Ktl-icon-tai-lieu

Lịch sử văn minh thế giới

Được đăng lên bởi totite9396
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2406 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ 1:
Câu 1 : (4đ)
Có ý kiến cho rằng, hầu hết các loại chữ viết ở Phương Đông cổ đại đều trở thành tử ngữ. Theo
Anh (chị) ý kiến trên đúng hay sai? Dựa vào thành tựu chữ viết của nền văn minh Ai Cập cổ đại,
hãy chứng minh.
Câu 2 : (5đ)
Khái niệm Phương Đông, Phương Tây thời cổ trung đại ?
Hãy so sánh sự khác nhau cơ bản giữa đặc điểm chung cơ sở hình thành về điều kiện tự nhiên
của Phương Đông và Phương Tây thời cổ đại
Câu 3 : Chọn 1 đáp án đúng nhất:
3.1. Tác giả vở bi kịch “Promete bị xiềng” trong văn học Hy Lạp cổ đại là: (0.5đ)
A. Etsin
B. Ơripít
C. Arixtốphan
D. Cơrát
3.2. Thời cổ đại, người Hoa Hạ gọi khối cư dân cư trú ở phía Đông khu vực mình sinh sống là :
(0.5đ)
A. Người Nhung
B. Người Địch
C. Người Man
D. Người Di
ĐỀ THI :
Câu 1: (8 điểm)
Anh (Chị) hãy trình bày 4 phát minh lớn về kĩ thuật trong nền văn minh Trung Hoa cổ – trung
đại.
Câu 2:Chọn đáp án đúng (2 điểm)
2.1 Tiêu chí hàng đầu xác định một nền văn minh là khi có sự xuất hiện của
A. Con người
B. Chữ viết
C. Nhà nước
D. Cả b và c đều đúng
2.2 Phần lớn biên giới phía Nam của Ai Cập cổ đại tiếp giáp với:
A. Địa Trung Hải
B. Hồng Hải

C. Cao nguyên Nubi
D. Kênh đào Suez
ĐỀ 2:
ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI
thời gian làm bài : 75 phút
câu 1(5 đ)
khái niệm phương Đông – phương Tây?Khái quát những điểm khác nhau cơ bản giữa văn minh
phương Đông và văn minh phương Tây thời kỳ cổ đại.
câu 2 (5 đ)
Anh (Chị) hãy phân tích những tiền đề, quá trình hình thành và phát triển chữ viết trong nền văn
minh Hy Lạp và la Mã cổ đại.
ĐỀ 3:
Thời gian: 75 phút, không sử dụng tài liệu
Câu 1: Khái niệm Phương Đông, Phương Tây thời cổ trung đại. So sánh những điểm khác nhau
căn bản trong điều kiện về tự nhiên dẫn đến sự hình thành các nền văn minh Phương Đông và
Phương Tây thời cổ đại. (5đ)
Câu 2: Trình bày những nội dung cơ bản trong đường lối trị nước của trường phái Pháp gia trong
lịch sử văn minh Trung Hoa. (4đ)
Câu 3: Chọn một đáp án đúng:
3.1 Nhà nước Athen thống nhất chữ viết vào thời gian nào:
a. TK VIII TCN b. TK VII TCN
c. TK III TCN c. TK V TCN
3.2 Trị số Pi=3,16 là thành tựu của nền văn minh:
a. Văn minh Trung Hoa b. Văn minh Lưỡng Hà
c. Văn minh Ai Cập d. Văn minh Ấn Độ
ĐỀ 4:
THỜI GIAN : 75 PHÚT ( Không tham khảo tài liệu)
Câu 1: (5đ)
Có ý kiến cho rằng ” thời cổ đại, các nền văn minh Phương Đông là văn minh sông nước, văn
minh nông nghiệp, văn minh khép kín và văn minh đồ đồng”. Theo anh/ chị ý kiến trên đúng/
sai. Hãy chứng minh.
Câu 2: (4đ)
Hãy trình bày những thành tựu về lĩnh vưv5 chữ viế...
ĐỀ 1:
Câu 1 : (4đ)
Có ý kiến cho rằng, hầu hết các loại chữ viết ở Phương Đông cổ đại đều trở thành tử ngữ. Theo
Anh (chị) ý kiến trên đúng hay sai? Dựa vào thành tựu chữ viết của nền văn minh Ai Cập cổ đại,
hãy chứng minh.
Câu 2 : (5đ)
Khái niệm Phương Đông, Phương Tây thời cổ trung đại ?
Hãy so sánh sự khác nhau cơ bản giữa đặc điểm chung cơ sở hình thành về điều kiện tự nhiên
của Phương Đông và Phương Tây thời cổ đại
Câu 3 : Chọn 1 đáp án đúng nhất:
3.1. Tác giả vở bi kịch “Promete bị xiềng” trong văn học Hy Lạp cổ đại là: (0.5đ)
A. Etsin
B. Ơripít
C. Arixtốphan
D. Cơrát
3.2. Thời cổ đại, người Hoa Hạ gọi khối cư dân cư trú ở phía Đông khu vực mình sinh sống là :
(0.5đ)
A. Người Nhung
B. Người Địch
C. Người Man
D. Người Di
ĐỀ THI :
Câu 1: (8 điểm)
Anh (Chị) hãy trình bày 4 phát minh lớn về kĩ thuật trong nền văn minh Trung Hoa cổ – trung
đại.
Câu 2:Chọn đáp án đúng (2 điểm)
2.1 Tiêu chí hàng đầu xác định một nền văn minh là khi có sự xuất hiện của
A. Con người
B. Chữ viết
C. Nhà nước
D. Cả b và c đều đúng
2.2 Phần lớn biên giới phía Nam của Ai Cập cổ đại tiếp giáp với:
A. Địa Trung Hải
B. Hồng Hải
Lịch sử văn minh thế giới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lịch sử văn minh thế giới - Người đăng: totite9396
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Lịch sử văn minh thế giới 9 10 278