Ktl-icon-tai-lieu

Khóa luận tốt nghiệp : Nghiên cứu một số thông số công nghệ trong quá trình sản xuất rượu vang từ thanh long đỏ có bổ sung táo mèo

Được đăng lên bởi Lặng Nhìn Cuộc Sống
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 933 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

PHẠM THỊ PHƯỢNG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:
“NGHIÊN CỨU MỘT SỐ THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ
TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT RƯỢU VANG TỪ
THANH LONG ĐỎ CÓ BỔ SUNG TÁO MÈO. TỶ LỆ
THANH LONG/TÁO MÈO=10/0 VÀ 9/1”.

HÀ NỘI - 2016

0

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:
“NGHIÊN CỨU MỘT SỐ THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ
TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT RƯỢU VANG TỪ
THANH LONG ĐỎ CÓ BỔ SUNG TÁO MÈO. TỶ LỆ
THANH LONG/TÁO MÈO=10/0 VÀ 9/1”.

Người thực hiện

: PHẠM THỊ PHƯỢNG

Lớp

: K57CNTPC

Khóa

: 57

Chuyên ngành

: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Giáo viên hưỡng dẫn

: TRẦN THỊ ĐỊNH

HÀ NỘI – 2016

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong Khóa luận này
là trung thực.
Tôi xin cam đoan rằng, mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện Khóa luận này
đã được cảm ơn và các thông tin được trích dẫn trong chuyên đề này đã được ghi
rõ nguồn gốc.
Hà Nội, ngày 31 tháng1 năm 2016
Sinh viên
Phạm Thị Phượng

i

LỜI CẢM ƠN
Trong suốt quá trình học tập và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, bên cạnh
sự cố gắng nỗ lực của bản thân, tôi đã nhận được sự động viên và giúp đỡ rất lớn
của nhiều cá nhân và tập thể.
Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tôi xin được bày tỏ lời cảm ơn chân
thành tới Bộ môn Công nghệ chế biến – Khoa Công nghệ thực phẩm, Học viện
Nông Nghiệp Việt Nam đã cho phép tôi thực hiện đề tài này.
Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn tới TS. Trần Thị Định người đã dành nhiều
thời gian, công sức tận tình giúp đỡ, động viên và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho
tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành đề tài.
Đồng thời, tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới toàn thể các thầy cô
trong Khoa công nghệ thực phẩm – Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã truyền
đạt những kiến thức bổ ích, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu
vừa qua.
Tôi xin cảm ơn các bạn sinh viên trong nhóm thực tập tốt nghiệp, tập thể
lớp K57-CNTPC đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi hoàn thành đề tài này.
Cuối cùng tôi muốn dành lời cảm ơn sâu sắc nhất tới những người thân
trong gia đình đã luôn cảm thông, chia sẻ và tạo điều kiện tốt nhất có thể để tôi có
đủ nghị lực hoàn thành tốt đề tài.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, ngày 31 tháng 1 năm 2016

MỤC LỤC

ii

LỜI CAM ĐOAN......................................................................................................i
LỜI CẢM ƠN...........................................................................................................ii
MỤC LỤC.............
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
PHẠM THỊ PHƯỢNG
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:
“NGHIÊN CỨU MỘT SỐ THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ
TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT RƯỢU VANG TỪ
THANH LONG ĐỎ CÓ BỔ SUNG TÁO MÈO. TỶ LỆ
THANH LONG/TÁO MÈO=10/0 VÀ 9/1”.
HÀ NỘI - 2016
0
Khóa luận tốt nghiệp : Nghiên cứu một số thông số công nghệ trong quá trình sản xuất rượu vang từ thanh long đỏ có bổ sung táo mèo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khóa luận tốt nghiệp : Nghiên cứu một số thông số công nghệ trong quá trình sản xuất rượu vang từ thanh long đỏ có bổ sung táo mèo - Người đăng: Lặng Nhìn Cuộc Sống
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Khóa luận tốt nghiệp : Nghiên cứu một số thông số công nghệ trong quá trình sản xuất rượu vang từ thanh long đỏ có bổ sung táo mèo 9 10 806