Ktl-icon-tai-lieu

khảo sát quá trình chuyển hóa nito bằng phương pháp nitrate và anammox

Được đăng lên bởi doanlamnghethuong
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 875 lần   |   Lượt tải: 4 lần
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
khảo sát quá trình chuyển hóa nito bằng phương pháp nitrate và anammox - Người đăng: doanlamnghethuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
khảo sát quá trình chuyển hóa nito bằng phương pháp nitrate và anammox 9 10 45