Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn

Được đăng lên bởi Ba Chấm
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 793 lần   |   Lượt tải: 1 lần
i

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu
trong luận văn là trung thực, do chính tác giả thu thập và phân tích. Nội dung trích
dẫn đều chỉ rõ nguồn gốc. Những số liệu và kết quả trong luận văn là trung thực và
chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình khoa học nào khác.

Tác giả đề tài

Nguyễn Văn Minh

ii

LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình nghiên cứu đề tài này tác giả đã được sự giúp đỡ của rất
nhiều bạn bè, thầy cô và các tổ chức, cá nhân.
Thông qua khóa luận này, trước tiên em xin gửi lời cảm ơn chân thành và tỏ
lòng biết sâu sắc tới Ban Giám hiệu Trường Đại học Nha Trang, Ban Chủ nhiệm
Khoa Kinh tế, cùng quý thầy cô đã tạo thuận lợi, giảng dạy truyền đạt kiến thức,
phương pháp nghiên cứu trong suốt quá trình học tập chương trình cao học vừa qua.
Xin trân trọng cảm ơn sâu sắc Thạc sĩ Lê Hồng Lam, Trường Đại học Nha
Trang là người hướng dẫn khoa học, đã giúp em thực hiện đề tài này với sự nhiệt
tình và đầy trách nhiệm của một nhà giáo.
Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Khoa Kinh Tế, Trường Đại học Nha
Trang; quý lãnh đạo các cơ quan tổ chức đã cung cấp tài liệu, và đóng góp nhiều ý
kiến quý báu trong quá trình nghiên cứu đề tài.
Xin chân thành cảm ơn các bạn trong nhóm, lớp 50KD1 những người đã sát
cánh với tôi trong suốt quá trình khóa học và có những lời khuyên thiết thực để
hoàn thành tốt khóa học. Tôi cũng không quên cảm ơn những cộng tác viên, những
người bạn đã giúp phỏng vấn, mã hóa, nhập dữ liệu và kiểm tra dữ liệu.
Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, người thân đã giúp đỡ rất nhiều
trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu khoa học.
Cuối cùng, xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô trong Hội đồng Bảo vệ khóa
luận tốt nghiệp đã có những góp ý quý báu để hoàn thiện khóa luận này.
Xin trân thành cảm ơn!

SINH VIÊN

Nguyễn Văn Minh

iii

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN..................................................................................................i
LỜI CẢM ƠN ......................................................................................................ii
MỤC LỤC ..........................................................................................................iii
DANH MỤC BẢNG ...........................................................................................vi
DANH MỤC HÌNH ...........................................................................................vii
Chương 1: TỔNG QUAN...................................................................................
i
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu
trong luận văn trung thực, do chính tác giả thu thập phân tích. Nội dung trích
dẫn đều chỉ nguồn gốc. Những số liệu kết quả trong luận văn trung thực
chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình khoa học nào khác.
Tác giả đề tài
Nguyễn Văn Minh
Luận văn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn - Người đăng: Ba Chấm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Luận văn 9 10 260