Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán bán hàng và xác định kqkd

Được đăng lên bởi dung-spica
Số trang: 115 trang   |   Lượt xem: 2379 lần   |   Lượt tải: 5 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Nền kinh tế thị trường đã và đang mang lại những cơ hội và thách thức lớn
cho các doanh nghiệp. Đó là một sân chơi đòi hỏi các doanh nghiệp muốn tồn tại
phải tự tìm cho mình phương hướng sản xuất kinh doanh phù hợp, không ngừng
nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh đáp ứng nhu cầu thị
trường. Để làm được điều đó, các doanh nghiệp phải sử dụng nhiều công cụ quản
lý khác nhau, trong đó” Kế toán với chức năng cung cấp thông tin và kiểm tra kiểm
soát các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nó đã và đang là công
cụ thực sự quan trọng, hữu hiệu trong việc giúp các doanh nghiệp kết hợp sử dụng
đồng loạt các công cụ quản lý khác nhau nhằm đáp ứng cao nhất các mục tiêu đã
đề ra”
Thực tế cho thấy, mối quan tâm lớn nhất và là hàng đầu của các doanh nghiệp
hiện nay là “Lợi nhuận”. Lợi nhuận quyết định sự tồn tại hay không tồn tại của một
doanh nghiệp.Chính vì vậy, các doanh nghiệp phải thường xuyên tính toán, điều
tra, cân nhắc để lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu sao cho với chi phí bỏ ra ít
nhất nhưng đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất với sản phẩn chất lượng cao nhất. Và
một trong những chiến lược mũi nhọn được các doanh nghiệp lựa chọn nhiều nhất
là tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của khâu thành phẩm, tiêu thụ thành
phẩm và xác định kết quả bán hàng . Điều này được lý giải vì: Đây là giai đoạn
cuối cùng của quá trình luân chuyển hàng hóa trong các doanh nghiệp, giúp doanh
nghiệp tạo nguồn thu bù đắp những chi phí bỏ ra, từ đó tạo lợi nhuận phục vụ cho
quá trình tái sản xuất kinh doanh.Vấn đề đặt ra là làm sao tổ chức tốt được khâu
này để rút ngắn quá trình luân chuyển hàng hóa nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
Và có lẽ hiệu quả nhất phải kể đến đó là việc thực hiện tốt công tác kế toán thành
phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả bán hàng.
Nhận thức tầm quan trọng của vấn đề trên, sau một thời gian học tập, tu
dưỡng và rèn luyện tại trường em đã được trang bị một lượng kiến thức tương đối
đầy đủ thuộc chuyên ngành kế toán. Nay sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ học tập,
trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp ra trường em có cơ hội tham gia tìm hiểu thực

tế tại Tổng Công Ty Cổ Phần Bia- Rượu- Nước Giải Khát Hà Nội. Và em đã quyết
định lựa chọn “ Công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác đinh kết
quả bán hàng” làm đề tài cho bài viết của mình.Với mong muốn, kết thúc thời gian
thực tập này em không chỉ hiểu rõ những gì mình được học tại trường mà còn tích
luũy được lượng kiến thức thực tế cần thiết trư...
LỜI MỞ ĐẦU
Nền kinh tế thị trường đã đang mang lại những hội thách thức lớn
cho các doanh nghiệp. Đó một sân chơi đòi hỏi các doanh nghiệp muốn tồn tại
phải tự tìm cho mình phương hướng sản xuất kinh doanh phù hợp, không ngừng
nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh đáp ứng nhu cầu thị
trường. Để làm được điều đó, các doanh nghiệp phải sử dụng nhiều công cụ quản
lý khác nhau, trong đó” Kế toán với chức năng cung cấp thông tin kiểm tra kiểm
soát các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đã đang công
cụ thực sự quan trọng, hữu hiệu trong việc giúp các doanh nghiệp kết hợp sử dụng
đồng loạt các công cụ quản khác nhau nhằm đáp ứng cao nhất các mục tiêu đã
đề ra”
Thực tế cho thấy, mối quan tâm lớn nhất hàng đầu của các doanh nghiệp
hiện nay là “Lợi nhuận”. Lợi nhuận quyết định sự tồn tại hay không tồn tại của một
doanh nghiệp.Chính vậy, các doanh nghiệp phải thường xuyên tính toán, điều
tra, cân nhắc để lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu sao cho với chi phí bỏ ra ít
nhất nhưng đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất với sản phẩn chất lượng cao nhất.
một trong những chiến lược mũi nhọn được các doanh nghiệp lựa chọn nhiều nhất
tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của khâu thành phẩm, tiêu thụ thành
phẩm xác định kết quả bán hàng . Điều này được giải vì: Đây giai đoạn
cuối cùng của quá trình luân chuyển hàng hóa trong các doanh nghiệp, giúp doanh
nghiệp tạo nguồn thu đắp những chi phí bỏ ra, từ đó tạo lợi nhuận phục vụ cho
quá trình tái sản xuất kinh doanh.Vấn đề đặt ra làm sao tổ chức tốt được khâu
này để rút ngắn quá trình luân chuyển hàng hóa nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
lẽ hiệu quả nhất phải kể đến đó việc thực hiện tốt công tác kế toán thành
phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả bán hàng.
Nhận thức tầm quan trọng của vấn đề trên, sau một thời gian học tập, tu
dưỡng rèn luyện tại trường em đã được trang bị một lượng kiến thức tương đối
đầy đủ thuộc chuyên ngành kế toán. Nay sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ học tập,
trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp ra trường em có hội tham gia tìm hiểu thực
Kế toán bán hàng và xác định kqkd - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán bán hàng và xác định kqkd - Người đăng: dung-spica
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
115 Vietnamese
Kế toán bán hàng và xác định kqkd 9 10 780