Ktl-icon-tai-lieu

HUY ĐỘNG VỐN AGRIBANK TRÀ VINH

Được đăng lên bởi Đông Tử
Số trang: 131 trang   |   Lượt xem: 4516 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Khóa luận tốt nghiệp

Phân tích hoạt động huy động vốn tại Agribank chi nhánh TPTV

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
NHTM đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế quốc gia,
đó chính là việc làm trung gian trong việc nhận vốn và điều chuyển vốn đến các
thành phần kinh tế. Nhờ có vốn mà các cá nhân, hộ gia đình và các doanh nghiệp có
thể tham gia vào sản xuất kinh doanh, mở rộng, phát triển và tái sản xuất sản phẩm.
Đối với các chủ thể tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh thì vốn chính
là nhân tố quan trọng nhất góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện điều kiện sống
ngày càng tốt hơn. Đối với nền kinh tế nói chung, vốn còn góp phần xây dựng cơ sở
hạ tầng, thúc đẩy nền kinh tế phát triển, giải quyết việc làm cho người lao động,
tăng thu nhập và cải thiện cuộc sống. Qua đó, vốn giúp cho nền kinh tế ngày càng
phát triển và đổi mới hơn.
Xét về bản chất, NHTM là một tổ chức kinh tế tham gia vào hoạt động sản
xuất kinh doanh, tuy nhiên, khác với các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất kinh doanh
khác, NHTM kinh doanh loại hàng hóa đặc biệt là “tiền tệ”. Với loại hàng hóa này
NHTM là người đi vay đồng thời cũng là người cho vay và lấy nguồn thu lãi từ cho
vay làm doanh thu chủ yếu. Như vậy, nguồn vốn thu hút được không những có vai
trò quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước, mà nó còn quyết định đến sự
phát triển của NHTM. Do đó, để có được nguồn vốn đảm bảo cho hoạt động, có đủ
vốn cung ứng cho đầu tư phát triển kinh tế thì NHTM phải thực hiện tốt công tác
huy động vốn, tuy nhiên, để thu hút được một lượng vốn dồi dào và có hiệu quả cao
là một điều không dễ dàng đối với cả hệ thống NHTM nước ta nói chung và Ngân
hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Thành phố Trà Vinh nói
riêng.
Cho đến nay vẫn còn nhiều người quan niệm rằng “người đâu của đó, tiền giữ
bên mình vẫn hơn”, điều này đồng nghĩa với việc vẫn còn nhiều người dân thích cất
giữ tiền ở nhà hơn là đem gửi vào ngân hàng. Chính vì thế, trong khi nhiều cá nhân,
hộ gia đình và các tổ chức kinh tế đang trong tình trạng thiếu vốn kinh doanh, thì lại
có một lượng lớn vốn nhàn rỗi vẫn còn nằm trong dân chúng, điều này đã gây ra
một tổn thất to lớn đến sự phát triển của nền kinh tế. Thêm vào đó, sự cạnh tranh
trên thị trường huy động vốn hiện nay đang thực sự diễn ra vô cùng sôi nổi và quyết
GVHD: Lâm Thành Nhanh

1

SVTH: Lê Thị Hiền Trang

Khóa luận tốt nghiệp

Phân tích hoạt động huy động vốn tại Agribank chi nhánh TPTV

liệt sẽ càng làm cho nguồn vốn huy động trở nên ...
Khóa luận tốt nghiệp Phân tích hoạt động huy động vốn tại Agribank chi nhánh TPTV
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
NHTM đóng vai trò quan trọng trong s phát triển của nền kinh tế quốc gia,
đó chính việc làm trung gian trong việc nhận vốn điều chuyn vốn đến các
thành phần kinh tế. Nhờ có vốn mà các cá nhân, hộ gia đình và các doanh nghiệp có
thể tham gia vào sản xuất kinh doanh, mở rộng, phát triển và tái sản xuất sản phẩm.
Đối với các chủ thể tham gia vàoc hoạt động sản xuất kinh doanh t vốn chính
nhân tố quan trọng nhất góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện điều kiện sống
ngày càng tốt hơn. Đối với nền kinh tế nói chung, vốn còn góp phần xây dựng cơ sở
hạ tầng, thúc đẩy nền kinh tế phát triển, giải quyết việc làm cho người lao động,
tăng thu nhập cải thiện cuộc sống. Qua đó, vốn giúp cho nền kinh tế ngày càng
phát triển và đổi mới hơn.
Xét về bản chất, NHTM mt tổ chức kinh tế tham gia vào hoạt động sản
xuất kinh doanh, tuy nhiên, khác với các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất kinh doanh
khác, NHTM kinh doanh loại hàng hóa đặc biệt “tiền tệ”. Với loại hàng hóa này
NHTM là người đi vay đồng thời cũng là người cho vay và lấy nguồn thu lãi từ cho
vay làm doanh thu chủ yếu. Như vậy, nguồn vốn thu hút được không những vai
trò quan trọng trong công cuộc y dựng đất c, nó còn quyết định đến sự
phát triển của NHTM. Do đó, đểđược nguồn vốn đảm bảo cho hoạt động, có đủ
vốn cung ứng cho đầu phát triển kinh tế thì NHTM phải thực hiện tốt công tác
huy động vốn, tuy nhiên, để thu hút được một lượng vốn dồi dào và có hiệu quả cao
một điều không dễ dàng đối với cả hệ thống NHTM nước ta nói chung Ngân
hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Thành phố Trà Vinh nói
riêng.
Cho đến nay vẫn n nhiều người quan niệm rằng “người đâu của đó, tiền giữ
bên mình vẫn hơn”, điều này đồng nghĩa với việc vẫn còn nhiều người dân thích cất
giữ tiền ở nhà hơn là đem gửi vào ngân hàng. Chính vì thế, trong khi nhiều cá nhân,
hộ gia đình và các tổ chức kinh tế đang trong tình trạng thiếu vốn kinh doanh, thì lại
một lượng ln vốn nhàn rỗi vẫn còn nằm trong dân chúng, điều này đã gây ra
một tổn thất to lớn đến sự phát triển của nền kinh tế. Thêm vào đó, sự cạnh tranh
trên thị trường huy động vốn hiện nay đang thực sự diễn ra vô cùng sôi nổi và quyết
GVHD: Lâm Thành Nhanh 1 SVTH: Lê Thị Hiền Trang
HUY ĐỘNG VỐN AGRIBANK TRÀ VINH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HUY ĐỘNG VỐN AGRIBANK TRÀ VINH - Người đăng: Đông Tử
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
131 Vietnamese
HUY ĐỘNG VỐN AGRIBANK TRÀ VINH 9 10 351