Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ

Được đăng lên bởi Thúy Diệu
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1066 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ là mối quan tâm hàng đầu của tất
cả các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp thương mại nói riêng. Thực tiễn
cho thấy thích ứng với mỗi cơ chế quản lý, công tác tiêu thụ và xác định kết quả tiêu
thụ được thực hiện bằng các hình thức khác nhau. Có thể nói, các doanh nghiệp hay
nhà sản xuất hàng hóa sản phẩm thì tiêu thụ hàng hóa là khâu cuối cùng và cũng là
khâu quan trọng của quá trình sản xuất kinh doanh. Qua tiêu thụ hàng hóa mới thực
hiện được giá trị và giá trị sử dụng của hàng hóa. Từ đó doanh nghiệp mới khẳng định
được vị trí của mình trong cuộc cạnh tranh gay gắt như hiện nay. Tiêu thụ nhanh nhiều
hàng hóa trở thành động lực thúc đẩy kinh doanh phát triển, cải tiến kỹ thuật, cải thiện
công tác tổ chức kinh doanh.
Hoạt động tiêu thụ hàng hóa càng mạnh làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh
lưu thông hàng hóa tăng theo, doanh nghiệp mới thu hồi đủ vốn, thúc đẩy nền kinh tế
phát triển. Sức tiêu thụ sản phẩm thể hiện uy tín và chất lượng sản phẩm nhằm đạt
được mục đích cuối cùng là tối đa hóa lợi nhuận.
Để hoạt động tiêu thụ hiệu quả, các doanh nghiệp phải tổ chức tốt công tác hạch
toán tiêu thụ nhằm cung cấp thông tin nhanh chóng kịp thời cho việc kiểm soát và đưa
ra được những định hướng chiến lược phát triển làm cho chi phí quan lý giảm xuống
chính là điều kiện làm tăng lợi nhuận, giúp cho hiệu quả sử dụng tăng lên.
Nhận thức được ý nghĩa quan trọng của vấn đề trên, qua quá trình thực tập ở
Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Tuấn Việt, được sự hướng dẫn tận tình cuae
thầy hướng dẫn Th.s Nguyễn Lương Định cùng sự giúp đỡ của các cán bộ kế toán
trong phòng kế toán công ty, em đã thực hiện luận văn của mình với đề tài: “Kế toán
tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Tuấn
Việt”.
Nội dung của luận văn gồm 3 chương:
Chương I: Cơ và sở lý luận về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ.

Chương II: Thực tế về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty
TNHH Thương mại Tổng hợp Tuấn Việt.
Chương III: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ
và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty.
Do thời gian có hạn nên luận văn này không tránh khỏi những thiếu sót và
khiếm khuyết. Kính mong sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo để bài làm
được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT
QUẢ TIÊU THỤ
1.1. Những vấn đề chung về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả ...
LỜI MỞ ĐẦU
Tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ là mối quan tâm hàng đầu của tất
cả các doanh nghiệp nói chung c doanh nghiệp thương mại nói riêng. Thực tiễn
cho thấy thích ứng với mỗi chế quản lý, ng tác tiêu thụ xác định kết quả tiêu
thụ được thực hiện bằng các hình thức khác nhau. thể nói, các doanh nghiệp hay
nhà sản xuất hàng hóa sản phẩm thì tiêu thụ hàng hóa khâu cuối cùng và cũng
khâu quan trọng của quá trình sản xuất kinh doanh. Qua tiêu thụ hàng hóa mới thực
hiện được giá trị giá trị sử dụng của hàng hóa. Từ đó doanh nghiệp mới khẳng định
được vị trí của mình trong cuộc cạnh tranh gay gắt như hiện nay. Tiêu thụ nhanh nhiều
hàng hóa trở thành động lực thúc đẩy kinh doanh phát triển, cải tiến kỹ thuật, cải thiện
công tác tổ chức kinh doanh.
Hoạt động tiêu thụ hàng hóa càng mạnh làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh
lưu thông hàng hóa tăng theo, doanh nghiệp mới thu hồi đủ vốn, thúc đẩy nền kinh tế
phát triển. Sức tiêu thụ sản phẩm thể hiện uy tín chất lượng sản phẩm nhằm đạt
được mục đích cuối cùng là tối đa hóa lợi nhuận.
Để hoạt động tiêu thụ hiệu quả, các doanh nghiệp phải tổ chức tốt công tác hạch
toán tiêu thụ nhằm cung cấp thông tin nhanh chóng kịp thời cho việc kiểm soát đưa
ra được những định hướng chiến lược phát triểnm cho chi p quan giảm xuống
chính là điều kiện làm tăng lợi nhuận, giúp cho hiệu quả sử dụng tăng lên.
Nhận thức được ý nghĩa quan trọng của vấn đề trên, qua quá trình thực tập
Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Tuấn Việt, được sự hướng dẫn tận tình cuae
thầy hướng dẫn Th.s Nguyễn Lương Định cùng sự giúp đỡ của các cán b kế toán
trong phòng kế toán công ty, em đã thực hiện luận văn của mình với đềi: “Kế toán
tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Tuấn
Việt”.
Nội dung của luận văn gồm 3 chương:
Chương I: Cơ và sở lý luận về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ.
Kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ - Người đăng: Thúy Diệu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ 9 10 238