Ktl-icon-tai-lieu

luận văn cao học

Được đăng lên bởi Long Ngo
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 1584 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

*******

THÁI THỊ MỸ CÚC

TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN LÝ VỐN LUÂN CHUYỂN
ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỢI CỦA DOANH NGHIỆP
NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

*******

THÁI THỊ MỸ CÚC

TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN LÝ VỐN LUÂN CHUYỂN
ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỢI CỦA DOANH NGHIỆP
NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM
Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
Mã số: 60340201

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Người hướng dẫn khoa học: TS MAI THANH LOAN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013

i

LỜI CAM ĐOAN

Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi và chưa từng được
công bố trên bất kỳ phương tiện nào . Nguồn dữ liệu sử dụng để phân tích trong
bài này được lấy từ số liệu nhập tin Báo cáo tài chính Doanh nghiệp hàng năm của
Cục Thống Kê Thành Phố Hồ Chí Minh và tôi bảo đảm nội dung luận văn là độc
lập, không sao chép từ bất kỳ một công trình nào khác.

Người thực hiện

Thái Thị Mỹ Cúc
Học viên cao học lớp TCDN –K20
Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

ii

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành luận văn này, trước hết tôi xin được cảm ơn tất cả các thầy cô
trong khoa Tài chính doanh nghiệp và Viện Sau Đại học trường Đại học kinh tế
thành phố Hồ Chí Minh đã tận tâm giảng dạy và truyền đạt nhiều kiến thức quý báu
cho tôi trong thời gian theo học chương trình cao học tại trường .
Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến người hướng dẫn khoa học của tôi :
Tiến sĩ Mai Thanh Loan đã tận tình hướng dẫn trong suốt quá trình thực hiện bài
nghiên cứu này.
Xin cảm ơn ThS Trần Thị Tuấn Anh, giảng viên khoa Toán-Thống Kê đã cung
cấp một số tài liệu và giúp tôi hoàn thiện hơn bài nghiên cúu của mình.
Sau cùng, tôi xin cám ơn những người bạn trong lớp TCDN K19 và gia đình
đã nhiệt tình giúp đỡ, động viên tôi trong suốt quá trình nghiên cứu.

iii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

AR ( Number of days accounts receivable)

Kỳ thu tiền khách hàng

AP ( Number of days accounts payable )

Kỳ thanh toán cho nhà cung cấp

CCC ( Cash Conversion Cycle )

Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt

INV ( Number of days of inventory )

Kỳ chuyển đổi hàng tồn kho

SIZE ( Logarithm of assets )

Qui mô của công ty

DEBT ( Ratio of debt to liabilities )

Tỷ số nợ trên tổng tài sản

SGROW ( Sales Growth)

Tăng trưởng doanh số bán hàng

GDPGR ( Gross Domestic Product Growth)

Tốc độ tăng trưởng GDP

ROA (Return on assets )

Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản

FEM ( Fixed Effect Model)

Mô hình ảnh hưởng cố định
...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
*******
THÁI THỊ MỸ CÚC
TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN LÝ VỐN LUÂN CHUYỂN
ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỢI CỦA DOANH NGHIỆP
NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013
luận văn cao học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luận văn cao học - Người đăng: Long Ngo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
luận văn cao học 9 10 764