Ktl-icon-tai-lieu

Khí nhà kính và đánh giá sự phát thải khí nhà kính từ hệ thống xử lý nước công nghiệp Ngô Văn Hùng Quản Lý Môi Trường K9 Trường ĐHSPKT Hưng Yên

Được đăng lên bởi Hùng Ngô
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 673 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TIỂU LUẬN MÔN : KIỂM SOÁT Ô NHIỄM NƯỚC
Đề tài : Khí nhà kính và đánh giá sự phát thải khí nhà kính từ hệ thống xử lý
nước công nghiệp
1.KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KHÍ NHÀ KÍNH
1.1.Khí nhà kính.

Khí nhà kính là những khí có khả năng hấp thụ các bức xạ sóng dài (hồng
ngoại) được phản xạ từ bề mặt Trái Đất khi được chiếu sáng bằng ánh sáng mặt
trời, sau đó phân tán nhiệt lại cho Trái Đất, gây nên hiệu ứng nhà kính. Các khí
nhà kính chủ yếu bao gồm: hơi nước, CO2, CH4, N2O, O3, các khí CFC. Trong hệ
mặt trời, bầu khí quyển của Sao Kim,Sao Hỏa và Titan cũng chứa các khí gây
hiệu ứng nhà kính. Khí nhà kính ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhiệt độ của Trái Đất,
nếu không có chúng nhiệt độ bề mặt Trái Đất trung bình sẽ lạnh hơn hiện tại
khoảng 33 °C (59 °F).
Tỷ lệ phần trăm các khí gây hiệu ứng nhà kính
Khí

Công thức

Tỷ lệ đóng góp
(%)

Hơi nước

H2O

36 – 72%

CO2

CO2

9 – 26%

CH4

CH4

4 – 9%

O3

O3

3 – 7%

Khí carbonic (CO2): là khí nhà kính phát thải nhiều nhất - đây là nguyên nhân
chính làm gia tăng hiệu ứng nhà kính gây ấm lên toàn cầu. Khí carbonic còn
được gọi là thán khí – là khí do con người và động vật thở ra khi hô hấp hoặc khi
có sự cháy.
Trong tự nhiên, cây xanh hấp thụ khí carbonic trong quá trình quang hợp và giải
phóng oxy trở lại khí quyển. Chặt phá rừng làm tăng lượng carbonic trong không
khí, các bề mặt đại dương cũng hấp thu Khí carbonic.

Các nguồn phát thải carbonic gồm: đốt nhiên liệu hóa thạch (khí gas, xăng dầu,
than đá) dùng cho sản xuất năng lượng, phương tiện giao thông, cháy rừng, đốt
than, củi, rơm…và chăn nuôi.
Metan (CH4): Có tiềm năng làm nóng trái đất cao hơn CO2 (gấp 72 lần trong
khoảng thời gian 20 năm), CH4 thúc đẩy sự oxy hóa hơi nước trong khí quyển,
sự gia tăng hơi nước gây hiệu ứng nhà kính mạnh hơn nhiều so với hiệu ứng trực
tiếp của CH4
CH4 được dùng làm khí đốt (biogas), nó là thành phần chính của khí tự nhiên,
khí dầu mỏ, khí đầm ao, đầm lầy. CH4 được sinh ra từ quá trình khai thác, vận
chuyển sử dụng dầu mỏ, than đá, các quá trình sinh học như men hóa đường ruột
của các gia súc, phân giải kị khí ở đất ngập nước, ruộng lúa, cháy rừng.
Các khí clorolfuorocacbon (CFC): là những hóa chất tổng hợp, có mặt trong
khí quyển từ khi công nghiệp làm lạnh, mỹ phẩm phát triển. Bên cạnh khả năng
làm nón trái đất mạnh (hơn CO2 gấp 11.000 lần trong thời gian 20 năm), CFC ở
sang sol khí thường làm tổn hại tầng ozon. Nếu chấm dứt phát thải ngay thì
khoảng 100 năm sau mới phân hủy hết lượng CFC hiện có
Khí oxit nito (NO2): chiếm một lượng nhỏ tro...
TIỂU LUẬN MÔN : KIỂM SOÁT Ô NHIỄM NƯỚC
Đề tài : Khí nhà kính và đánh giá sự phát thải khí nhà kính từ hệ thống xử lý
nước công nghiệp
1.KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KHÍ NHÀ KÍNH
1.1.Khí nhà kính.
Khí nhà kính là những khí có khả năng hấp thụ các bức xạ sóng dài (hồng
ngoại) được phản xạ từ bề mặt Trái Đất khi được chiếu sáng bằng ánh sáng mặt
trời, sau đó phân tán nhiệt lại cho Trái Đất, gây nên hiệu ứng nhà kính. Các khí
nhà kính chủ yếu bao gồm: hơi nước, CO
2
, CH
4
, N
2
O, O
3
, các khí CFC. Trong hệ
mặt trời, bầu khí quyển của Sao Kim,Sao HỏaTitan cũng chứa các khí gây
hiệu ứng nhà kính. Khí nhà kính ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhiệt độ của Trái Đất,
nếu không có chúng nhiệt độ bề mặt Trái Đất trung bình sẽ lạnh hơn hiện tại
khoảng 33 °C (59 °F).
Tỷ lệ phần trăm các khí gây hiệu ứng nhà kính
Khí
Công thức
Tỷ lệ đóng góp
(%)
Hơi nước H
2
O 36 – 72%
CO
2
CO
2
9 – 26%
CH
4
CH
4
4 – 9%
O
3
O
3
3 – 7%
Khí carbonic (CO
2
): khí nhà kính phát thải nhiều nhất - đây nguyên nhân
chính làm gia tăng hiệu ứng n kính gây ấm lên toàn cầu. Khí carbonic còn
được gọi là thán khí – là khí do con người và động vật thở ra khi hô hấp hoặc khi
có sự cháy.
Trong tự nhiên, cây xanh hấp thụ khí carbonic trong quá trình quang hợp giải
phóng oxy trở lại khí quyển. Chặt phá rừng làm tăng lượng carbonic trong không
khí, các bề mặt đại dương cũng hấp thu Khí carbonic.
Khí nhà kính và đánh giá sự phát thải khí nhà kính từ hệ thống xử lý nước công nghiệp Ngô Văn Hùng Quản Lý Môi Trường K9 Trường ĐHSPKT Hưng Yên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khí nhà kính và đánh giá sự phát thải khí nhà kính từ hệ thống xử lý nước công nghiệp Ngô Văn Hùng Quản Lý Môi Trường K9 Trường ĐHSPKT Hưng Yên - Người đăng: Hùng Ngô
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Khí nhà kính và đánh giá sự phát thải khí nhà kính từ hệ thống xử lý nước công nghiệp Ngô Văn Hùng Quản Lý Môi Trường K9 Trường ĐHSPKT Hưng Yên 9 10 930