Ktl-icon-tai-lieu

Khảo sát thực trạng đọc sách và đề ra phương pháp đọc sách hiệu quả cho sinh viên khoa kinh tế trường Đại học Đồng Tháp

Được đăng lên bởi sontcnh10-gmail-com
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 8951 lần   |   Lượt tải: 27 lần
Đề tài: “Khảo sát thực trạng đọc sách và đề ra phương pháp đọc sách hiệu quả
cho sinh viên khoa kinh tế trường Đại học Đồng Tháp”

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
KHOA KINH TẾ


BÀI BÁO CÁO

MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ

ĐỀ TÀI: “Khảo sát thực trạng đọc sách và đề ra
phương pháp đọc sách hiệu quả cho sinh viên khoa
kinh tế trường Đại học Đồng Tháp”

GVHD: Ths. Nguyễn Giác Trí
Lớp HP: EC400807
Lớp biên chế: ĐHTCNH10C

Thành viên nhóm 1:
1. Nguyễn Thị Mỹ Trinh_NT
2. Lại Văn Sơn
3. Nguyễn Thị Diễm Thoa
4. Mai Thị Như Hoa
5. Nguyễn Thanh Quang

(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)

Đồng Tháp – 2012

GVHD: Nguyễn Giác Trí

1

Nhóm 1

Đề tài: “Khảo sát thực trạng đọc sách và đề ra phương pháp đọc sách hiệu quả
cho sinh viên khoa kinh tế trường Đại học Đồng Tháp”
LỜI CAM ĐOAN

Nhóm 1 cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng nhóm, các số liệu
và kết quả nghiên cứu nêu trong bài là trung thực, được các đồng tác giả cho phép
sử dụng và chưa từng được công bố trong bất kỳ một công trình nghiên cứu.

Tác giả báo cáo
Nhóm 1 Lớp ĐHTCNH10C

GVHD: Nguyễn Giác Trí

2

Nhóm 1

Đề tài: “Khảo sát thực trạng đọc sách và đề ra phương pháp đọc sách hiệu quả
cho sinh viên khoa kinh tế trường Đại học Đồng Tháp”
MỤC LỤC
5.5.1 Phần mềm Microsoft Excel.................................................................................10
3)Chu Quang Tiềm – nhà mĩ học, lý luân học Trung Quốc, bài "Bàn về đọc sách".
Xuất xứ: trích trong cuốn Danh nhân Trung Quốc bàn về niềm vui nỗi buồn của việc
đọc sách – Bắc Kinh, 1995...........................................................................................23
Nội dung: Bài viết thể hiện ý kiến đọc sách là con đường quan trọng của học vấn, đưa
ra cái lợi cái hại của sách (ít nhất có hai cái hại. Thứ nhất vì nhiều sách quá nên chỉ
liếc qua không đem lợi ích gì. Hai là để lãng phí thời gian đọc những cuốn sách vô
thưởng vô phạt), phải phân loại sách và nên đọc thế nào cho đúng. Để có được học
vấn thì phải thường xuyên đọc sách, nhưng đọc sách cũng cần phải có cách đọc đúng.
Đọc sách cần phải đọc sao để hiểu cho sâu, nhớ cho kĩ, tránh cách đọc lướt qua. Đọc
sách cần có sự chọn lọc, đọc từ những quyển cơ bản rồi đọc đến nâng cao, đọc nhiều
đọc rộng đọc bao quát kiến thức rồi tóm lược lại, có như thế mới nắm chắc kiến thức.
......................................................................................................................................23

Kỹ năng đọc sách và tài liệu...................
Đề tài: “Khảo sát thực trạng đọc sách và đề ra phương pháp đọc sách hiệu quả
cho sinh viên khoa kinh tế trường Đại học Đồng Tháp”
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
KHOA KINH TẾ
BÀI BÁO CÁO
MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ
ĐỀ TÀI: “Khảo sát thực trạng đọc sách và đề ra
phương pháp đọc sách hiệu quả cho sinh viên khoa
kinh tế trường Đại học Đồng Tháp”
GVHD: Ths. Nguyễn Giác Trí Thành viên nhóm 1:
Lớp HP: EC400807 1. Nguyễn Thị Mỹ Trinh_NT (100%)
Lớp biên chế: ĐHTCNH10C 2. Lại Văn Sơn (100%)
3. Nguyễn Thị Diễm Thoa (100%)
4. Mai Thị Như Hoa (100%)
5. Nguyễn Thanh Quang (100%)
Đồng Tháp – 2012
GVHD: Nguyễn Giác Trí 1 Nhóm 1
Khảo sát thực trạng đọc sách và đề ra phương pháp đọc sách hiệu quả cho sinh viên khoa kinh tế trường Đại học Đồng Tháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khảo sát thực trạng đọc sách và đề ra phương pháp đọc sách hiệu quả cho sinh viên khoa kinh tế trường Đại học Đồng Tháp - Người đăng: sontcnh10-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
Khảo sát thực trạng đọc sách và đề ra phương pháp đọc sách hiệu quả cho sinh viên khoa kinh tế trường Đại học Đồng Tháp 9 10 637