Ktl-icon-tai-lieu

Lời cảm ơn

Được đăng lên bởi Khanh Lê
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 271 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI CÁM ƠN

Trong quá trình thực tập tại công ty TNHH viễn thông BRIGHTSTAR do thời
gian có hạn, kiến thức còn hạn chế nên việc hoàn thành báo cáo thực tập còn nhiều sai
sót, việc tham khảo các tài liệu không nhiều nên khi thực hiện phần lý thuyết chưa thật
đầy đủ, hoàn chỉnh. Em rất mong sự giúp đở và chỉ bảo tận tình của Công ty TNHH
BRIGHTSTAR, sữa chữa những phần mà em còn thiếu sót, để có thể hoàn chình hơn,
giúp em có những kiến thức cần thiết cũng như là hành trang quan trọng sau này khi em
ra trường.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Th.S Lê Quốc Chiến đã tận tình
hướng dẫn em trong suốt quá trình thực tập. Dưới sự hướng dẫn của thầy em đã chủ động
hơn trong công việc rất nhiều và hoàn thành.
Trong suốt thời gian nghiên cứu các tài liệu liên quan và thực nghiệm thực tế cùng
với sự hướng dẫn tận tình của anh Trình Minh Thuấn làm việc và công tác tại Công Ty
TNHH Viễn Thông BRIGHTSTAR cho đến nay thì đề tài đã hoàn thành.
Em xin chân thành cám ơn các anh đã làm việc và công tác ở công ty TNHH viễn
thông BRIGHTSTAR. Em vô cùng biết ơn anh Trình Minh Thuấn đã hướng dẫn tận tình
và giúp đỡ em thực hiện báo cáo thực tập tốt nghiệp này.
Một Lần nữa em xin chân thành cảm ơn quý nhà trường và công ty TNHH viễn
thông BRIGHTSTAR.

TP.HCM, ngày…tháng…năm…
Sinh viên thực hiện

Lê Công Khanh

...
LỜI CÁM ƠN
Trong quá trình thực tập tại công ty TNHH viễn thông BRIGHTSTAR do thời
gian có hạn, kiến thức còn hạn chế nên việc hoàn thành báo cáo thực tập còn nhiều sai
sót, việc tham khảo các tài liệu không nhiều nên khi thực hiện phần lý thuyết chưa thật
đầy đủ, hoàn chỉnh. Em rất mong sự giúp đở và chỉ bảo tận tình của Công ty TNHH
BRIGHTSTAR, sữa chữa những phần mà em còn thiếu sót, để có thể hoàn chình hơn,
giúp em có những kiến thức cần thiết cũng như là hành trang quan trọng sau này khi em
ra trường.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Th.S Lê Quốc Chiến đã tận tình
hướng dẫn em trong suốt quá trình thực tập. Dưới sự hướng dẫn của thầy em đã chủ động
hơn trong công việc rất nhiều và hoàn thành.
Trong suốt thời gian nghiên cứu các tài liệu liên quan và thực nghiệm thực tế cùng
với sự hướng dẫn tận tình của anh Trình Minh Thuấn làm việc và công tác tại Công Ty
TNHH Viễn Thông BRIGHTSTAR cho đến nay thì đề tài đã hoàn thành.
Em xin chân thành cám ơn các anh đã làm việc và công tác ở công ty TNHH viễn
thông BRIGHTSTAR. Em vô cùng biết ơn anh Trình Minh Thuấn đã hướng dẫn tận tình
và giúp đỡ em thực hiện báo cáo thực tập tốt nghiệp này.
Một Lần nữa em xin chân thành cảm ơn quý nhà trường và công ty TNHH viễn
thông BRIGHTSTAR.
TP.HCM, ngày…tháng…năm…
Sinh viên thực hiện
Lê Công Khanh
Lời cảm ơn - Trang 2
Lời cảm ơn - Người đăng: Khanh Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Lời cảm ơn 9 10 462