Ktl-icon-tai-lieu

khóa luận mẫu

Được đăng lên bởi Lặng Nhìn Cuộc Sống
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 404 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Xây dựng chương trình tiên quyết GMP
Công ty chế biến chè đen CTC Phú Thọ
Địa chỉ: KCN Trung Hà, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Tên sản phẩm: chè đen CTC
GMP 1: Nguyên liệu
a) Quy trình
Nguyên liệu búp chè tươi từ nhà cung cấp được vận chuyển bằng phương tiện
chuyên dùng đến công ty.
Nhân viên KCS lấy mẫu kiểm tra chỉ tiêu chất lượng đầu vào.
Sau khi kiểm tra xong, thủ kho xác định số lượng nguyên liệu vào kho.
b) Giải thích/lý do
Để đảm bảo quá trình nhập nguyên liệu đáp ứng yêu cầu chất lượng công ty.
Đảm bảo nguyên liệu không bị ôi ngốt, dập nát, giảm chất lượng đến khi đưa
vào sản xuất.
c) Các thủ tục cần tuân thủ
c1) Chuẩn bị
Công nhân thực hiện vệ sinh cá nhân đầu ca sản xuất theo SSOP 4.
Phương tiện, dụng cụ sử dụng cho quy phạm này: băng tải được vệ sinh sạch sẽ
theo SSOP 2.
Khu vực tiếp nhận nguyên liệu phải sạch sẽ trước khi cho tiến hành tiếp nhận.
c2) Thực hiện
KCS kiểm tra phương thức vận chuyển.
KCS và thủ kho tiến hành kiểm tra ngoại quan. Nếu đạt: KCS lấy mẫu từng lô
để kiểm tra chỉ tiêu chất lượng đã quy định cho nguyên liệu.
KCS kiểm tra đạt thì thủ kho tiến hành nhập kho, sau đó gắn bảng nhận biết
đánh dấu lô hàng.
Nguyên liệu được bản quản ở điều kiện nhiệt độ ánh sáng, môi trường khô ráo,
thông thoáng.
Áp dụng SSOP 3 về lây nhiễm chéo.

Kho được vệ sinh sạch sẽ.
d) Phân công trách nhiệm và biểu mẫu giám sát
d1) Phân công trách nhiệm
Quản đốc xưởng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và duy trì quy phạm này.
Công nhân thực hiện đúng quy phạm này:
+ Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, thực hiện vệ sinh cá nhân và vệ sinh thiết
bị, dụng cụ trước và sau sản xuất.
+ Quá trình thao tác hạn chế làm nhiễm bẩn vào sản phẩm.
Tổ trưởng quản lý và đôn đốc công nhân thực hiện, tự kiểm tra chất lượng sản
phẩm tại tổ mình.
Thủ kho chịu trách nhiệm báo cáo, thực hiện các biểu mẫu hàng ngày.
KCS giám sát thực hiện quy phạm này và lấy mẫu kiểm tra chất lượng nguyên liệu.
Giám đốc điều hành kinh doanh phối hợp với trưởng phòng KCS tiến hành
giám sát nhà cung cấp khi nhận hàng và ghi nhận mọi sự không phù hợp với phiếu
đánh giá nhà cung cấp. Định kì 1 năm/lần, công ty tiến hành đánh giá lại nhà cung cấp
dựa trên các thông tin của các phiếu giám sát qua các lần nhận hàng.
Các vấn đề không phù hợp được phát hiện trong quá trình giám sát, quá trình sử
dụng mà gây hậu quả trầm trọng thì Giám đốc điều hành kinh doanh sẽ phê duyệt loại
nhà cung cấp.
d2) Biểu mẫu
Phiếu nhập xuất nguyên liệu- bao gói.
Sổ theo dõi nhập nguyên liệu- bao gói.
Ngày … th...
PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Xây dựng chương trình tiên quyết GMP
Công ty chế biến chè đen CTC Phú Thọ
Địa chỉ: KCN Trung Hà, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Tên sản phẩm: chè đen CTC
GMP 1: Nguyên liệu
a) Quy trình
Nguyên liệu búp chè tươi từ nhà cung cấp được vận chuyển bằng phương tiện
chuyên dùng đến công ty.
Nhân viên KCS lấy mẫu kiểm tra chỉ tiêu chất lượng đầu vào.
Sau khi kiểm tra xong, thủ kho xác định số lượng nguyên liệu vào kho.
b) Giải thích/lý do
Để đảm bảo quá trình nhập nguyên liệu đáp ứng yêu cầu chất lượng công ty.
Đảm bảo nguyên liệu không bị ôi ngốt, dập nát, giảm chất lượng đến khi đưa
vào sản xuất.
c) Các thủ tục cần tuân thủ
c1) Chuẩn bị
Công nhân thực hiện vệ sinh cá nhân đầu ca sản xuất theo SSOP 4.
Phương tiện, dụng cụ sử dụng cho quy phạm này: băng tải được vệ sinh sạch sẽ
theo SSOP 2.
Khu vực tiếp nhận nguyên liệu phải sạch sẽ trước khi cho tiến hành tiếp nhận.
c2) Thực hiện
KCS kiểm tra phương thức vận chuyển.
KCS thủ kho tiến hành kiểm tra ngoại quan. Nếu đạt: KCS lấy mẫu từng
để kiểm tra chỉ tiêu chất lượng đã quy định cho nguyên liệu.
KCS kiểm tra đạt thì thủ kho tiến hành nhập kho, sau đó gắn bảng nhận biết
đánh dấu lô hàng.
Nguyên liệu được bản quản điều kiện nhiệt độ ánh sáng, môi trường khô ráo,
thông thoáng.
Áp dụng SSOP 3 về lây nhiễm chéo.
khóa luận mẫu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
khóa luận mẫu - Người đăng: Lặng Nhìn Cuộc Sống
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
khóa luận mẫu 9 10 828