Ktl-icon-tai-lieu

Lí luận tuần hoàn và chu chuyển tư bản của Các Mác và sự vận dụng trong nền kinh tế hàng hóa của Việt Nam

Được đăng lên bởi loan-dinh-95
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 672 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành được đề tài thảo luận này, lời đầu tiên nhóm chúng em xin chân
thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình, sự chỉ dạy chu đáo của cô Đặng Thị Hoài –
Giảng viên học phần Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin II - Đại học
Thương Mại. Trong suốt thời gian nhóm chúng em thực hiện đề tài thảo luận, trên
cương vị là một giảng viên đứng lớp, mặc dù rất bận rộn trong công việc nhưng cô vẫn
giành thời gian và tâm huyết trong việc hướng dẫn chúng em. Cô đã cung cấp cho
chúng em những kiến thức cần thiết qua các tiết học, định hướng kết cấu cụ thể giúp
nhóm chúng em đi đúng hướng ngay từ khi bắt đầu của quá trình làm đề tài thảo luận.
Tuy vậy , chắc chắn trong quá trình triển khai làm đề tài thảo luận, nhóm chúng em sẽ
vẫn mắc phải những sai lầm, nhóm chúng em mong muốn được cô góp ý để hoàn thiện
đề tài thảo luận này hơn. Chúng em xin chân thành cám ơn!
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong mọi nền kinh tế, sự gia tăng về tư bản cũng như giá trị thặng dư luôn là quan
tâm hàng đầu của các nhà tư bản, để đi đến những mục tiêu đó, thì tuần hoàn và chu
chuyển tư bản chính là những định hướng cơ bản mà nền kinh tế phải dựa vào.
Nền kinh tế Việt Nam cũng không thể thờ ơ với những định hướng này. Hơn 10 năm
trôi qua kể từ khi nước ta bước vào nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, chúng ta
đã trải qua bao nhiêu khó khăn để đạt được những thành tựu đáng kể trong sự nghiệp
phát triển nền kinh tế hàng hóa. Hiện giờ, nước ta đang trong thời kì đổi mới mà sự
nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đang là mục tiêu và nhiêm vụ hàng đầu. Để thực
hiện nhiệm vụ này, việc huy động và sử dụng tư bản là hết sức quan trọng cho mọi
hoạt động của nền kinh tế.
Chính vì thế, nhóm 6 chúng em tiến hành thảo luận đề tài "Lí luận tuần hoàn và chu
chuyển tư bản của Các Mác và sự vận dụng trong nền kinh tế hàng hóa của Việt Nam"
2. Đối tượng nghiên cứu
Đề tài này tập trung nghiên cứu thực trạng của nền kinh tế hàng hoá, cách thức vận
dụng thực tế của học thuyết tuần hoàn tư bản và chu chuyển tư bản của Các Mác vào
nền kinh tế, đưa ra một số biện pháp để phát triển nên kinh tế hàng hoá ở Việt
Nam.Qua đó, chúng em có thể hiểu rõ hơn cơ cấu cũng như cách thức luân chuyển tư

bản trong nền kinh tế hàng hóa của Việt Nam ta. Để từ đó, ta đánh giá được những
điểm đã đạt được và chưa đạt được của sự vận dụng này ở Việt Nam. Với đề tài này,
chúng em mong muốn người đọc hiểu được tầm quan trọng của tuần hoàn và chu
chuyển tư bản của Các Mác với nền kinh tế hàng hóa của Việt Na...
LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành được đề tài thảo luận này, lời đầu tiên nhóm chúng em xin chân
thành cảm ơn sự ớng dẫn tận tình, sự chỉ dạy chu đáo của Đặng Thị Hoài
Giảng viên học phần Nguyên bản của chủ nghĩa Mác - Lênin II - Đại học
Thương Mại. Trong suốt thời gian nhóm chúng em thực hiện đề tài thảo luận, trên
cương vị là một giảng viên đứng lớp, mặc dù rất bận rộn trong công việc nhưng cô vẫn
giành thời gian tâm huyết trong việc hướng dẫn chúng em. đã cung cấp cho
chúng em những kiến thức cần thiết qua các tiết học, định hướng kết cấu cụ thể giúp
nhóm chúng em đi đúng hướng ngay từ khi bắt đầu của quá trình làm đề tài thảo luận.
Tuy vậy , chắc chắn trong quá trình triển khai làm đề tài thảo luận, nhóm chúng em sẽ
vẫn mắc phải những sai lầm, nhóm chúng em mong muốn được cô góp ý để hoàn thiện
đề tài thảo luận này hơn. Chúng em xin chân thành cám ơn!
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong mọi nền kinh tế, sự gia tăng về bản cũng như giá trị thặng luôn quan
tâm hàng đầu củac nhà bản, đ đi đến những mục tiêu đó, thì tuần hoàn chu
chuyển tư bản chính là những định hướng cơ bản mà nền kinh tế phải dựa vào.
Nền kinh tế Việt Nam cũng không thể thờ ơ với những định hướng này. Hơn 10 năm
trôi qua kể từ khi nước ta bước vào nền kinh tế thị trường hội chủ nghĩa, chúng ta
đã trải qua bao nhiêu khó khăn để đạt được những thành tựu đáng kể trong sự nghiệp
phát triển nền kinh tế hàng hóa. Hiện giờ, nước ta đang trong thời đổi mới sự
nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đang mục tiêu và nhiêm vụ hàng đầu. Để thực
hiện nhiệm vụ này, việc huy động sử dụng tư bản hết sức quan trọng cho mọi
hoạt động của nền kinh tế.
Chính thế, nhóm 6 chúng em tiến hành thảo luận đề tài "Lí luận tuần hoàn chu
chuyển tư bản của Các Mác và sự vận dụng trong nền kinh tế hàng hóa của Việt Nam"
2. Đối tượng nghiên cứu
Đề tài này tập trung nghiên cứu thực trạng của nền kinh tế hàng hoá, cách thức vận
dụng thực tế của học thuyết tuần hoàn bản chu chuyển bản của Các Mác vào
nền kinh tế, đưa ra một số biện pháp để phát triển nên kinh tế hàng hoá Việt
Nam.Qua đó, chúng em thể hiểu hơn cấu cũng như cách thức luân chuyển
Lí luận tuần hoàn và chu chuyển tư bản của Các Mác và sự vận dụng trong nền kinh tế hàng hóa của Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lí luận tuần hoàn và chu chuyển tư bản của Các Mác và sự vận dụng trong nền kinh tế hàng hóa của Việt Nam - Người đăng: loan-dinh-95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Lí luận tuần hoàn và chu chuyển tư bản của Các Mác và sự vận dụng trong nền kinh tế hàng hóa của Việt Nam 9 10 51