Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn CNTT: nghiên cứu java mobile và xây dựng ứng dụng minh họa

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 234 trang   |   Lượt xem: 2637 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH – VIỄN THÔNG

ĐẶNG NGUYỄN KIM ANH – ĐÀO ANH TUẤN

NGHIÊN CỨU JAVA MOBILE
VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG
MINH HỌA

KHÓA LUẬN CỬ NHÂN TIN HỌC

TP.HCM, 2005

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH – VIỄN THÔNG

ĐẶNG NGUYỄN KIM ANH
ĐÀO ANH TUẤN

– 0112424
– 0112451

NGHIÊN CỨU JAVA MOBILE
VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG
MINH HỌA

KHÓA LUẬN CỬ NHÂN TIN HỌC

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
Thầy NGUYỄN MINH TUẤN

NIÊN KHÓA 2001-2005

Lời Cảm Ơn!
Sau hơn năm tháng tìm hiểu và thực hiện, luận văn “Nghiên cứu công nghệ
Java Mobile và xây dựng ứng dụng minh hoạ” đã cơ bản hoàn thành. Để đạt được
kết quả này, chúng tôi đã nỗ lực hết sức đồng thời cũng nhận được rất nhiều sự
quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ của các thầy cô, bạn bè và gia đình.
Trước hết, chúng em xin gởi lời cảm ơn chân thành đến Bộ môn Mạng máy
tính và Viễn thông, Khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Khoa học Tự nhiên
và các thầy cô đặc biệt là Thầy Nguyễn Minh Tuấn đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn
chúng em hoàn thành luận văn này.
Chúng tôi rất cảm ơn các bạn bè trong khoa, các anh chị, các bạn trong cộng
đồng Java Việt Nam đã bên cạnh ủng hộ, đóng góp ý kiến cho chúng tôi trong quá
trình thực hiện luận văn.
Và chúng con cũng xin chân thành cảm ơn gia đình đã luôn động viên, tạo
điều kiện tốt nhất cho chúng con học tập và hoàn tất luận văn.
Luận văn đã hoàn thành với một số kết quả nhất định, tuy nhiên vẫn không
tránh khỏi sai sót. Kính mong sự cảm thông và đóng góp ý kiến từ các thầy cô và
các bạn.
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2005

Đặng Nguyễn Kim Anh - Đào Anh Tuấn

MỤC LỤC
Lời Nói Đầu...................................................................................................... 1
Phần 1: Kiến thức nền tảng J2ME ................................................................ 5
Chương 1: Tổng quan về J2ME.................................................................... 5
1.1 Giới thiệu J2ME (Java 2 Micro Edition).......................................................5
1.2 Lý do chúng ta cần J2ME..............................................................................6
1.3 Các thành phần của J2ME:............................................................................7
1.3.1 Configuration:.............................................................................................7
1.3.2 Profile: ...................................................................................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn CNTT: nghiên cứu java mobile và xây dựng ứng dụng minh họa - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
234 Vietnamese
Luận văn CNTT: nghiên cứu java mobile và xây dựng ứng dụng minh họa 9 10 329