Ktl-icon-tai-lieu

Khóa luận tốt nghiệp

Được đăng lên bởi Ánh Ngọc
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 2548 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Khóa luận tốt nghiêp

GVHD: Trần Thị Vân Anh

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài.
Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) đã mở ra nhiều cơ hội
phát triển mới cho thị trường tài chính Việt Nam nói chung và cả ngành ngân
hàng nói riêng. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng đặt ra cho NHTM Việt Nam nhiều
thách thức và rủi ro.
Trong môi trường cạnh tranh gây gắt giữa NHTM trong và ngoài nước, dưới
sức ép của tiến trình hội nhập, hoạt động kinh doanh của ngân hàng đặc biệt là
hoạt động tín dụng đã và đang diễn ra ngày càng phức tạp và luôn chứa đựng
những rủi ro tiềm ẩn. Đây là hoạt động quan trọng đối với NHTM, bởi nó là hoạt
động kinh doanh chính của NHTM cả về tỷ trọng tài sản có và thu nhập. Vì vậy
nếu hoạt động tín dụng xảy ra tổn thất, sẽ làm tăng thêm chi phí, giảm thu nhập
hoặc thậm chí thất thoát vốn của ngân hàng, từ đó không những ảnh hưởng đến
uy tín kinh doanh và vị thế của chính ngân hàng mà còn có thể gây dây chuyền
đến toàn hệ thống ngân hàng. Chính vì vậy, rủi ro tín dụng cần được quản lý và
kiểm soát trong giới hạn cho phép nhằm giảm thiểu các tổn thất, góp phần nâng
cao uy tín và tạo ra lợi thế cạnh tranh của ngân hàng, giúp các ngân hàng tăng
trưởng ổn định và bền vững.
Thực tiễn hoạt động của ngân hàng Agribank chi nhánh Thăng Bình thời gian
qua đã có những bước phát triển nhanh chóng và đã đạt được những thành tựu
đáng khích lệ, chất lượng tín dụng ngày càng được nâng cao, tỷ lệ nợ quá hạn
trên tổng dư nợcho vay đều giảm giảm rõ rệt. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả
đạt được thì công tác QTRRTD vẫn tiềm ẩn những nhân tố làm phát sinh rủi ro.
Chính vì vậy yêu cầu cấp bách đặt ra là RRTD phải được quản lý, kiểm soát một
cách bài bản và có hiệu quả, đảm bảo tín dụng hoạt động trong phạm vi rủi ro có
thể chấp nhận được, hỗ trợ việc phân bổ vốn hiệu quả hơn trong hoạt động tín
dụng, giảm thiểu các hoạt động phát sinh từ RRTD và tăng thêm lợi nhuận cho
NH, góp phần nâng cao uy tín và tạo ra lợi thế của NH trong cạnh tranh. Đó cũng
chính là lý do tôi chọn việc lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro
tín dụng tại ngân hàng Agribank chi nhánh Thăng Bình” để làm khóa luận tốt
nghiệp.
SVTH: Võ Thị Bích Tin

Trang 1

Khóa luận tốt nghiêp

GVHD: Trần Thị Vân Anh

2. Mục tiêu nghiên cứu.
- Hệ thống hóa cơ sở khoa học về tín dụng, rủi ro tín dụng và quản trị rủi
ro tín dụng.
- Đánh giá thực trạng của rủi ro tín dụng và công tác quản trị rủi ro tín
dụng tại ngân hàng Agribank chi nhánh Thăng Bình.
- Đề xuất giải pháp hoàn thiện và nâng cao cô...
Khóa luận tốt nghiêp GVHD: Trần Thị Vân Anh
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài.
Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) đã mở ra nhiều cơ hội
phát triển mới cho thị trường tài chính Việt Nam nói chung cả ngành ngân
hàng nói riêng. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng đặt ra cho NHTM Việt Nam nhiều
thách thức và rủi ro.
Trong môi trường cạnh tranh gây gắt giữa NHTM trong ngoài nước, dưới
sức ép của tiến trình hội nhập, hoạt động kinh doanh của ngân hàng đặc biệt
hoạt động tín dụng đã đang diễn ra ngày càng phức tạp luôn chứa đựng
những rủi ro tiềm ẩn. Đây là hoạt động quan trọng đối với NHTM, bởi nó là hoạt
động kinh doanh chính của NHTM c về tỷ trọng tài sản thu nhập. vậy
nếu hoạt động tín dụng xảy ra tổn thất, sẽ làm tăng thêm chi phí, giảm thu nhập
hoặc thậm chí thất thoát vốn của ngân hàng, từ đó không những nh ởng đến
uy n kinh doanh vị thế của chính ngân hàng còn thể gây dây chuyền
đến toàn hệ thống ngân hàng. Chính vậy, rủi ro tín dụng cần được quản
kiểm soát trong giới hạn cho phép nhằm giảm thiểu các tổn thất, góp phần nâng
cao uy tín tạo ra lợi thế cạnh tranh của ngân hàng, giúp c ngân ng tăng
trưởng ổn định và bền vững.
Thực tiễn hoạt động của ngân hàng Agribank chi nhánh Thăng Bình thời gian
qua đã những bước phát triển nhanh chóng đã đạt được những thành tựu
đáng khích lệ, chất lượng tín dụng ngày càng được nâng cao, tỷ lệ nợ quá hạn
trên tổng dư nợcho vay đều giảm giảm rõ rệt. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả
đạt được thì công tác QTRRTD vẫn tiềm ẩn những nhân tố m phát sinh rủi ro.
Chính vậy yêu cầu cấp bách đặt ra RRTD phải được quản lý, kiểm soát một
cách bài bản hiệu quả, đảm bảo tín dụng hoạt động trong phạm vi rủi ro
thể chấp nhận được, hỗ trợ việc phân bổ vốn hiệu quả hơn trong hoạt động tín
dụng, giảm thiểu các hoạt động phát sinh từ RRTD tăng thêm lợi nhuận cho
NH, góp phần nâng cao uy tín và tạo ra lợi thế của NH trong cạnh tranh. Đó cũng
chính là do tôi chọn việc lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro
tín dụng tại ngân ng Agribank chi nhánh Thăng Bình” để làm khóa luận tốt
nghiệp.
SVTH: Võ Thị Bích Tin Trang 1
Khóa luận tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khóa luận tốt nghiệp - Người đăng: Ánh Ngọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
Khóa luận tốt nghiệp 9 10 887