Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN KHI LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Được đăng lên bởi nguyenhongthangqn-gmail-com
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1039 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HƯỚNG DẪN SINH VIÊN KHI
LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN
KHI LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
1- Lời giới thiệu
Có thể nói đồ án tốt nghiệp là một sản phẩm quan trọng, là đứa con tinh
thần của sinh viên. Song làm như thế nào, viết như thế nào, bảo vệ như
thế nào thì sinh viên còn có quá nhiều bỡ ngỡ. Chính vì vậy sau khi tham
khảo, phân tích, chúng tôi thống nhất biên soạn tài liệu hướng dẫn này
nhằm giúp sinh viên phần nào tháo gỡ các khó khăn ấy. Đồng thời làm cơ
sở thống nhất trong toàn Khoa về việc quản lý, quy trình tổ chức cho sinh
viên trong khi làm đồ án tốt nghiệp, giúp cho giáo viên trong quá trình
hướng dẫn sinh viên và đánh giá kết quả đồ án tốt nghiệp của sinh viên
được đúng đắn và thuận lợi.
2- Thuật ngữ





Đồ án tốt nghiệp dùng cho hệ kĩ thuật, công nghệ.
Luận văn tốt nghiệp dùng cho hệ khoa học xã hội, nhân văn.
Luận văn cao học.
Luận án Tiến sĩ.

Trong tài liệu này, chúng ta thống nhất dùng thuật ngữ đồ án tốt nghiệp. Trong
điều kiện cụ thể của hệ đào tạo, người đọc có thể thay thế cho phù hợp.
3- Mục đích làm đồ án
Đồ án tốt nghiệp là một dịp rất tốt để sinh viên:

Rèn luyện kĩ năng tổng hợp các kiến thức đã học trên mọi
phương diện.
 Rèn luyện tính tự chủ và tinh thần trách nhiệm trong công việc.
 Độc lập, tự chủ tạo ra một bản thiết kế, một bản đồ án hay luận
văn hoàn chỉnh.
4- Ba câu hỏi lớn khi làm đồ án tốt nghiệp

Quá trình làm đồ án tốt nghiệp hay nhận nhiệm vụ thực tập, sinh viên cần nhớ
và trả lời được 3 câu hỏi lớn như sau:
1. Làm gì ?
2. Làm như thế nào ?
3. Kết quả ra sao ?
Trả lời tốt được 3 câu hỏi trên sẽ dẫn đến thành công và giúp sinh viên giải
quyết được những lúng túng.
Làm gì? Nhiệm vụ được giao hoặc tự mình xác định cần phải giải quyết.
Làm như thế nào? Phần này bao gồm những ý chính như sau:
- Tổng hợp, phân tích, đánh giá những cái người khác đã làm
(trong nước và quốc tế).
- Ghi chép lại các tài liệu tham khảo, website, phần mềm …
tham khảo để trích dẫn và để xếp vào phần phụ lục.
- Đề xuất ra phương án giải quyết của mình. Chứng minh, lý
giải vì sao chọn phương án như thế.
-

Thiết kế chi tiết theo đề xuất của mình.

Kết quả ra sao ?
- Kết quả mình đã làm như các kết quả điều tra, kết quả phần
cứng, phần mềm, các biểu bảng, hình vẽ…),
- Đánh giá kết quả, so sánh với ý muốn ban đầu, so sánh với
kết quả của người khác…
- Đề ra phương hướng khắc phục những cái chưa giải quyết
được
Với tư duy của 3 câu hỏi trên, các sinh viên sẽ yên tâm thoát kh...
HƯỚNG DẪN SINH VIÊN KHI
LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP -
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
HƯỚNG DẪN SINH VIÊN KHI LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HƯỚNG DẪN SINH VIÊN KHI LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - Người đăng: nguyenhongthangqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
HƯỚNG DẪN SINH VIÊN KHI LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 9 10 5