Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn viết báo cáo chuyên đề

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 4024 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG


Báo cáo chuyên đề

Độc chất học môi trường

DIOXIN
NỖI ĐAU KHÔNG HỒI KẾT

Người thực hiện:

02, 2009

Nguyễn Văn A
Trần Văn B

GIỚI THIỆU
-

Lịch sử hình thành và phát triển.
Mục tiêu của chuyên đề.
Ý nghĩa thực tiễn của chuyên đề

NỘI DUNG
1. Tổng quan về dioxin
1.1. Nguồn gốc phát sinh.
1.2. Cấu tạo và chức năng
1.3. Tính chất lý hóa của dioxin
2. Dioxin đi vào cơ thể sinh vật và hệ thống sinh thái bằng cách nào?
2.1. Các con đường hấp thu và vận chuyển dioxin
2.2. Sự di chuyển của dioxin trong hệ thống sinh thái
2.3. Chuyển hóa và số phận của dioxin trong cơ thể sinh vật và trong hệ sinh thái
3. Dioxin và những bệnh liên quan
3.1. Ảnh hưởng của dioxin đến cấu trúc di truyền
3.2. Những bệnh và di chứng liên quan khác

KẾT LUẬN
Tóm tắt lại ảnh hưởng của dioxin đến con người và hệ thống sinh thái.
Đề xuất một số ý tưởng về dự đoán nguy cơ và quản lý nguy cơ mà dioxin gây nên.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Tài liệu tiếng nước ngoài
Đối với bài báo
Tên tác giả (theo thứ tự A, B, C…của tác giả đầu tiên, in đậm), năm xuất bản.
Tên bài báo (in nghiêng). Tên tạp chí, số tạp chí, từ trang – đến trang.
Đối với sách
Tên tác giả (theo thứ tự A, B, C…của tác giả đầu tiên, in đậm). Tên sách – tên
tiêu đề chương trích dẫn (nếu có, in nghiêng), số chương (chương 1, 2,…). Nhà
xuất bản, năm xuất bản.
Ví dụ:

1. Gullett, B.; Bruce, K.; Beach, L.; Drago, A., 1992. Mechanistic steps in the
production of PCDD and PCDF during waste combustion. Chemosphere, 25,
1387 - 1392.
2. S.L. Schantz S. L et al., 1989. Learning in monkeys exposed perinatally to
2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD). Neurotoxicology and teratology,
11, 13-19.
2. Tài liệu tiếng Việt
1. Phạm Ngọc Vân Anh, Phạm Hồng Đức Phước, Lê Quốc Tuấn, 2002. Cỏ
Vetiver (Vetiveria zizaniodes L.): Một giả pháp sinh học mới trong xử lý nước
thải. Tập san khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp, 1, 1-5.
2. Phạm Hồng Đức Phước, Dương Thành Lam, Lê Quốc Tuấn, 2003. Cỏ
Vetiver (Vetiveria zizaniodes L.): Đa năng, đa dụng. Tạp chí khoa học kỹ thuật
Nông Lâm Nghiệp, 1, 138-143.

Định dạng trang:

Khổ giấy (Paper size): A4; Kiểu chữ (Font): Times New Roman; Cỡ chữ (Font
size): 13
Sử dụng mã Unicode cho toàn bộ chuyên đề.

...
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
Báo cáo chuyên đề
Độc chất học môi trường
DIOXIN
NỖI ĐAU KHÔNG HỒI KẾT
Người thực hiện: Nguyễn Văn A
Trần Văn B
02, 2009
Hướng dẫn viết báo cáo chuyên đề - Trang 2
Hướng dẫn viết báo cáo chuyên đề - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hướng dẫn viết báo cáo chuyên đề 9 10 321