Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Vận Tải Khánh Vân

Được đăng lên bởi thuyhang1993-bmt
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 1840 lần   |   Lượt tải: 14 lần
1

LỜI MỞ ĐẦU
1.TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Ngày nay, trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý và điều tiết của
Nhà Nước,cùng với sự phát triển của xã hội thì sự cành tranh giữa các doanh
nghiệp để tìm ra chổ đứng trên trị trường diễn ra ngày càng gay gắt.Vì vậy, để
tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải năng động sáng tạo trong kinh
doanh, chủ động nắm bắt, nghiên cứu nhu cầu của khách hàng sau đó đưa ra
quyết định kinh doanh phù hợp
Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp phải kinh doanh trong
một môi trường đầy biến động, nhu cầu thị trường thường xuyên thay đổi.Bởi
vậy, bên cạnh việc tổ chức tốt quá trình sản xuất thì việc đẩy nhanh khâu tiêu
thụ sản phẩm là vấn đề sống còn.
Trong bất cứ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nào, tiêu thụ sản phẩm
là khâu quan trọng của quá trình tái sản xuất xã hội.Đặt biệt trong môi trường
cạnh tranh hiện nay, tiêu thụ hàng hóa đã trở thành vấn đề quan tâm hàng đầu
của tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh.Các doanh nghiệp không ngừng nâng
cao chất lượng sản phẩm, giảm giá hàng bán và luôn tìm kiến các thị trường
tiềm năng mới nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng đồng thời đem
lại hiệu quả kinh daonh cao nhất cho doanh nghiệp
Ý thức vai trò và tầm quan trọng của kế toán tiêu thụ và xác định kết
quả kinh doanh,cùng với những kiến thức đã học tại trường và việc tìm hiểu
nghiên cứu thực tế tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Vận Tải Khánh
Vân, em đã chọn và nghiên cứu đề tài “Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả
kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Vận Tải Khánh

2

Vân”.Rất mong nhận được sự giúp đỡ của đơn vị thực tập và thầy Nguyễn
Ngọc Tiến để em khắc phục những thiếu xót và hoàn thiện bài báo cáo này.
2.MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
2.1.Mục tiêu chung
Từ việc đáng giá thực trạng tình hình kế toán tiêu thụ và xác định kết
quả kinh doanh sẽ phát hiện ra những ưu, nhược điểm và những tồn tại cần
được giải quyết để từ đó đề ra các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiêu
thụ và xác định kết quả kinh doanh giúp công ty đạt hiệu quả cao, đời sống của
cán bộ công nhân viên được nâng cao
2.2.Mục tiêu cụ thể
- Hệ thống hóa cơ sở lý luận chung về công tác kế toán tiêu thụ và xác
định kết quả kinh doanh trong các đơn vị sản xuất, kinh doanh.
- Đánh giá thực trạng tình hình kế toán tiêu thụ và xác định kết quả
kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Vận Tải Khánh Vân.
- Đề xuất một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và
xác định kết quả kinh doanh tại công ty.
3.PHẠM VI NGHIÊN C...
1
LỜI MỞ ĐẦU
1.TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Ngày nay, trong nền kinh tế thị trường sự quản điều tiết của
Nhà Nước,cùng với s phát triển của hội thì s cành tranh giữa c doanh
nghiệp để tìm ra chổ đng trên trị trường diễn ra ngày càng gay gắt.Vì vậy, để
tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải năng động sáng tạo trong kinh
doanh, chủ động nắm bắt, nghiên cứu nhu cầu của khách hàng sau đó đưa ra
quyết định kinh doanh phù hợp
Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp phi kinh doanh trong
một môi trường đầy biến động, nhu cầu thị trường thường xuyên thay đổi.Bởi
vậy, bên cạnh việc t chức tốt q trình sản xuất t việc đẩy nhanh khâu tiêu
thụ sản phẩm là vấn đề sống còn.
Trong bất cứ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nào, tiêu thụ sản phm
khâu quan trọng của quá trình tái sản xuất hội.Đặt biệt trong môi trường
cạnh tranh hiện nay, tiêu thụ hàng hóa đã trở thành vấn đề quan tâm hàng đầu
của tất cả cácsở sản xuất kinh doanh.Các doanh nghiệp không ngừng nâng
cao chất lượng sản phẩm, giảm giá hàng bán luôn tìm kiến các thị trường
tiềm năng mới nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cu của khách hàng đồng thời đem
lại hiệu quả kinh daonh cao nhất cho doanh nghiệp
Ý thức vai trò và tầm quan trọng của kế toán tiêu thụ xác định kết
quả kinh doanh,cùng với những kiến thức đã học tại trường việc tìm hiểu
nghiên cứu thực tế tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Vận Tải Khánh
Vân, em đã chọn và nghiên cứu đề tài Kế toán tiêu thụ và xác đnh kết qu
kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Khánh
Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Vận Tải Khánh Vân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Vận Tải Khánh Vân - Người đăng: thuyhang1993-bmt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Vận Tải Khánh Vân 9 10 541