Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật PCR

Được đăng lên bởi Hồ Xuân An
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1375 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
KHOA SINH HỌC
-----  ------

CHUYÊN ĐỀ SINH HỌC PHÂN TỬ
TÌM HIỀU VỀ

KỸ THUẬT PCR
(POLYMERASE CHAIN REACTION)

Giảng viên

: GS. TS Nguyễn Thành Đạt
PGS.TS Đặng Hữu Lanh
Học viên
: Ngô Như Hải
Lớp
: Cao học K19
Chuyên ngành : Động vật học
HÀ NỘI, 3 – 2010

0

MỞ ĐẦU
Trong khoảng 3 thập kỷ qua nhân loại đã trải qua cuộc cách về mạng sinh học,
những vấn đề sinh học phân tử (các quá trình lưu trữ, truyền đạt và biểu hiện
thông tin di truyền ở mức độ phân tử) là một bộ phận trong cuộc cách mạng đó.
Các kiến thức của sinh học phân tử cho phép chúng ta giải thích được mối quan
hệ giữa cấu trúc và chức năng của các đại phân tử sinh học cũng như sự vận hành
và kiểm soát các quá trình sinh hóa trong tế bào. Trọng tâm của sinh học phân tử
là việc nghiên cứu các đại phân tử như ADN, ARN và Protein cùng các quá trình
tái bản, phiên mã và dịch mã.
Trong số các tiến bộ kỹ thuật góp phần tạo ra các cuộc bùng nổ về lĩnh vực
sinh học phân tử chúng ta phải kể tới kỹ thuật PCR (Polymerase Chain Reaction).
Kỹ thuật PCR do Kary Mullis đề suất ra vào năm 1985, đây là phương pháp
invitro để nhân bản nhanh một đoạn ADN nào đó, có độ nhạy rất cao chỉ cần một
khối lượng ban đầu rất hạn chế. Bản thân kỹ thuật này chỉ là sự mở rộng trực tiếp
các tính chất của quá trình tái bản ADN. Nhưng nó đã được sử dụng theo nhiều
cách khác nhau để làm cho việc tách dòng và thao tác với ADN dễ dàng và hiệu
quả hơn.

Vậy nguyên tắc, thành phần tham gia, điều kiện, các bước tiến hành , ứng
dụng và hạn chế của kỹ thuật PCR như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu sau đây

Lịch sử

1

Phương pháp căn bản chạy PCR được Kary Mullis phát minh, ông đã
đoạt giải Nobel về Hóa học vào tháng 10 năm 1993 cho thành tựu này, chỉ sau
7 năm khi ông đưa ra ý tưởng. Ý kiến của Mullis là phát triển một quy trình
mà ADN có thể nhân lên nhiều lần một cách nhân tạo qua nhiều chu kỳ sao
chép bởi enzyme ADN polymerase.
ADN polymerase có tự nhiên trong sinh vật sống, nơi mà nó thực hiện
chức năng nhân ADN khi tế bào phân chia. Nó làm việc bằng cách nối với sợi
ADN và tạo sợi bổ sung. Theo quy trình PCR gốc của Mullis, enzyme phản
ứng nhân bản ADN được thực hiện trong ống nghiệm (in vitro). Sợi ADN đôi
bị tách thành 2 sợi đơn khi đun nóng ở 96°C. Tuy nhiên, ở nhiệt độ này ADN
polymerase bị phá hủy vì vậy cần bổ sung enzyme sau mỗi giai đoạn nung
nóng của mỗi chu kỳ. Quy trình PCR gốc của Mullis không có hiệu quả cao vì
nó mất nhiều thời gian, cần một lượng lớn ADN polymerase, và phải liên tục
lư...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
KHOA SINH HỌC
----- ------
CHUYÊN ĐỀ SINH HỌC PHÂN TỬ
TÌM HIỀU VỀ
KỸ THUẬT PCR
(POLYMERASE CHAIN REACTION)
Giảng viên : GS. TS Nguyễn Thành Đạt
PGS.TS Đặng Hữu Lanh
Học viên : Ngô Như Hải
Lớp : Cao học K19
Chuyên ngành : Động vật học
HÀ NỘI, 3 – 2010
0
Kỹ thuật PCR - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật PCR - Người đăng: Hồ Xuân An
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Kỹ thuật PCR 9 10 423