Ktl-icon-tai-lieu

Lễ hô ̣i thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, thực trạng và giải pháp marketing

Được đăng lên bởi Kim Anh
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 2776 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lễ hô ̣i thi bắ n pháo hoa quốc tế Đà Nẵng,
thực tra ̣ng và giải pháp marketing
Lê Thi ̣Như Linh
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Du lịch học
Chuyên ngành: Du lich; Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm
̣
Người hướng dẫn: TS. Vũ Mạnh Hà
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Tổ ng kế t về nô ̣i dung các hoa ̣t đô ̣ng diễn ra trong lễ hô ̣i thi bắ n pháo hoa
quố c tế Đà Nẵng đươ ̣c tổ chức. Thố ng kê và phân tich số liê ̣u về lươ ̣ng khách đế n với lễ
́
hô ̣i. Phân tich thực tra ̣ng các hoa ̣t đô ̣ng marketing cho lễ hô ̣ i thi bắ n pháo hoa quố c tế
́
Đà Nẵng. Đề xuấ t mô ̣t số giải pháp marketing cho lễ hô ̣i thi bắ n pháo hoa quố c tế Đà
Nẵng nhằ m thu hút khách du lich.
̣
Keywords. Du lịch; Lễ hội Bắn pháo hoa; Đà Nẵng

Content.
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Đà Nẵng là thành phố biển nằm ở vị trí trung tâm của các di sản , có hệ thống cơ
sở hạ tầng khá đồng bộ với cảng biển và sân bay quốc tế, là cửa ngõ thứ 3 của cả nước,
đồng thời là điểm cuối ra biển Đông của tuyến hành lang kinh tế Đông Tây. Với tài
nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng, Đà Nẵng có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế
du lịch.
Năm 2008 lễ hô ̣i thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng lầ n đầ u tiên đươ ̣c tổ chức và
đã thành công lớn . Sự hoành tráng , đặc sắc, độc đáo lễ hô ̣i đã th u hút hàng trăm ngàn
khán giả Đà Nẵng, du khách trong và ngoài nước đến thưởng ngoạn và cổ vũ. Đây là cơ
hội vàng để ngành du lịch tổ chức tuyên truyền quảng bá tiềm năng du lịch cũng như thể
hiện lòng mến khách của người dân thành phố.
Đến nay, sau 4 lần tổ chức rất thành công , lễ hô ̣i thi bắn pháo hoa quốc tế đã để
lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách muôn phương từ công tác truyền thông , quảng bá,
hậu cần, vận động tài trợ , trang trí đường phố , an ninh trật tự…đế n kỹ thuật trình diễn
pháo hoa của cá c đội tham dự. Lễ hô ̣i thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đang trở thành
“thương hiệu” của thành phố Đà Nẵng và nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều du

khách; trở thành một trong những lễ hội đáng được chờ đợi nhất trong năm.
Tuy nhiên, bên ca ̣nh những thành công đã đạt được , lễ hô ̣i thi bắ n pháo hoa quố c
tế Đà Nẵng vẫn còn những ha ̣n chế như công tác tổ chức còn lúng túng , nhiề u bấ t câ ̣p ,
công tác truyền thông vẫn tập trung vào địa bàn thành phố mà chưa phát triển rộng ra
các điểm đến của cả nước . Do đó cầ n...


,








; 
 

 : TS. 

Abstract. 














. 







. 











. 










.
Keywords. ; ; 
Content.
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài

 




2008 







 .  , , 

 



  , 



 , ,
,  ,  , 


. 


 
Lễ hô ̣i thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, thực trạng và giải pháp marketing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lễ hô ̣i thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, thực trạng và giải pháp marketing - Người đăng: Kim Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Lễ hô ̣i thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, thực trạng và giải pháp marketing 9 10 601