Ktl-icon-tai-lieu

Lập kế hoạch tổ chức sự kiện thành lập công ty

Được đăng lên bởi kieutran991
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1378 lần   |   Lượt tải: 4 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Xu thế toàn cầu hóa ngày càng diễn ra mạnh mẽ, với chủ trương hội
nhập sâu vào sự phát triển chung của thế giới. Nền kinh tế Việt Nam ngày càng
gắn kết với nền kinh tế thế giới và không tránh khỏi sự tương tác qua lại của sự
toàn cầu hóa. Hội nhập quốc tế mang đến cho các doanh nghiệp Việt Nam nhiều
cơ hội cọ xát và phát triển, nhưng song hành với nó cũng không ít thách thức cần
phải đối mặt, nhất là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng với quy
mô lớn, số lao động nhiều, nhưng phong cách quản lý và công nghệ còn lạc hậu so
với các doanh nghiệp cùng ngành trên thế giới. Để chủ động cạnh tranh và phát
triển, mỗi doanh nghiệp cần xây dựng cho mình một chiến lược phát triển chi
tiết, phù hợp với quy mô, tiềm lực tài chính, năng lực hiện tại nhằm phát huy tối
đa các lợi thế cạnh tranh, tạo sự khác biệt, nhằm khẳng định thương hiệu trên thị
trường trong nước và dần vươn ra thị trường quốc tế.
Do vậy, để khẳng định vị thế của mình trên thị trường Việt Nam, cũng như
mang thương hiệu ra tầm thế giới, tạo lòng tin cho các đối tác, đồng thời cổ vũ
tinh thần trong nội bộ, Tổng công ty Xuất nhập khẩu & Xây dựng Việt Nam
(VINACONEX), một trong các doanh nghiệp xây dựng hàng đầu Việt Nam đã
lên kế hoạch tổ chức một sự kiện trọng đại “ Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Tổng
công ty Xuất nhập khẩu & Xây dựng VINACONEX” với chủ đề “VINACONEX
– 25 NĂM – VÌ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”
- Gồm 3 phần
+ Phần 1: Tổng quan về Công ty Cổ phần VINACONEX
+ Phần 2: Hoạch định chiến lược cho công ty
+ Phần 3: Lập kế hoạch tổ chức sự kiện

1

PHẦN 1
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
I.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Vinaconex
I.1.1. Thông tin về Vinaconex
Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
Viết tắt: VINACONEX
Địa chỉ trụ sở chính: 34 Lạng Hạ - Đống Đa – Hà Nội
Là Tổng công ty nhà nước đầu tiên được thí điểm cổ phần hóa theo chủ
trương của Chính phủ, hoạt động đa doanh trong các lĩnh vực đầu tư và kinh doanh
bất động sản, xây lắp, tư vấn đầu tư – thiết kế - khảo sát quy hoạch, kinh doanh xuất
nhập khẩu thiết bị, vật tư phục vụ ngành xây dựng và các ngành kinh tế khác, sản
xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng, xuất khẩu chuyên gia và lao động ra nước
ngoài. Ngày 05/09/2008 cổ phiếu của Tổng công ty Vinaconex (mã VCG) chính
thức được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
I.1.2. Sơ đồ bộ máy tổ chức hoạt động của Vinaconex
Đại hội đồng Cổ đông

Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát

Ban Tổng giám đốc

Các ban nghiệp
vụ

Ban q...
LỜI MỞ ĐẦU
Xu thế toàn cầu hóa ngày càng diễn ra mạnh mẽ, với chủ trương hội
nhập sâu vào sự phát triển chung của thế giới. Nền kinh tế Việt Nam ngày càng
gắn kết với nền kinh tế thế giới không tránh khỏi stương tác qua lại của sự
toàn cầu hóa. Hội nhập quốc tế mang đến cho các doanh nghiệp Việt Nam nhiều
hội cọ xát phát triển, nhưng song hành với cũng không ít thách thức cần
phải đối mặt, nhất các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng với quy
mô lớn, số lao động nhiều, nhưng phong cách quản lý và công nghệ còn lạc hậu so
với các doanh nghiệp cùng ngành trên thế giới. Đchủ động cạnh tranh phát
triển, mỗi doanh nghiệp cần xây dựng cho mình một chiến lược phát triển chi
tiết, phù hợp với quy mô, tiềm lực tài chính, năng lực hiện tại nhằm phát huy tối
đa các lợi thế cạnh tranh, tạo sự khác biệt, nhằm khẳng định thương hiệu trên thị
trường trong nước và dần vươn ra thị trường quốc tế.
Do vậy, đkhẳng định vị thế của mình trên thị trường Việt Nam, cũng như
mang thương hiệu ra tầm thế giới, tạo ng tin cho c đối tác, đồng thời cổ
tinh thần trong nội bộ, Tổng công ty Xuất nhập khẩu & Xây dựng Việt Nam
(VINACONEX), một trong các doanh nghiệp xây dựng hàng đầu Việt Nam đã
lên kế hoạch t chức một sự kiện trọng đại L kỷ niệm 25 năm thành lập Tổng
công ty Xuất nhập khẩu & Xây dựng VINACONEX” với chủ đVINACONEX
– 25 NĂM – VÌ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”
- Gồm 3 phần
+ Phần 1: Tổng quan về Công ty Cổ phần VINACONEX
+ Phần 2: Hoạch định chiến lược cho công ty
+ Phần 3: Lập kế hoạch tổ chức sự kiện
1
Lập kế hoạch tổ chức sự kiện thành lập công ty - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập kế hoạch tổ chức sự kiện thành lập công ty - Người đăng: kieutran991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Lập kế hoạch tổ chức sự kiện thành lập công ty 9 10 559