Ktl-icon-tai-lieu

lời cảm ơn

Được đăng lên bởi tonghung195
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 120 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI CẢM ƠN
Sau một thời gian dài học tập, ngoài những kiến thức về lý thuyết thì mỗi sinh
viên đều cần có cơ hội làm quen với thực tế, để khi ra trường không bị bỡ ngỡ.Vì
vậy, thực tập tốt nghiệp chính là bước đầu để tiếp cận với thực tế giúp cho sinh
viên tự khẳng định mình, củng cố và hệ thống lại những kiến thức đã học về thực
tế, đồng thời rèn luyện cho bản thân một tác phong làm việc nghiên túc và có hiệu
quả.
Được sự nhất trí của nhà trường, khoa khoa học kỹ thuật và giảng viên hướng
dẫn, em đã thực tập tại tram thú y huyện Tuần Giáo với chuyên đề “ Điều tra tình
hình chăn nuôi và dịch bệnh tại xã thuộc huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên”.
trong quá tình thực hiện đề tài em đã nhận được sự giúp đỡ của thầy cô trong
khoa khoa học kỹ thuật, đặc biệt là Th.S Ngọc Văn Thanh người đã hướng dẫn cho
em hoàn thiện chuyên đề này.
Nhân dip này em xin chân thành cảm ơn cảu bác trạm trưởng trạm thú y huyện
Tuần Giáo và các anh chị cán bộ kỹ thuật và cán bộ địa bàn cảu trạm đã tạo điều
kiện cho em trong quá trình thực hiện chuyên đề.
Do thời gian có hạn, trình độ kinh nghiệm còn hạn chế nên chuyên đề không
tránh khỏi những thiếu sót. em rất mong nhận được đóng góp ý kiến các thầy cô
giáo và các bạn để chuyên đề của em đề của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Tuần Giáo, ngày 23 tháng 4 năm 2016
Sinh Viên

Tòng Văn Hùng

...
LỜI CẢM ƠN
Sau một thời gian dài học tập, ngoài những kiến thức về lý thuyết thì mỗi sinh
viên đều cần có cơ hội làm quen với thực tế, để khi ra trường không bị bỡ ngỡ.Vì
vậy, thực tập tốt nghiệp chính là bước đầu để tiếp cận với thực tế giúp cho sinh
viên tự khẳng định mình, củng cố và hệ thống lại những kiến thức đã học về thực
tế, đồng thời rèn luyện cho bản thân một tác phong làm việc nghiên túc và có hiệu
quả.
Được sự nhất trí của nhà trường, khoa khoa học kỹ thuật và giảng viên hướng
dẫn, em đã thực tập tại tram thú y huyện Tuần Giáo với chuyên đề “ Điều tra tình
hình chăn nuôi và dịch bệnh tại xã thuộc huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên”.
trong quá tình thực hiện đề tài em đã nhận được sự giúp đỡ của thầy cô trong
khoa khoa học kỹ thuật, đặc biệt là Th.S Ngọc Văn Thanh người đã hướng dẫn cho
em hoàn thiện chuyên đề này.
Nhân dip này em xin chân thành cảm ơn cảu bác trạm trưởng trạm thú y huyện
Tuần Giáo và các anh chị cán bộ kỹ thuật và cán bộ địa bàn cảu trạm đã tạo điều
kiện cho em trong quá trình thực hiện chuyên đề.
Do thời gian có hạn, trình độ kinh nghiệm còn hạn chế nên chuyên đề không
tránh khỏi những thiếu sót. em rất mong nhận được đóng góp ý kiến các thầy cô
giáo và các bạn để chuyên đề của em đề của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Tuần Giáo, ngày 23 tháng 4 năm 2016
Sinh Viên
Tòng Văn Hùng
lời cảm ơn - Người đăng: tonghung195
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
lời cảm ơn 9 10 261