Ktl-icon-tai-lieu

lập kế hoạch Marketing QT sản phẩm gạo Công ty ANGIMEX

Được đăng lên bởi dnhang69-gmail-com
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 2991 lần   |   Lượt tải: 12 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH


TIỂU LUẬN
MARKETING QUỐC TẾ

LẬP KẾ HOẠCH MARKETING
XUẤT KHẨU SẢN PHẨM GẠO
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ANGIMEX

Giáo viên hướng dẫn:

Nhóm sinh viên thực hiện:

PGS.TS LƯU THANH ĐỨC HẢI

ĐÔ NGỌC HẰNG

M1413026

NGÔ MỘNG HẰNG M1413027
Lớp Quản Trị Kinh Doanh K20

Cần Thơ-2014

Marketing quốc tế

Marketing quốc tế

MỤC LỤC
LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI...........................................................................................1
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ANGIMEX............................................3
1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
ANGIMEX...............................................................................................................3
1.1.1 Giới thiệu khái quát về Công ty Cổ phần Angimex...................................3
1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty.............................................3
1.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN ANGIMEX................................5
1.3 QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY
CỔ PHẦN ANGIMEX............................................................................................7
1.3.1 Khái quát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 3
năm gần đây (2010 – 2012)..................................................................................7
1.3.2 Thực trạng hoạt động xuất khẩu gạo của Công Ty Cổ Phần Angimex tại
thị trường Trung Quốc.........................................................................................9
1.3.2.1 Tổng quan về thị trường gạo Trung Quốc.........................................9
1.3.2.2 Tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Trung Quốc giai đoạn
2010 - 2012...................................................................................................9
1.3.2.3 Tình hình xuất khẩu gạo của Công ty Cổ phần Angimex sang Trung
Quốc giai đoạn 2010 - 2012........................................................................10
CHƯƠNG 2...........................................................................................................11
PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
ANGIMEX.............................................................................................................11
2.1 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH BÊN NGOÀI CỦA CÔNG
TY CỔ PHẦN ANGIMEX................................................................................11
2.1.1 Phân tích môi trường vĩ mô........................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH

TIỂU LUẬN
MARKETING QUỐC TẾ
LẬP KẾ HOẠCH MARKETING
XUẤT KHẨU SẢN PHẨM GẠO
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ANGIMEX
Giáo viên hướng dẫn: Nhóm sinh viên thực hiện
PGS.TS LƯU THANH ĐỨC HẢI ĐÔ NGỌC HẰNG M1413026
NGÔ MỘNG HẰNG M1413027
Lớp Quản Trị Kinh Doanh K20
Cần Thơ-2014
lập kế hoạch Marketing QT sản phẩm gạo Công ty ANGIMEX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lập kế hoạch Marketing QT sản phẩm gạo Công ty ANGIMEX - Người đăng: dnhang69-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
lập kế hoạch Marketing QT sản phẩm gạo Công ty ANGIMEX 9 10 679