Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn CNTT: m hiểu công nghệ wap và công cụ tìm kiếm trên thiết bị di động

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 182 trang   |   Lượt xem: 2281 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LỜI CẢM ƠN
Trước khi trình bày nội dung nghiên cứu của luận văn, chúng em xin dành
những dòng đầu tiên để gởi lời cảm ơn chân thành đến:
Cô Huỳnh Thụy Bảo Trân, người đã tận tình hướng dẫn và tạo mọi điều kiện
tốt nhất cho chúng em trong suốt thời gian thực hiện luận văn.
Chúng em xin gởi lời cảm ơn chân thành đến quý Thầy Cô trong Khoa Công
nghệ thông tin, trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh đã
giảng dạy, hướng dẫn và giúp đỡ chúng em thực hiện tốt luận văn này.
Chúng con cũng xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến ba mẹ và gia đình đã luôn
chăm sóc và động viên trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu để chúng con có thể
đạt được kết quả như ngày hôm nay.
Và cũng xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ hết sức nhiệt tình của các bạn Hồ
Phạm Thái Vinh, Chu Hoàng Nam, Đặng Xuân Hữu và Nguyễn Quốc Bảo đã hỗ trợ
thiết bị giúp chúng tôi hoàn thành tốt đề tài này.
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2005
Nhóm sinh viên thực hiện:
Nguyễn Thanh Phong - Nguyễn Ngọc Phương Vi

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU ...........................................................................................................9
PHẦN I.
TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ WAP ...........................................................................12
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ WAP ...................................................................13
1.1. Giới thiệu.......................................................................................................13
1.2. Kiến trúc ứng dụng WAP..............................................................................14
1.2.1. WAP Client .........................................................................................16
1.2.2. WAP Proxy, WAP Gateway và WAP Server.....................................17
1.3. Ngăn xếp giao thức WAP – WAP Protocol stack.........................................23
1.3.1. Wireless Application Environment – WAE........................................25
1.3.2. Wireless Session Layer – WSP...........................................................26
1.3.3. Wireless Transaction Layer – WTP....................................................27
1.3.3.1. Yêu cầu không tin cậy – Unreliable request................................28
1.3.3.2. Yêu cầu có thể tin cậy – Reliable request....................................28
1.3.3.3. Yêu cầu tin cậy với một thông điệp kết quả ................................29
1.3.4. Wireless Transprot Layer Security – WTLS ......................................30
1.3.5. Wireless Datagram Protoco...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn CNTT: m hiểu công nghệ wap và công cụ tìm kiếm trên thiết bị di động - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
182 Vietnamese
Luận văn CNTT: m hiểu công nghệ wap và công cụ tìm kiếm trên thiết bị di động 9 10 230