Ktl-icon-tai-lieu

Lịch sử văn minh thế giới

Được đăng lên bởi Cúc Janu
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 464 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1.Khái quát về lịch sử ra đời và phát triển của Hồi giáo
Đạo hồi tiếng Ả rập là Ixlam có nghĩa là "phục tùng", là một tôn giáo
nhất thần tuyệt đối. Hồi giáo là tôn giáo độc thần thứ ba và phát triển cuối
cùng. Nó cũng xuất hiện ở cận Đông, bắt nguồn từ chính mảnh đất được
nuôi dưỡng bằng chính những tư tưởng , dựa vào chính những truyền thống
văn hóa như Thiên Chúa Giáo, Do Thái Giáo.
Hoàn cảnh lịch sử dẫn đến sự ra đời của hồi giáo
Hồi giáo (tôn giáo của tộc người Hồi) là cách gọi của người Trung Quốc gọi
đạo Ixlam (theo tiếng Ảrập nghĩa là phục tùng theo ý chân chủ) xuất hiện ở
bán đảo Ảrập vào khoảng thế kỷ thứ VII. Ảrập Xêut là quê hương của Hồi
giáo. Hồi giáo ra đời do hàng loạt nguyên nhân kinh tế, xã hội, tư tưởng gắn
liền với sự chuyển biến từ chế độ công xã nguyên thủy sang xã hội có giai
cấp của các tộc người vùng Trung cận Đông và yêu cầu thống nhất các bộ
lạc trong bán đảo Ảrập thành một nhà nước phong kiến thần quyền do đó
cần một tôn giáo độc thần để thay thế những tôn giáo đa thần tồn tại ở đó từ
trước.
Vị thần duy nhất mà đạo hồi tôn thờ là chúa Ala, không có vị thần nào
khác. Tính đồ hồi giáo cho rằng trên trời dưới đất đều thuộc về Ala, ALa
dựng lên vòm trời mà không dùng cột, chế ngự mặt trời, mặt trăng, tạo ra
mặt đất rồi đặt trên đó, đây là núi kia là sông,. Ala cuãng sinh raloaif người
và biết linh hồn mỗi người ra sao. Ala có một số thiên thần giúp viccj làm
thư kí ghi chép những hành vi thiện ác của mỗi người và làm sứ giả.
Sự ra đời và phát triển của Hồi giáo
Sự ra đời của Hồi giáo gắn liền với tên tuổi một người nổi tiếng là giáo
chủ Mohammed (Mahomet). Mâohammed (570 – 632) là một người thuộc
gia tộc Casimu ở Mecca.
Tục truyền rằng khi Mohammed được 40 tuổi (năm 610) ông một mình vào
trong một hang nhỏ ớ núi Xira, ngoại thành Mecca để tu luyện và trầm ngâm
suy tưởng. Trong một đêm thánh Allah (Ala – Chân chủ) đã cử thiên sứ
Gabrien đến truyền đạt Thần dụ và lần đầu tiên “khải thị” cho ông chân lý
của Kinh Coran khiến ông trở thành “Thánh thụ mệnh” và ông tự xưng là đã
tiếp thụ sứ mệnh của chân chủ trao cho và bắt đầu truyền đạo. Đầu tiên ông
bí mật truyền giáo trong số những bạn bè thân thiết và họ trở thành những
tín đồ đầu tiên, về sau sự truyền đạo trở nên công khai, đối tượng mở rọâng
tới quần chúng ở Mecca nhưng bị giới quý tộc đả kích và bức hại. Môhamet
đã trốn được đến Yathrib (sau đổi thành Madinah – Thành phố tiên tri). Ơ
đây ông phát động và tổ chức quần chúng đấu tranh và cuộc cách mạng của
ông giành được thắng lợi. S...
