Ktl-icon-tai-lieu

Khảo sát tiền điện

Được đăng lên bởi Ngô Minh
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 818 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1 Khảo sát và mô tả bài toán
Khảo sát

1.1

Ứng dụng quản lý điện được sủ dụng để quản lý tình hình sử dụng điện của khách
hàng trong một xã. Hệ thống này được phân tích thiết kế hướng đối tượng, sử dụng UML
làm ngôn ngữ mô hình hóa. Đây là một minh họa thực tế về cách sử dụng UML trong
phân tích thiết kế hệ thống.
Tuy nhiên ứng dụng trong phần này chỉ là một giải pháp chấp nhận được. Còn có nhiều
giải pháp khác, nhưng không có giải pháp nào đúng trong tất cả các trường hợp
Mô tả hiện trạng
Trước kia việc quản lí tiền điện của một xã vẫn còn nhiều bất cập và gặp nhiều khó
khăn cho những người quản lí. Hiện nay khi khoa học phát triển trong đó ngành khoa
học CNTT là một ngành mũi nhọn trên thế giới. Vì thế việc áp dụng nó vào việc quản
lí tiền điện là một yêu cầu được đặt ra. Người ta phải xây dựng một phần mền để đáp
ứng được nhu cầu thực tế.
Ưu nhược điểm hệ thống đang tồn tại


Việc thu tiền điện và quản lí tiền điện vẫn chỉ được lưu trên giấy tờ. Người
quản lí gặp nhiều khó khăn khi muốn tìm thông tin của một hộ gia đình nào đó
xem có còn nợ tiền hay không. Hay việc hộ gia đình đó chuyển đến thì them hộ
đó vào trong danh sách quản lí nó rất khó khăn, hay việc xoá tên họ trong danh
sách quản lí.



Cách quản lí tiền điện thông qua việc quản lí số điện trên công tơ của mỗi hộ
gia đình. Mà trong khi đó cách quản lí công tơ điện lại chưa triệt để. Các công
tơ điện chưa được sự quản lí kĩ càng của các nhà quản lí. Mà sự quản lí vẫn
còn lỏng lẻo. Các công tơ điện vẫn đặt tại các gia đình. Như vậy sẽ hiện tượng
ăn cắp điện gây lãng phí điện của nhà nước.

Mô tả bài toán cần xây dựng

1.2

Mục đích
Hệ thống giúp cho người quản lí một cách dễ dàng các thông tin về khách
hàng dùng điện, cách tính tiền điện một cách chính xác, nhanh chóng. Hệ
thống dễ sử dụng tiết kiệm thời gian và sức lao động và có giao diện đẹp phù
hợp với chương trình.
1.2.1

Đặc tả bài toán
Khi 1 đơn vị có nhu cầu muốn sử dụng điện thì khách hàng đến nơi quản lý điện

của xã đăng kí sử dụng điện, người đi đăng kí cần điền đầy đủ các thông tin cá nhân của

người đại diện vào phiếu đăng kí (Hình 1.1) gồm: Tên người đại diện, số cmnd,ngày cấp,
nơi cấp, số hộ khẩu (nếu có), năm sinh,số điện thoại, emai ( nếu có) ,địa chỉ, mục đích sử
dụng.Kèm theo đó là một trong các giấy tờ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực) có
liên quan đến địa điểm mua điện như Hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú; Giấy chứng nhận
sở hữu hoặc quyền sử dụng hoặc quyết định hoặc hợp đồng mua bán nhà; Giấy chứng
nhận quyền sử ...
1 Khảo sát và mô tả bài toán
1.1 Khảo sát
Ứng dụng quản lý điện được sủ dụng để quản lý tình hình sử dụng điện của khách
hàng trong một xã. Hệ thống này được phân tích thiết kế hướng đối tượng, sử dụng UML
làm ngôn ngữ mô hình hóa. Đây là một minh họa thực tế về cách sử dụng UML trong
phân tích thiết kế hệ thống.
Tuy nhiên ứng dụng trong phần này chỉ là một giải pháp chấp nhận được. Còn có nhiều
giải pháp khác, nhưng không có giải pháp nào đúng trong tất cả các trường hợp
Mô tả hiện trạng
Trước kia việc quản tiền điện của một xã vẫn còn nhiều bất cập và gặp nhiều khó
khăn cho những người quản lí. Hiện nay khi khoa học phát triển trong đó ngành khoa
học CNTT là một ngành mũi nhọn trên thế giới. Vì thế việc áp dụng nó vào việc quản
tiền điện là một yêu cầu được đặt ra. Người ta phải xây dựng một phần mền để đáp
ứng được nhu cầu thực tế.
Ưu nhược điểm hệ thống đang tồn tại
Việc thu tiền điện quản tiền điện vẫn chỉ được lưu trên giấy tờ. Người
quản lí gặp nhiều khó khăn khi muốn m thông tin ca một hộ gia đình nào đó
xem có còn nợ tiền hay không. Hay việc hộ gia đình đó chuyển đến thì them hộ
đó vào trong danh sách quản lí nó rất khó khăn, hay việc xoá tên họ trong danh
sách quản lí.
Cách quản lí tiền điện thông qua việc quảns điện trên ng tơ của mỗi hộ
gia đình. Mà trong khi đó cách quản lí côngđiện lại chưa triệt để. Các công
điện chưa được sự quản càng của các nhà quản lí. sự quản vẫn
còn lỏng lẻo. Các côngđiện vẫn đặt tại các gia đình. Như vậy sẽ hiện tượng
ăn cắp điện gây lãng phí điện của nhà nước.
1.2 Mô tả bài toán cần xây dựng
Mục đích
Hệ thống giúp cho người quản lí một cách dễ dàng các thông tin về khách
hàng dùng điện, cách tính tiền điện một cách chính xác, nhanh chóng. Hệ
thống dễ sử dụng tiết kiệm thời gian và sức lao động và có giao diện đẹp phù
hợp với chương trình.
1.2.1 Đặc tả bài toán
Khi 1 đơn vị có nhu cầu muốn sử dụng điện thì khách hàng đến nơi quản lý điện
của xã đăng kí sử dụng điện, người đi đăng kí cần điền đầy đủ các thông tin cá nhân của
Khảo sát tiền điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khảo sát tiền điện - Người đăng: Ngô Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Khảo sát tiền điện 9 10 753