Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn cho vay tiêu dùng

Được đăng lên bởi minhthanh128
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 837 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường ĐH Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội

Luận văn tốt nghiệp

LỜI MỞ ĐẦU
Hoạt động cho vay của NH là một trong những hoạt động chính đem lại phần
lớn lợi nhuận cho NH. Với cách thức hoạt động “ vay để cho vay ” nên các NHTM
phải tìm mọi cách để cho vay với khả năng tối đa. Tim kiếm đối tượng để cho vay,
vận dụng các loại hình tín dụng, trong đó có CVTD để đầu tư vốn có hiệu quả,
luôn là mục tiêu quan trọng của NHTM.
Trong những năm gần đây, CVTD đã đạt được một số kết quả nhất định.
Song CVTD của các NHTM còn bộc lộ nhiều hạn chế. Sự cạnh tranh diễn ra ngày
càng gay gắt giữa các NH, ngành NH phải không ngừng phát triển và tìm kiếm
những hướng đi mới phù hợp để vừa có thể đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của
KH vừa đứng vững trên thị trường. Mở rộng CVTD là một hướng đi – Đây là một
hướng đi không mới ở các nước phát triển nhưng lại khá mới mẻ ở Việt Nam bởi
nhận thức của người dân về họat động CVTD chưa sâu. Do vậy, thị trường CVTD
còn khá sơ khai và chưa được NH khai thác triệt để.
Xuất phát từ thực tế trên, em nhận thấy được tiềm năng của họat động CVTD
và tầm quan trọng của việc thực hiện và mở rộng CVTD đối với sự phát triển lâu
dài của CN. Do đó em đã lựa chọn đề tài “Mở rộng CVTD tại NH Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn Chi nhánh Thăng Long” làm đề tài nghiên cứu của
mình.
Kết cấu của đề tài ngòai lời mở đầu và kết luận, nội dung được chia làm 3
chương:
Chương 1: Một số cơ sở lý luận về CVTD của NHTM
Chương 2: Thực trạng họat động CVTD tại NHNo & PTNT CN Thăng
Long
Chương 3: Một số giải pháp mở rộng CVTD
Em xin chân thành cảm ơn thầy PGS.TS MAI VĂN BẠN cùng Ban lãnh đạo,
các cô chú trong NHNo & PTNT CN Thăng Long đã tạo điều kiện giúp đỡ em
hoàn thành bài chuyên đề này!

Sinh viên thực hiện
LÊ THỊ QUỲNH
LÊ THỊ QUỲNH

MSV: 08A06848N

Trường ĐH Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội

Luận văn tốt nghiệp

CHƯƠNG 1
MỘT SỐ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1) Khái niệm và đặc điểm của CVTD
1.1.1) Một số khái niệm liên quan:
* Khái niệm cho vay của NHTM: là việc chuyển nhượng tạm thời một lượng
giá trị từ NHTM (người sở hữu) sang KH vay (người sử dụng) sau một thời gian
nhất định quay trở lại NHTM với lượng giá trị lớn hơn lượng giá trị ban đầu. Hay
có thể hiểu cho vay của NHTM là quan hệ giữa một bên là người cho vay (NHTM)
bằng cách chuyển giao tiền hoặc tài sản cho bên người vay(KH vay) để sử dụng
trong một thời gian nhất định với cam kết của người vay là hoàn trả cả gốc và lãi
khi đến hạn.
* Khái niệm CVTD: là quan hệ tín dụng ...
Trường ĐH Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội Luận văn tốt nghiệp
LỜI MỞ ĐẦU
Hoạt động cho vay của NH là một trong những hoạt động chính đem lại phần
lớn lợi nhuận cho NH. Với cách thức hoạt động “ vay để cho vay ” nên các NHTM
phải tìm mọi cách để cho vay với khả năng tối đa. Tim kiếm đối tượng để cho vay,
vận dụng các loại hình tín dụng, trong đó CVTD để đầu vốn hiệu quả,
luôn là mục tiêu quan trọng của NHTM.
Trong những năm gần đây, CVTD đã đạt được một số kết quả nhất định.
Song CVTD của các NHTM còn bộc l nhiều hạn chế. Sự cạnh tranh diễn ra ngày
càng gay gắt giữa các NH, ngành NH phải không ngừng phát triển tìm kiếm
những hướng đi mới phù hợp để vừa có thể đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của
KH vừa đứng vững trên thị trường. Mở rộng CVTD một hướng đi – Đây một
hướng đi không mới các nước phát triển nhưng lại khá mới mẻ Việt Nam bởi
nhận thức của người dân về họat động CVTD chưa sâu. Do vậy, thị trường CVTD
còn khá sơ khai và chưa được NH khai thác triệt để.
Xuất phát từ thực tế trên, em nhận thấy được tiềm năng của họat động CVTD
tầm quan trọng của việc thực hiện mở rộng CVTD đối với sphát triển lâu
dài của CN. Do đó em đã lựa chọn đtài “Mở rộng CVTD tại NH Nông nghiệp
Phát triển nông thôn Chi nhánh Thăng Long” làm đề tài nghiên cứu của
mình.
Kết cấu của đề tài ngòai lời mở đầu kết luận, nội dung được chia làm 3
chương:
Chương 1: Một số cơ sở lý luận về CVTD của NHTM
Chương 2: Thực trạng họat động CVTD tại NHNo & PTNT CN Thăng
Long
Chương 3: Một số giải pháp mở rộng CVTD
Em xin chân thành cảm ơn thầy PGS.TS MAI VĂN BẠN cùng Ban lãnh đạo,
các chú trong NHNo & PTNT CN Thăng Long đã tạo điều kiện giúp đỡ em
hoàn thành bài chuyên đề này!
Sinh viên thực hiện
LÊ THỊ QUỲNH
LÊ THỊ QUỲNH MSV: 08A06848N
Luận văn cho vay tiêu dùng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn cho vay tiêu dùng - Người đăng: minhthanh128
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Luận văn cho vay tiêu dùng 9 10 851