Ktl-icon-tai-lieu

kỹ thuật trồng và sản xuất nấm bào ngư nhật

Được đăng lên bởi Nguyen Pham
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1718 lần   |   Lượt tải: 11 lần
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU
1.

1.Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, việc nghiên cứu nuôi trồng nấm ăn có bước phát triển nhảy vọt ở
nhiều nước trong đó có Việt Nam. Nước ta là một nước nông nghiệp với nguồn phụ phế phẩm giàu chất
xơ (xenlulo) và chất gỗ (lignin) hết sức phong phú. Tỷ lệ nông dân chiếm phần lớn dân số lại có nhiều
thời gian nhàn và rất muốn có thêm nghề phụ để nâng cao thu nhập. Nước ta lại có nhiều loại nấm ăn
và nấm dược liệu khác nhau.
Sản phẩm nấm Bào Ngư Nhật là một trong những mặt hàng xuất khẩu có thị trường rộng lớn ít bị
cạnh tranh và nhu cầu tiêu thụ ở tất cả các nước ngày càng tăng. Với những lợi ích to lớn về mặt kinh
kế và giá trị dinh dưỡng của nấm Bào Ngư Nhật mang lại do đó chúng tôi thực hiện chuyên đề: “Kỹ
thuật trồng nấm và sản xuất nấm bào ngư Nhật”.
2.

2.Mục đích

-

Tìm hiểu quy trình trồng nấm Bào Ngư Nhật hiệu quả.

-

Góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường.

-

Nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thêm thu nhập cho người dân.
3.

3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

-

Đối tượng nghiên cứu là loài nấm Bào Ngư Nhật Pleurotus abalonus.

-

Khu thí nghiệm trường Đại học An Giang.

1

CHƯƠNG II: TỔNG QUAN
4.

1.Đặc điểm tổng quát của nấm

5. 1.1.Phân loại
Nấm Bào Ngư Nhật
(Pleurotus abalonus) thuộc bộ Agaricales, lớp phụ
Hymenomycetidae, ngành nấm thật – Eumycota, giới nấm – Mycota hay Fungi, quả thể to hoặc
khá to hay còn gọi là nấm bào ngư chân dài (cùi dày), nấm đùi gà. Mũ nấm có đường kính
khoảng 7 -12cm, có khi dài đến 35cm, màu nâu pha da cam-tro, trên bề mặt có vảy nhỏ
màu nâu đen, ở giữa có màu nâu khói. Loài nấm này còn có tên khác là Pleurotus cyctidiosus
(Nguyễn Lân Dũng, 2009).

Hình 1: Nấm Bào Ngư Nhật (Pleurotus abalonus)
Đến giai đoạn trưởng thành nấm Bào Ngư Nhật sẽ sinh bào tử rãi, sau đó hình thành hệ
sợi nấm sơ cấp. Hệ sợi nấm sơ cấp phát triển đầy đủ tạo nên một mạng để rồi hình thành hệ sợi
nấm thứ cấp, sau đó có sự kết hợp của hệ sợi của hệ sợi nấm thứ cấp hình thành quả thể hoàn
chỉnh.(Nguyễn Hữu Đồng và cs, 2005).
Nấm Bào Ngư Nhật có đặc điểm là tai nấm có dạng phễu lệch, phiễu nấm mang bào tử
kéo dài xuống đến chân, cuống nấm gần gốc có lớp lông mịn. Tai nấm bào ngư khi còn non có
màu sậm hoặc tối, nhưng khi trưởng thành màu trở thành màu trở nên sang hơn.
6.

1.2.Thành phần dinh dưỡng

Nấm Bào Ngư Nhật có vị ngọt, giòn và có mùi thơm của quả hạnh. Dinh dưỡng nấm
Bào Ngư Nhật rất cao không kém hơn dinh dưỡng các sản phẩm từ động vật. Kết quả phân tích
nấm cho thấy nấm Bào Ngư Nhật hàm lượng protei...
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU
1. 1.Đặt vấn đề
Trong những năm gần đây, việc nghiên cứu nuôi trồng nấm ăn bước phát triển nhảy vọt
nhiều nước trong đó có Việt Nam. Nước ta là một nước nông nghiệp với nguồn phụ phế phẩm giàu chất
(xenlulo) và chất gỗ (lignin) hết sức phong phú. Tỷ lệ nông dân chiếm phần lớn dân slại có nhiều
thời gian nhàn rất muốn thêm nghề ph để nâng cao thu nhập. Nước ta lại nhiều loại nấm ăn
và nấm dược liệu khác nhau.
Sản phẩm nấm Bào Ngư Nhật là một trong những mặt hàng xuất khẩu có thị trường rộng lớn ít bị
cạnh tranh và nhu cầu tiêu thụ tất cả các nước ngày càng tăng. Với những lợi ích to lớn về mặt kinh
kế giá trị dinh dưỡng của nấm Bào Ngư Nhật mang lại do đó chúng tôi thực hiện chuyên đề: “Kỹ
thuật trồng nấm và sản xuất nấm bào ngư Nhật”.
2. 2.Mục đích
- Tìm hiểu quy trình trồng nấm Bào Ngư Nhật hiệu quả.
- Góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường.
- Nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thêm thu nhập cho người dân.
3. 3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu là loài nấm Bào Ngư Nhật Pleurotus abalonus.
- Khu thí nghiệm trường Đại học An Giang.
1
kỹ thuật trồng và sản xuất nấm bào ngư nhật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kỹ thuật trồng và sản xuất nấm bào ngư nhật - Người đăng: Nguyen Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
kỹ thuật trồng và sản xuất nấm bào ngư nhật 9 10 419