Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn đồ án công nghệ xây dựng bê tông

Được đăng lên bởi Bùi Phúc
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 816 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN MÔN HỌC

CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BÊ TÔNG

GIẢNG VIÊN: NGUYỄN VĂN SƠN-CN&QLXD

A. TÀI LIỆU CHO TRƯỚC
1. Vị trí và nhiệm vụ công trình
a. Vị trí công trình
Công trình TL được xây dựng thuộc xã X, huyện H, cách thị xã T 20
km về phía Bắc.
b. Nhiệm vụ công trình
Công trình có các nhiệm vụ chính như sau:
-

Cung cấp nước tưới cho nông nghiệp

-

Cung cấp nước cho sinh hoạt cho và công nghiệp

2. Quy mô công trình
Sinh viện tự viết dựa theo các thông số trong bản vẽ và các gợi ý sau:
loại công trình, kích thước, số lượng, kết cấu…
3. Thời gian thi công
Công trình được xây dựng trong khoảng 1 năm kể từ ngày khởi công.
4. Điều kiện tự nhiên khu vực xây dựng công trình
a. Điều kiện địa hình
Địa hình mang đặc trưng của vùng đồng bằng bắc bộ, địa hình tương
đối bằng phẳng
b. Đặc trưng khí tượng, thủy văn
Khu vực xây dựng nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa. Mùa mưa từ
tháng V đến tháng X, mùa khô từ tháng XI đến tháng IV.
5. Nguồn vật liệu xây dựng
a. Cát, đá, sỏi
Dùng đá vôi ở mỏ Bache, đá ở đó rất tốt dùng trong các công trường
xây dựng. Mỏ này cách công trình 6 7km.
Dùng đá dăm ở mỏ Bache để đổ bê tông, cát phân bố dọc sông Đà
dùng làm cốt liệu rất tốt, cự ly vận chuyển khoảng 5 10km.
Các thông số chi tiết cho trong bảng theo số liệu đề.
b. Bê tông

Xi măng được sử dụng cho bê tông là xi măng PC30 và PC40 của
công ty xi măng Bỉm Sơn – Thanh Hóa.
Các mác bê tông và xi măng ứng với từng đề bài cho trong phần phụ
lục.
c. Giao thông vận tải
Công trình nằm ở huyện H cách quốc lộ khoảng 12km. Đường đến
công trình thuận tiện cho việc vận chuyển thiết bị thi công và vật liệu xây
dựng.
6. Điều kiện dân sinh kinh tế
Theo phương hướng quy hoạch đây là một huyện có dân số không
nhiều. Cuộc sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp, điều kiện sinh hoạt thấp
kém.
7. Khả năng cung cấp điện nước
a. Cung cấp điện
Cách công trình có đường dây cao thế 35KV chạy qua thuận tiện cho
việc sử dụng điện cho công trường.
b. Cung cấp nước
Nước dùng cho sản xuất được đảm bảo cả về số lượng lẫn chất lượng
nhờ việc sử dụng nguồn nước lấy từ các sông, suối.
Nước cho sinh hoạt cần xử lý bảo đảm vệ sinh cho người dùng.
8. Điều kiện thi công
-

Công trình đầu mối thủy lợi do Công ty M đảm nhận thi công.

-

Vật tư thiết bị cung cấp đến chân công trình theo đúng tiến độ.

-

Máy móc đảm bảo cho việc thi công.

-

Nhà thầu có khả năng tự huy động vốn đáp ứng nhu cầu thi công.

B. YÊU CẦU
1. Thuyết minh
-

Phân khoảnh, phân đợt, tính khối lượng và thiết kế thành phần
cấp phối của bê tôn...
ỚNG DN ĐỒ ÁN MÔN HỌC
CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BÊ TÔNG
GING VIÊN: NGUYỄN VĂN SƠN-CN&QLXD
Hướng dẫn đồ án công nghệ xây dựng bê tông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn đồ án công nghệ xây dựng bê tông - Người đăng: Bùi Phúc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Hướng dẫn đồ án công nghệ xây dựng bê tông 9 10 506