1.Khái quát về lịch sử ra đời và phát triển của Hồi giáo
Đạo hồi tiếng Ả rập là Ixlam có nghĩa là "phục tùng", là một tôn giáo
nhất thần tuyệt đối. Hồi giáo là tôn giáo độc thần thứ ba và phát triển cuối
cùng. Nó cũng xuất hiện ở cận Đông, bắt nguồn từ chính mảnh đất được
nuôi dưỡng bằng chính những tư tưởng , dựa vào chính những truyền thống
văn hóa như Thiên Chúa Giáo, Do Thái Giáo.
Hoàn cảnh lịch sử dẫn đến sự ra đời của hồi giáo
Hồi giáo (tôn giáo của tộc người Hồi) là cách gọi của người Trung Quốc gọi
đạo Ixlam (theo tiếng Ảrập nghĩa là phục tùng theo ý chân chủ) xuất hiện ở
bán đảo Ảrập vào khoảng thế kỷ thứ VII. Ảrập Xêut là quê hương của Hồi
giáo. Hồi giáo ra đời do hàng loạt nguyên nhân kinh tế, xã hội, tư tưởng gắn
liền với sự chuyển biến từ chế độ công xã nguyên thủy sang xã hội có giai
cấp của các tộc người vùng Trung cận Đông và yêu cầu thống nhất các bộ
lạc trong bán đảo Ảrập thành một nhà nước phong kiến thần quyền do đó
cần một tôn giáo độc thần để thay thế những tôn giáo đa thần tồn tại ở đó từ
trước.
Vị thần duy nhất mà đạo hồi tôn thờ là chúa Ala, không có vị thần nào
khác. Tính đồ hồi giáo cho rằng trên trời dưới đất đều thuộc về Ala, ALa
dựng lên vòm trời mà không dùng cột, chế ngự mặt trời, mặt trăng, tạo ra
mặt đất rồi đặt trên đó, đây là núi kia là sông,. Ala cuãng sinh raloaif người
và biết linh hồn mỗi người ra sao. Ala có một số thiên thần giúp viccj làm
thư kí ghi chép những hành vi thiện ác của mỗi người và làm sứ giả.
Sự ra đời và phát triển của Hồi giáo
Sự ra đời của Hồi giáo gắn liền với tên tuổi một người nổi tiếng là giáo
chủ Mohammed (Mahomet). Mâohammed (570 – 632) là một người thuộc
gia tộc Casimu ở Mecca.
Tục truyền rằng khi Mohammed được 40 tuổi (năm 610) ông một mình vào
trong một hang nhỏ ớ núi Xira, ngoại thành Mecca để tu luyện và trầm ngâm
suy tưởng. Trong một đêm thánh Allah (Ala – Chân chủ) đã cử thiên sứ
Gabrien đến truyền đạt Thần dụ và lần đầu tiên “khải thị” cho ông chân lý
của Kinh Coran khiến ông trở thành “Thánh thụ mệnh” và ông tự xưng là đã
tiếp thụ sứ mệnh của chân chủ trao cho và bắt đầu truyền đạo. Đầu tiên ông
bí mật truyền giáo trong số những bạn bè thân thiết và họ trở thành những
tín đồ đầu tiên, về sau sự truyền đạo trở nên công khai, đối tượng mở rọâng
tới quần chúng ở Mecca nhưng bị giới quý tộc đả kích và bức hại. Môhamet
đã trốn được đến Yathrib (sau đổi thành Madinah – Thành phố tiên tri). Ơ
đây ông phát động và tổ chức quần chúng đấu tranh và cuộc cách mạng của
ông giành được thắng lợi. Sau đó ông tổ chức vũ trang cho các tín đồ
(Muslim) và dùng khẩu hiệu “Chiến đấu vì Allah” và đè bẹp được giới quý
tộc ở Mecca.
Lịch sử văn minh thế giới - Trang 2
Lịch sử văn minh thế giới - Người đăng: Cúc Janu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Lịch sử văn minh thế giới 9 10 246