Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn CNTT: các phương pháp lập trình vượt firewall

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 2040 lần   |   Lượt tải: 12 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH & VIỄN THÔNG

PHAN TRUNG HIẾU - TRẦN LÊ QUÂN

CÁC PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH VƯỢT
FIREWALL

KHÓA LUẬN CỬ NHÂN TIN HỌC

NIÊN KHÓA 2001 - 2005

GVHD: ThS Đỗ Hoàng Cường

Luận văn tốt nghiệp Mạng máy tính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH & VIỄN THÔNG

PHAN TRUNG HIẾU
TRẦN LÊ QUÂN

0112463
0112319

CÁC PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH VƯỢT
FIREWALL

KHÓA LUẬN CỬ NHÂN TIN HỌC

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
Th.S ĐỖ HOÀNG CƯỜNG

NIÊN KHÓA 2001 – 2005

Phan Trung Hiếu
Mssv: 0112463

- Trang 2 -

Trần Lê Quân
Mssv:0112319

GVHD: ThS Đỗ Hoàng Cường

Luận văn tốt nghiệp Mạng máy tính

LỜI NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Phan Trung Hiếu
Mssv: 0112463

- Trang 3 -

Trần Lê Quân
Mssv:0112319

GVHD: ThS Đỗ Hoàng Cường

Luận văn tốt nghiệp Mạng máy tính

LỜI NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn CNTT: các phương pháp lập trình vượt firewall - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
Luận văn CNTT: các phương pháp lập trình vượt firewall 9 10 846