Ktl-icon-tai-lieu

luận văn

Được đăng lên bởi quyentham01011
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 1654 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

ĐINH PHƯƠNG NAM

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BẢO MẬT MẠNG CỤC BỘ TẠI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT

HÀ NỘI – 2014

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

ĐINH PHƯƠNG NAM

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BẢO MẬT MẠNG CỤC BỘ TẠI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG
CHUYÊN NGÀNH : HỆ THỐNG THÔNG TIN
MÃ SỐ: 60.48.01.04 (Hệ thống thông tin)

LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. TRẦN ĐÌNH QUẾ

HÀ NỘI – 2014

LỜI CẢM ƠN
Lời đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể các Thầy, Cô giáo Học viện
Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã tận tình chỉ bảo em trong suốt thời gian học
tập tại Nhà trường.
Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS. Trần Đình Quế, người đã trực
tiếp hướng dẫn, tạo mọi điều kiện thuận lợi và tận tình chỉ bảo cho em trong suốt
thời gian làm luận văn tốt nghiệp.
Bên cạnh đó, để hoàn thành luận văn này, em cũng đã nhận được rất nhiều sự
giúp đỡ, những lời động viên quý báu của các bạn bè, gia đình và đồng nghiệp. Em
xin chân thành cảm ơn.
Tuy nhiên, do thời gian hạn hẹp, mặc dù đã nỗ lực hết sức mình, nhưng chắc
rằng luận văn này khó tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được sự thông cảm
và chỉ bảo tận tình của quý Thầy cô và các bạn.
HỌC VIÊN

Đinh Phương Nam

i

LỜI CAM ĐOAN
Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi.
Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai
công bố trong bất kỳ công trình nào khác.
Tác giả luận văn

Đinh Phương Nam

ii

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN..........................................................................................................i
MỤC LỤC....................................................................................................................ii
Danh mục các từ viết tắt..............................................................................................iv
Danh mục các bảng......................................................................................................v
Danh mục các hình vẽ..................................................................................................v
MỞ ĐẦU......................................................................................................................1
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ MẠNG CỤC BỘ.....................................................2
1.1. Giới thiệu................................................................2
1.2. Quá trình phát triển của mạng cục bộ.......................2
1.2.1. Mạng LAN nối dây.............................
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
ĐINH PHƯƠNG NAM
ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BẢO MẬT MẠNG CỤC BỘ TẠI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG
LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT
HÀ NỘI – 2014
luận văn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luận văn - Người đăng: quyentham01011
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
luận văn 9 10 512