Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm Toán Và Tiết Kiệm Điện Năng

Được đăng lên bởi nguyễn hoàng phúc
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 503 lần   |   Lượt tải: 1 lần
17/10/2014

Kiểm Toán và
Tiết Kiệm Năng Lượng
GV. Lê Tấn Thanh Tùng
tungltt@hcmute.edu.vn

In 1879, Thomas Edison
demonstrated his invention of
the incandescent light bulb.
He said: "we will make
electricity so cheap that only
the rich will burn candles”

1

17/10/2014

LỊCH SỬ
KINH TẾ NĂNG LƯỢNG
Bức Tranh Toàn Cầu

NĂNG LƯỢNG

Sự phát triển
Tiêu thụ năng lượng để:
SINH SỐNG.
CÓ THÊM TIỆN NGHI.
TIẾN BỘ.
CHINH PHỤC.
TỰ VỆ.

2

17/10/2014

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC NGUỒN NĂNG LƯỢNG

Thế kỷ 19 :

Thế kỷ 19 :

Thế kỷ 20 :

TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG TRÊN THẾ GIỚI (1800-2000): CẤU
TRÚC VÀ BIẾN CHUYỂN

%
Nhiên liệu khác

Dầu hoả
Than đá
Khí
Điện

Năm

3

17/10/2014

Tiêu thụ năng lượng nguyên thuỷ trên đầu người mỗi năm trên thế giới

Tep

Nước phát triển

Nước trên đà phát triển

BẢN ĐỒ TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG TRÊN THẾ GIỚI

4

17/10/2014

Biến chuyển dân số trên thế giới
1800 :
Nguồn năng
lượng mới : dầu
hoả
Nguồn năng lượng mới phụ
trội : năng lượng hạt nhân

NĂNG LƯỢNG

1 Tỉ
1 Tỉ / 100 năm

1900 :

2 Tỉ

1960 :

3 Tỉ

1975 :

4 Tỉ

1985 :

5 Tỉ

2000 :

6 Tỉ

2020 :

8 Tỉ

2100 :

12 Tỉ

1 Tỉ / 10 năm

Dự tính

Cần cho sự sống
Là nguyên tố chủ yếu cho sự
phát triển cuả nhân loại

Vận chuyển
Lĩnh vực công nghệ
Lĩnh vực kỹ nghệ
Lĩnh vực quốc phòng
Lĩnh vực phát triển kinh tế
Lĩnh vực y tế quần chúng
_ Giảm mức chết yểu trẻ sơ sinh
_Gia tăng tuổi sống
17/10/2014

10

ONESA-I

Đỗ Đăng-Giu

Trần Mạnh-Tuấn

5

17/10/2014

Các nguồn năng lượng
Than đá
Dầu hoả
Dầu khí
Hạt nhân
Năng lượng tái tạo :
Thuỷ điện
Mặt trời ( nhiệt, quang điện )
Điện gió
Sinh khối ( than xanh, chất thải, ………)
Điạ nhiệt (conduction, convection)
Vấn đề cho vài nguồn năng luợng : việc có sẵn và tồn
trữ năng lượng.

NĂNG LƯỢNG TRÊN THẾ GIỚI
Thủy điện

Điạ nhiệt
mặt trời ….

Sinh khối

Than đá
Hạt nhân

Dầu khí
Dầu hoả

6

17/10/2014

LỊCH SỬ
KINH TẾ NĂNG LƯỢNG
Hiện Trạng Sử Dụng Năng
Lượng tại Việt Nam

Nguồn: VNEEP
Hiện trạng sử dụng năng lượng thương mại
của Việt Nam, 1998 và 2008

7

17/10/2014

The energy sector in Vietnam has witnessed a rapid
growth to meet the demands of a developing nation.
The final energy consumption grew from 10.8
million tons of oil equivalent (toe) in 1998 to 32.5
million toe in 2008. The industrial growth has been
one of the key drivers of Vietnam’s increasing
energy intensity. In 1998, industry accounted for
33% of the final energy use; in 2008 it accounted
for 48 percent or almost half of the final energy use
(see Figure 1). Industrial value added in con...
17/10/2014
1
Kiểm Toán và
Tiết Kiệm Năng Lượng
GV. Lê Tấn Thanh Tùng
tungltt@hcmute.edu.vn
In 1879, Thomas Edison
demonstrated his invention of
the incandescent light bulb.
He said: "we will make
electricity so cheap that only
the rich will burn candles”
Kiểm Toán Và Tiết Kiệm Điện Năng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiểm Toán Và Tiết Kiệm Điện Năng - Người đăng: nguyễn hoàng phúc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Kiểm Toán Và Tiết Kiệm Điện Năng 9 10 256