Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán vốn bằng tiền

Được đăng lên bởi thathaphuphu
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1085 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Nền kinh tế của chúng ta đang trên đà phát triển, các doanh nghiệp, công ty
mọc lên như “nấm sau mưa”, sự cạnh tranh để tồn tại giữa các doanh nghiệp cũng
trở nên gay gắt hơn. Vì vậy mà mỗi doanh nghiệp phải tìm cho mình những giải
pháp tốt nhất để có thể tồn tại và ngày càng phát triển. Để làm được những điều
đó nhất định phải có một đội ngũ nhân viên có năng lực, nhất là một kế toán giỏi
để có thể cân bằng tình hình tài chính cho công ty của mình.
Trong mọi doanh nghiệp từ tư nhân đến doanh nghiệp nhà nước đều cần đến vị trí
kế toán để thu thập, xử lý các vấn đề liên quan đến tài chính cũng như tình hình
hoạt động của công ty. Ở những nền kinh tế càng phát triển thì vai trò của người
kế toán càng được đánh giá cao hơn vì họ chính là những người góp phần xây
dựng một nền kinh tế bền vững.
Kế toán không chỉ đơn thuần là nói đến tiền mà còn là những vấn đề quan trọng
khác nữa. Trong môi trường kinh tế năng động này, kế toán phải có kiến thức sâu
rộng, nhạy bén để có thể ứng phó với mọi điều có gặp phải trong công việc.
Vai trò của bộ máy kế toán trong doanh nghiệp rất quan trọng, kế toán đảm nhận
việc kích thích và điều tiết các hoạt động kinh doanh. Kế toán là những người
duy trì và phát triển các mối liên kết trong doanh nghiệp. Mọi bộ phận trong
doanh nghiệp đều liên quan đến kế toán, từ khâu kinh doanh đến hành chánh
nhânsự.
Nhờ những tài liệu mà bộ phận kế toán cung cấp mà các doanh nghiệp có
thể thường xuyên theo dõi cũng như nắm bắt được tình hình hoạt động, sản xuất,
kinh doanh của mình. Như vậy, chủ doanh nghiệp có thể quản lý và điều hành
các hoạt động có hiệu quả hơn cũng như định ra những điều cần phải làm cho
mỗi cá nhân, cho từng giai đoạn trong thời gian tới và trong cả tương lai.
Không những vậy, kế toán còn là bộ phận chịu trách nhiệm quản lý các
khoản thu – chi dựa trên việc lập các kế hoạch, sổ sách báo cáo hàng ngày. Qua
đó sẽ thấy được những khoản chi phí không cần thiết để có cách cắt giảm nó.
Đồng thời là cơ sở để người quản lý đưa ra những quyết định phù hợp với chiến
lược kinh doanh. Do đó, nếu thông tin mà kế toán đưa ra không chính xác, bị sai
lệch thì sẽ dẫn tới việc hoạch định kinh doanh của nhà quản lý sẽ không phù hợp,
thậm chí gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc kinh doanh của doanh nghiệp.
Với những vai trò nêu trên, rõ ràng bộ máy kế toán trong doanh nghiệp rất quan
trọng và cần thiết. Doanh nghiệp không thể tồn tại nếu không có kế toán, vì vậy
chúng ta không được xem nhẹ bộ phận cốt yếu này.
Svtt: Lê Thị Sâm

1
...
LỜI MỞ ĐẦU
Nền kinh tế của chúng ta đang trên đà phát triển, các doanh nghiệp, công ty
mọc lên như “nấm sau mưa”, sự cạnh tranh để tồn tại giữa các doanh nghiệp cũng
trở nên gay gắt hơn. Vì vậy mà mỗi doanh nghiệp phải tìm cho mình những giải
pháp tốt nhất để có thể tồn tại và ngày càng phát triển. Để làm được những điều
đó nhất định phải có một đội ngũ nhân viên có năng lực, nhất là một kế toán giỏi
để có thể cân bằng tình hình tài chính cho công ty của mình.
Trong mọi doanh nghiệp từ tư nhân đến doanh nghiệp nhà nước đều cần đến vị trí
kế toán để thu thập, xử lý các vấn đề liên quan đến tài chính cũng như tình hình
hoạt động của công ty. Ở những nền kinh tế càng phát triển thì vai trò của người
kế toán càng được đánh giá cao hơn vì họ chính là những người góp phần xây
dựng một nền kinh tế bền vững.
Kế toán không chỉ đơn thuần là nói đến tiền mà còn là những vấn đề quan trọng
khác nữa. Trong môi trường kinh tế năng động này, kế toán phải có kiến thức sâu
rộng, nhạy bén để có thể ứng phó với mọi điều có gặp phải trong công việc.
Vai trò của bộ máy kế toán trong doanh nghiệp rất quan trọng, kế toán đảm nhận
việc kích thích và điều tiết các hoạt động kinh doanh. Kế toán là những người
duy trì và phát triển các mối liên kết trong doanh nghiệp. Mọi bộ phận trong
doanh nghiệp đều liên quan đến kế toán, từ khâu kinh doanh đến hành chánh
nhânsự.
Nhờ những tài liệu mà bộ phận kế toán cung cấp mà các doanh nghiệp có
thể thường xuyên theo dõi cũng như nắm bắt được tình hình hoạt động, sản xuất,
kinh doanh của mình. Như vậy, chủ doanh nghiệp có thể quản lý và điều hành
các hoạt động có hiệu quả hơn cũng như định ra những điều cần phải làm cho
mỗi cá nhân, cho từng giai đoạn trong thời gian tới và trong cả tương lai.
Không những vậy, kế toán còn là bộ phận chịu trách nhiệm quản lý các
khoản thu – chi dựa trên việc lập các kế hoạch, sổ sách báo cáo hàng ngày. Qua
đó sẽ thấy được những khoản chi phí không cần thiết để có cách cắt giảm nó.
Đồng thời là cơ sở để người quản lý đưa ra những quyết định phù hợp với chiến
lược kinh doanh. Do đó, nếu thông tin mà kế toán đưa ra không chính xác, bị sai
lệch thì sẽ dẫn tới việc hoạch định kinh doanh của nhà quản lý sẽ không phù hợp,
thậm chí gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc kinh doanh của doanh nghiệp.
Với những vai trò nêu trên, rõ ràng bộ máy kế toán trong doanh nghiệp rất quan
trọng và cần thiết. Doanh nghiệp không thể tồn tại nếu không có kế toán, vì vậy
chúng ta không được xem nhẹ bộ phận cốt yếu này.
Svtt: Lê Thị Sâm 1 Gvhd: Nguyễn Nguyệt Hằng
Kế toán vốn bằng tiền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán vốn bằng tiền - Người đăng: thathaphuphu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Kế toán vốn bằng tiền 9 10 958