Ktl-icon-tai-lieu

Kết luận

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 315 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luận văn tốt nghiệp

GVHD : Cô Vũ Thị Thơ

KẾT LUẬN
A. KẾT LUẬN :
Qua luận văn này, em đã được tìm hiểu sâu hơn kiến thức về phần hydrocacbon kể cả
kiến thức lý thuyết và cách phân loại cũng như đưa ra phương pháp giải cho một số
dạng bài tập lý thuyết và bài tập tính toán. Từ đó, em rút ra được một số nhận xét sau :
1. Nắm được cơ sở lý luận của bài tập hóa học, thấy được tác dụng và vai trò to lớn
của bài tập hóa học đối với việc dạy và học hóa học ở trường Phổ thông cũng như ở
Đại học.
2. Nắm được cách phân loại các dạng bài tập và đưa ra phương pháp giải cho các dạng
bài tập đó.
3. Khi giải các bài tập lý thuyết, học sinh không chỉ được ôn lại kiến thức đã học mà
còn có cơ hội tìm hiểu kỹ hơn về kiến thức đó, hiểu được bản chất các phản ứng
cũng như các hiện tượng hóa học thông qua các câu hỏi so sánh, các bài điều chế,
tách và tinh chế các chất.
4. Khi giải các bài toán về lập CTPT, xác định CTCT, các bài toán hỗn hợp hay các
bài toán tổng hợp bao gồm cả bài toán và các câu hỏi lý thuyết thì học sinh không
những nắm vững được những phương pháp giải toán khác nhau mà còn nắm được
những tính chất lí hóa của hợp chất cũng như một số thủ thuật tính toán thông
thường hay sử dụng.
5. Bên cạnh đó, thông qua luận văn, đã giúp em đa dạng hóa được phương pháp dạy
học.
6. Ngoài ra, qua quá trình làm luận văn, em có cái nhìn tổng quát về chương trình hóa
học hữu cơ lớp 11. Điều này sẽ giúp ích cho em rất nhiều trong quá trình dạy học
sau này.
7. Và trong quá trình làm luận văn đã giúp em tăng cường khả năng sử dụng tính, sử
dụng các phần mềm để phục vụ cho việc giảng dạy, thực hiện giảng dạy bằng giáo
án điện tử.
B. ĐỀ XUẤT :
Bài tập phần hydrocacbon tương đối đa dạng và lại là phần mở đầu của chương
trình hóa hữu cơ ở trường phổ thông. Do đó trong quá trình dạy học, người giáo viên
nên :
1. Tùy theo trình độ học sinh mà giáo viên chỉ nên đưa ra các bài tập căn bản hoặc mở
rộng nhiều dạng khác nhau, đưa ra nhiều bài tập và phương pháp giải. Mỗi bài tập
có thể tiến hành theo nhiều cách khác giải khác nhau, từ đó xác định phương pháp
giải thích hợp nhất, học sinh dễ tiếp nhận nhất.
2. Cần phân loại các bài tập khác nhau cho nhiều đối tượng học sinh : giỏi, khá, trung
bình, yếu.
3. Cần rèn luyện cho học sinh nắm thật vững các phương pháp giải, để học sinh có thể
đi sâu vào giải quyết các vấb đề khó hơn.
SVTH : Phan Thị Thùy

114

Luận văn tốt nghiệp

GVHD : Cô Vũ Thị Thơ

4. Đối với sinh viên thực tập năm cuối thì thời gian chủ yếu là để dạy lý thuyết có rất
ít bạn...
Luận văn tốt nghiệp GVHD : Cô Vũ Thị Thơ
KẾT LUẬN
A. KẾT LUẬN :
Qua luận văn y, em đã được tìm hiểu sâu hơn kiến thức về phần hydrocacbon kể cả
kiến thức thuyết và ch phân loại cũng như đưa ra phương pháp giải cho một số
dạng bài tập lý thuyết và bài tập tính toán. Từ đó, em rút ra được một số nhận xét sau :
1. Nắm được sở luận của bài tập hóa học, thấy được tác dụng vai trò to lớn
của bài tập hóa học đối với việc dạy và học hóa học ở trường Phổ thông cũng như ở
Đại học.
2. Nắm được cách phân loại các dạng bài tập và đưa ra phương pháp giải cho các dạng
bài tập đó.
3. Khi giải c bài tập thuyết, học sinh không chỉ được ôn lại kiến thức đã học
còn hội tìm hiểu kỹ hơn về kiến thức đó, hiểu được bản chất c phản ứng
cũng như các hiện tượng hóa học thông qua các câu hỏi so sánh, các bài điều chế,
tách và tinh chế các chất.
4. Khi giải các bài toán về lập CTPT, xác định CTCT, các i toán hỗn hợp hay c
bài toán tổng hợp bao gồm cả bài toán c câu hỏi thuyết thì học sinh không
những nắm vững được những phương pháp giải toán khác nhau còn nắm được
những tính chất hóa của hợp chất cũng như một số thủ thuật tính toán thông
thường hay sử dụng.
5. Bên cạnh đó, thông qua luận văn, đã giúp em đa dạng hóa được phương pháp dạy
học.
6. Ngoài ra, qua quá trình làm luận văn, em cái nhìn tổng quát về chương trình hóa
học hữu lớp 11. Điều này sẽ giúp ích cho em rất nhiều trong quá trình dạy học
sau này.
7. trong quá trình làm luận văn đã giúp em tăng cường khả ng sử dụng tính, sử
dụng các phần mềm để phục vụ cho việc giảng dạy, thực hiện giảng dạy bằng giáo
án điện tử.
B. ĐỀ XUẤT :
Bài tập phần hydrocacbon tương đối đa dạng lại phần mở đầu của chương
trình hóa hữu trường phổ thông. Do đó trong quá trình dạy học, người giáo viên
nên :
1. Tùy theo trình độ học sinh mà giáo viên chỉ nên đưa ra các bài tập căn bản hoặc mở
rộng nhiều dạng khác nhau, đưa ra nhiều bài tập phương pháp giải. Mỗi i tập
thể tiến hành theo nhiều cách khác giải khác nhau, từ đó xác định phương pháp
giải thích hợp nhất, học sinh dễ tiếp nhận nhất.
2. Cần phân loại các bài tập khác nhau cho nhiều đối tượng học sinh : giỏi, khá, trung
bình, yếu.
3. Cần rèn luyện cho học sinh nắm thật vững các phương pháp giải, để học sinh có thể
đi sâu vào giải quyết các vấb đề khó hơn.
SVTH : Phan Thị Thùy
114
Kết luận - Trang 2
Kết luận - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kết luận 9 10 202