Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn CNTT: hệ thống hỗ trợ học và thi bằng lái xe trên web

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 125 trang   |   Lượt xem: 2279 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ÔNG TẤN TRUNG – 0112288
PHẠM THỊ MINH CHUNG - 0112254

HỆ THỐNG HỖ TRỢ
HỌC VÀ THI BẰNG LÁI TRÊN WEB

LUẬN VĂN CỬ NHÂN TIN HỌC

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Th.S. Nguyễn Thị Diễm Tiên

TP. HCM, NIÊN KHOÁ 2005

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn CNTT: hệ thống hỗ trợ học và thi bằng lái xe trên web - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
125 Vietnamese
Luận văn CNTT: hệ thống hỗ trợ học và thi bằng lái xe trên web 9 10 174