Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn chiến lược Phát triển thương hiệu Công ty du lịch Sao Mai

Được đăng lên bởi nguyenhoamy2009
Số trang: 109 trang   |   Lượt xem: 6288 lần   |   Lượt tải: 21 lần
Chuyên đề tốt nghiệp

GVHD: Ths. Nguyễn Duy Tân

Mục lục
LỜI CẢM ƠN

05

1. Lý do chọn đề tài

06

2. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

06

3. Phương pháp nghiên cứu

07

4. Bố cục đề tài

07

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
THƯƠNG HIỆU
1.1.

08

Một số khái niệm về thương hiệu
08

1.2.

Vai trò của việc xây dựng thương hiệu trong hoạt động của Doanh
nghiệp
11

1.3.

Các chức năng của thương hiệu

1.3.1.

12

Phân khúc thị trường
13

1.3.2.

Tạo nên sự khác biệt trong suốt quá trình phát triển của sản
phẩm 14

1.3.3.

Đưa sản phẩm khắc sâu vào tâm trí khách hàng
14

1.3.4.

Đưa ra phương hướng và ý nghĩa cho sản phẩm
15

1.3.5.

Làm cam kết giữa nhà sản xuất với khách hàng
15

1.4.

Quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu
16

1.4.1.

Xây dựng chiến lược thương hiệu tổng thể
18

1.4.2.

Các quyết định về hệ thống nhận diện thương hiệu

SVTT: Nguyễn Thị Hoa Mỹ

23
1

Chuyên đề tốt nghiệp

1.4.3.

Đăng ký bảo hộ các yếu tố nhãn hiệu

1.4.4.

Chiến lược quảng bá thương hiệu

GVHD: Ths. Nguyễn Duy Tân

25

27
1.4.5.

Quản trị tài sản thương hiệu
30

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
THƯƠNG HIỆU TẠI CÔNG TY TNHH DU LỊCH SAO

36

2.1. Tổng quan thị trường ngành du lịch Việt Nam

36

2.1.1. Thị trường du lịch Việt Nam

36

2.1.2. Tiềm năng du lịch Việt Nam

38

2.1.3. Thách thức ngành du lịch Việt Nam

39

2.2. Khái quát chung về Công ty TNHH du lịch Sao Mai

40

2.2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty

40

2.2.2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy

42

2.2.3. Lĩnh vực kinh doanh và hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật của công
ty

47
2.2.4. Tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

47

2.3. Thực trạng quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu Saomaitours 48
2.3.1. Xây dựng chiến lược tổng thể

48

2.3.1.1. Tầm nhìn của thương hiệu

49

2.3.1.2. Sứ mệnh thương hiệu

49

2.3.1.3. Khách hàng mục tiêu của công ty

50

2.3.2. Thiết kế và tạo dựng các yếu tố thương hiệu

51

2.3.2.1. Tên nhãn hiệu (tiếng anh và tiếng việt)

51

2.3.2.2. Logo (biểu trưng)

52

2.3.2.3. Sologan (khẩu hiệu)

53

SVTT: Nguyễn Thị Hoa Mỹ

2

Chuyên đề tốt nghiệp

GVHD: Ths. Nguyễn Duy Tân

2.3.2.4. Bao bì sản phẩm

54

2.3.2.5. Định vị thương hiệu

55

2.3.2.6. Đăng ký bảo vệ các yếu tố nhãn hiệu
2.3.3. Quảng bá và kích hoạt thương hiệu Saomaitours
2.4. Các biện pháp bảo vệ, phát triển thương hiệu

56
57
59

2.4.1. Chính sách sản phẩm

59

2.4.2. Chính sách giá

61

2.4.3. Chính sách phân phối

62

2.4.4. Chính sách chi...
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths. Nguyễn Duy Tân
Mục lục
LỜI CẢM ƠN 05
1. Lý do chọn đề tài 06
2. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 06
3.
Phương
pháp nghiên cứu 07
4. Bố cục đề tài 07
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
THƯƠNG HIỆU 08
1.1. Một số khái niệm về thương hiệu
08
1.2. Vai trò của việc xây dựng thương hiệu trong hoạt động của Doanh
nghiệp
11
1.3. Các chức năng của thương hiệu 12
1.3.1. Phân khúc thị trường
13
1.3.2. Tạo nên sự khác biệt trong suốt quá trình phát triển của sản
phẩm 14
1.3.3. Đưa sản phẩm khắc sâu vào tâm trí khách hàng
14
1.3.4. Đưa ra phương hướng và ý nghĩa cho sản phẩm
15
1.3.5. Làm cam kết giữa nhà sản xuất với khách hàng
15
1.4. Quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu
16
1.4.1. Xây dựng chiến lược thương hiệu tổng thể
18
1.4.2. Các quyết định về hệ thống nhận diện thương hiệu 23
SVTT: Nguyễn Thị Hoa Mỹ 1
Luận văn chiến lược Phát triển thương hiệu Công ty du lịch Sao Mai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn chiến lược Phát triển thương hiệu Công ty du lịch Sao Mai - Người đăng: nguyenhoamy2009
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
109 Vietnamese
Luận văn chiến lược Phát triển thương hiệu Công ty du lịch Sao Mai 9 10 971