Ktl-icon-tai-lieu

KHOA XÂY DỰNG – BỘ MÔN KIẾN TRÚC

Được đăng lên bởi Phuoc Dai Tran
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1985 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI
PHÒNG
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
GVHD: KTS. Vũ Khôi

KHOA XÂY DỰNG – BỘ MÔN KIẾN
TRÚC

SVTH: Nguyễn Anh Việt
Lớp : XD1201K
MSSV: 121366

TRUNG TÂM THƢƠNG MẠI – CĂN HỘ CAO CẤP VÀ CAO ỐC VĂN PHÒNG
(CITY – CENTRE COMPLEX)

[TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI – CĂN HỘCAO CẤP VÀ CAO ỐC VĂN
THUYẾT MINH ĐỒÁN TỐT NGHIỆP PHÒNG (CITY – CENTRE COMPLEX)]

Lời cảm ơn
Trước tiên em xin gởi lời cảm ơn đến các thầy các cô đã tạo điều kiện thuận lợi
để em có thể hoàn thành đồ án tốt nghiệp này.
Trong quá trình 5 năm học tại trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng em đã học tập
và tích lũy được nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý báu để phục vụ cho công việc sau
này cũng như phục vụ cho việc hoàn thành đồ án tốt nghiệp.
Sau những tháng khẩn trương nghiên cứu và thể hiện đến nay em đã hoàn thành
đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư của mình. Đây là thành quả cuối cùng của em sau 5 năm
nghiên cứu và học tập tại trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng dưới sự dẫn dắt chỉ bảo
nhiệt tình của các thầy cô trong trường.
Trong suốt quá trình làm đồ án em đã nhận được sự hướng dẫn tận tình của các
thầy cô trong trường. Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình, chu
đáo của giảng viên hướng dẫn : KTS. Vũ Khôi đã giúp em hoàn thành đồ án.
Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng với lượng kiến thức còn hạn hẹp nên chắc chắn
đồ án của em sẽ không tránh khỏi những sai sót…Em rất mong nhận được sự đóng góp,
nhận xét và chỉ bảo thêm của các thầy cô.

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn

Hải Phòng, ngày 15 tháng 7 năm 2013
Sinh viên

GVHD: KTS. Vũ Khôi |SVTH : Nguyễn Anh Việt

1

[TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI – CĂN HỘCAO CẤP VÀ CAO ỐC VĂN
THUYẾT MINH ĐỒÁN TỐT NGHIỆP PHÒNG (CITY – CENTRE COMPLEX)]

Nguyễn Anh Việt

GVHD: KTS. Vũ Khôi |SVTH : Nguyễn Anh Việt

2

[TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI – CĂN HỘCAO CẤP VÀ CAO ỐC VĂN
THUYẾT MINH ĐỒÁN TỐT NGHIỆP PHÒNG (CITY – CENTRE COMPLEX)]

MỤC LỤC:
LỜI NÓI ĐẦU
PHẦN I: sơ lƣợc quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm
thƣơng mại, căn hộ cao cấp và cao ốc văn phòng ............................
PHẦN II: cơ sở thực tiễn của đồ án
1. vị trí , vai trò của Trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp và cao ốc văn phòng
trong đời sống xã hội ......................................................................................
2. thực trạng Trung tâm thương mại ,căn hộ cao cấp và cao ốc văn phòng ở việt
nam
2.1 Thực trạng Trung tâm thương mại ,cao ốc văn phòng hiện nay ......
2.2 Định hướng và giải pháp ..................................................
B GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐI HC DÂN LP HI
PHÒNG
KHOA XÂY DNG B MÔN KIN
TRÚC
THUYẾT MINH Đ ÁN TT NGHIP
GVHD: KTS. Vũ Khôi
SVTH: Nguyn Anh Vit
Lp : XD1201K
MSSV: 121366
TRUNG M THƢƠNG MẠI CĂN HỘ CAO CP VÀ CAO ỐC VĂN PHÒNG
(CITY CENTRE COMPLEX)
KHOA XÂY DỰNG – BỘ MÔN KIẾN TRÚC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KHOA XÂY DỰNG – BỘ MÔN KIẾN TRÚC - Người đăng: Phuoc Dai Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
KHOA XÂY DỰNG – BỘ MÔN KIẾN TRÚC 9 10 30