Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn CNTT: nghiên cứu một số vấn đề về bảo mật ứng dụng web trên internet

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 169 trang   |   Lượt xem: 2535 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Khoa CNTT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BẢO MẬT
ỨNG DỤNG WEB TRÊN INTERNET

GVHD: Th.S. MAI VĂN CƯỜNG
SVTH : NGUYỄN DUY THĂNG - 9912074
NGUYỄN MINH THU - 9912156

KHÓA HỌC: 1999-2003

Khoa CNTT

Lời cảm ơn
Sau gần 6 tháng nỗ lực thực hiện, luận văn nghiên cứu “Các kