Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn CNTT: Công nghệ Bluetooth và ứng dụng

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 253 trang   |   Lượt xem: 3374 lần   |   Lượt tải: 12 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG

ĐÀO QUÝ THÁI AN - TRẦN THỊ MỸ HẠNH

TÌM HIỂU VỀ CÔNG NGHỆ BLUETOOTH
VÀ VIẾT ỨNG DỤNG MINH HỌA

LUẬN VĂN CỬ NHÂN TIN HỌC

Tp.HCM, 7/2005

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG

ĐÀO QUÝ THÁI AN

0112421

TRẦN THỊ MỸ HẠNH

0112345

TÌM HIỂU VỀ CÔNG NGHỆ BLUETOOTH
VÀ VIẾT ỨNG DỤNG MINH HỌA

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN :

Thạc sĩ : HUỲNH THỤY BẢO TRÂN

NIÊN KHÓA 2001 - 2005

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
........................................................................................................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn CNTT: Công nghệ Bluetooth và ứng dụng - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
253 Vietnamese
Luận văn CNTT: Công nghệ Bluetooth và ứng dụng 9 10 78