Ktl-icon-tai-lieu

Khảo sát đánh giá nguồn gen lúa nếp (gen thơm, waxy và kháng bệnh bạc lá) bằng chỉ thị phân tử

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 835 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC
------   ------

ĐỀ CƯƠNG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:

“Khảo sát đánh giá nguồn gen lúa nếp
(gen thơm, waxy và kháng bệnh bạc lá)
bằng chỉ thị phân tử”
G.V hướng dẫn

: ThS. Nguyễn Quốc Trung
Bộ môn CNSH ứng dụng
Khoa CNSH -

Trường ĐHNN HN
Sinh viên thực hiện : Đoàn Thị Hoa
Mã sinh viên
: 533265
Lớp
: CNSHA-K53

0

HÀ NỘI – 2012
I. MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Lúa nếp là một trong những nhóm lúa đặc sản lâu đời của nhân dân Việt
Nam và được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau như: nấu xôi, làm các loại
bánh trưng, bánh dày, bánh dẻo, làm đồ uống như rượu và nhiều loại đồ ăn khác,
đó là những thứ không thể thiếu trong các dịp lễ, tết. Lúa nếp đã góp phần làm
nên hương vị độc đáo, giàu tính nhân văn của văn hóa ẩm thực Việt Nam. Lúa
nếp chiếm khoảng 10 % diện tích sản xuất lúa và khoảng 10% lượng gạo được
tiêu dùng của người Việt Nam.
Nếp có giá thành cao, tuy nhiên các dòng lúa nếp Việt Nam khá nghèo
nàn, có thể chia thành 2 nhóm
- Giống nếp địa phương: Nếp cái hoa vàng, nếp cau, nếp hoa trắng… chất
lượng gạo tốt, cơm thơm, dẻo và ngon, nhưng năng suất thấp, cây cao dễ đổ.
- Giống lúa nếp mới chọn tạo như TK90, 315, 415…năng suất khá, thấp
cây nhưng chất lượng gạo kém,một số giống không thơm, cơm ít dẻo đặc biệt dễ
bị nhiễm bệnh đạo ôn, bạc lá và rầy nâu.
Trong đó, bệnh bạc lá do vi khuẩn Xanthomonas oryzea là loại bệnh gây
hại nghiêm trọng đến năng suất và phẩm chất cây lúa. Có nhiều biện pháp để
phòng trừ bệnh bạc lá trong đó ưu việt hơn cả là chọn giống kháng bệnh vừa cho
hiệu quả kinh tế cao, vừa cho sản phẩm sạch, lại không gây ô nhiễm môi trường.
Nhiều gen đã được nghiên cứu ứng dụng trong chọn tạo giống lúa kháng bệnh
bạc lá và những giống lúa mang một trong các gen này có mức độ kháng cao,
phổ kháng rộng.
Như vậy, việc đánh giá nguồn gen lúa nếp đặc biệt là gen thơm, gen
waxy, gen kháng bạc lá không chỉ có ý nghĩa trong việc bảo tồn các giống lúa
đặc sản mà còn có ý nghĩa quan trọng trong công tác chọn tạo giống lúa chất
lượng cao.
Ngày nay, chỉ thị phân tử đã được sử dụng rộng rãi như một công cụ hữu
hiệu trong nghiên cứu đánh giá bộ gen của lúa.
1

Xuất phát từ cơ sở trên, để chọn tạo các dòng giống lúa nếp chất lượng
cao, kháng bệnh bạc lá, chúng tôi tiến hành đề tài : “Khảo sát đánh giá nguồn
gen lúa nếp (gen thơm, waxy và kháng bệnh bạc lá) bằng chỉ thị phân tử”.
1.2. Mục đích và yêu cầu
1.2.1 Mục đích
Tuyển chọn ra được các giống lúa nếp địa phương năng suất cao, chất
lượng tốt, khán...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC
------
------
ĐỀ CƯƠNG
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:
Khảo sát đánh giá nguồn gen lúa nếp
(gen thơm, waxy và kháng bệnh bạc lá)
bằng chỉ thị phân tử
G.V hướng dẫn : ThS. Nguyễn Quốc Trung
Bộ môn CNSH ứng dụng
Khoa CNSH -
Tng ĐHNN HN
Sinh viên thực hiện : Đoàn Thị Hoa
Mã sinh viên : 533265
Lớp : CNSHA-K53
0
Khảo sát đánh giá nguồn gen lúa nếp (gen thơm, waxy và kháng bệnh bạc lá) bằng chỉ thị phân tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khảo sát đánh giá nguồn gen lúa nếp (gen thơm, waxy và kháng bệnh bạc lá) bằng chỉ thị phân tử - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Khảo sát đánh giá nguồn gen lúa nếp (gen thơm, waxy và kháng bệnh bạc lá) bằng chỉ thị phân tử 9 10 106