip tên gi báo cáo tng hp ca sinh viên nghiên cu v mt vn đề
c th phát sinh ti đơn v thc tp được np v khoa sau khi hoàn thành thc tp tt
nghip ti doanh nghip.
B. HƯỚNG DN CHUNG V HÌNH THC TRÌNH BÀY
Cách sp đặt kết cu các trang trong báo cáo theo trình t sau:
1. Trang bìa chính : xem mu kèm theo
LVTN: bìa bc simili màu xanh dương, in ch nhũ ng
BCTN: bìa giy cng giy kiếng (màu bìa quy định theo tng h & khoá)
2. Trang bìa ph: trình bày ging trang bìa chính
3. Trang Li cam đoan: xem mu kèm theo
4. Trang Li cm ơn: Li cm ơn cn chân thành, không khuôn sáo, ch nên nh cho
nhng người thc s giúp đỡ vic hoàn thành báo cáo thc tp tt nghip, do đó không
nên lit ra quá nhiu người, làm mt ý nghĩa ca li cm ơn.
5. Trang Nhn xét ca Cơ quan thc tp
6. Trang nhn xét ca Ging viên hướng dn: GVHD nhn xét các vn đề:
S chuyên cn trong quá trình thc tp tt nghip
Kết cu, phương pháp trình bày
Cơ s lun
Tính thc tin kh năng ng dng ca đề tài
Hướng dẫn định dạng mẫu báo cáo trường Đại học Công nghiệp TP.HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn định dạng mẫu báo cáo trường Đại học Công nghiệp TP.HCM - Người đăng: nguyentrongtuan778
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Hướng dẫn định dạng mẫu báo cáo trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 9 10 73