Ktl-icon-tai-lieu

khảo sát quy trình haccp làm bánh phồng tôm

Được đăng lên bởi viettan12-ftb-gmail-com
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 3334 lần   |   Lượt tải: 14 lần
LỜI CẢM ƠN
Qua quá trình thực tập ở công ty Cổ Phần Thực Phẩm Bích Chi, em đã hoàn thành đề
tài “Khảo sát qui trình sản xuất bánh phồng tôm và hiệu suất thu hồi ở công ty cổ phần
thực phẩm Bích Chi”. Quyển báo cáo này được đúc kết từ quá trình học tập ở trường
và thực tập tại nhà máy với sự hướng dẫn của cô Nguyễn Thị Thu Thủy, cùng các anh
chị em trong công ty đã hết lòng chỉ bảo những kinh nghiệm quý báu, nhờ vậy mà em
đã hoàn thành đợt thực tập này.
Em chân thành cảm ơn:
- Ban giám đốc công ty, anh Nguyễn Quang Minh, cùng các anh, chị công nhân của
nhà máy đã nhiệt tình giúp đỡ em trong suốt thời gian thực tập ở nhà máy
- Cô Nguyễn Thị Thu Thủy đã tận tình hướng dẫn em để hoàn thành đề tài này
- Các bạn sinh viên Khóa 6 ngành công nghệ thực phẩm trường Cao Đẳng Cộng Đồng
Đồng Tháp đã phụ giúp em cùng đợt thực tập tại nhà máy.
Dù đã cố gắng tìm hiểu, học hỏi những kiến thức mà thầy cô và các anh, chị đã truyền
đạt nhưng do thời gian còn hạn chế, kiến thức chuyên môn còn ít và bản thân còn
thiếu kinh nghiệm thực tế nên nội dung của đề tài không thể tránh khỏi những sai sót.
Rất mong sự đóng góp ý kiến của thầy, cô để đề tài này được hoàn thiện hơn.
Cần Thơ, ngày….tháng…năm….

Trang

i

MỤC LỤC
Trang
Lời cảm ơn.................................................................................................................i
Mục lục......................................................................................................................ii
Danh sách hình..........................................................................................................iv
Danh sách bảng..........................................................................................................v
Chương 1: Đặt vấn đề................................................................................................1
Chương 2: Lược khảo tài liệu....................................................................................2
2.1 Giới thiệu sơ lược về nhà máy............................................................................2
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển.......................................................................2
2.1.2 Những tiềm năng phát triển của nhà máy........................................................3
2.2 Sơ đồ mặt bằng của nhà máy...............................................................................4
2.3 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của nhà máy......................................................................5
Chương...
LỜI CẢM ƠN
Qua quá trình thực tập công ty Cổ Phần Thực Phẩm Bích Chi, em đã hoàn thành đề
tài “Khảo sát qui trình sản xuất bánh phồng tôm và hiệu suất thu hồi ở công ty cổ phần
thực phẩm Bích Chi”. Quyển báo cáo này được đúc kết từ quá trình học tập trường
thực tập tại nhà máy với sự hướng dẫn của cô Nguyễn Thị Thu Thủy, cùng các anh
chị em trong công ty đã hết lòng chỉ bảo những kinh nghiệm quý báu, nhờ vậyem
đã hoàn thành đợt thực tập này.
Em chân thành cảm ơn:
- Ban giám đốc công ty, anh Nguyễn Quang Minh, cùng các anh, chị công nhân của
nhà máy đã nhiệt tình giúp đỡ em trong suốt thời gian thực tập ở nhà máy
- Cô Nguyễn Thị Thu Thủy đã tận tình hướng dẫn em để hoàn thành đề tài này
- Các bạn sinh viên Khóa 6 ngành công nghệ thực phẩm trường Cao Đẳng Cộng Đồng
Đồng Tháp đã phụ giúp em cùng đợt thực tập tại nhà máy.
Dù đã cố gắng tìm hiểu, học hỏi những kiến thức mà thầy cô và các anh, chị đã truyền
đạt nhưng do thời gian còn hạn chế, kiến thức chuyên môn còn ít bản thân còn
thiếu kinh nghiệm thực tến nội dung của đề tài không thể tránh khỏi những sai sót.
Rất mong sự đóng góp ý kiến của thầy, cô để đề tài này được hoàn thiện hơn.
Cần Thơ, ngày….tháng…năm….
Trang
i
khảo sát quy trình haccp làm bánh phồng tôm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
khảo sát quy trình haccp làm bánh phồng tôm - Người đăng: viettan12-ftb-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
khảo sát quy trình haccp làm bánh phồng tôm 9 10 896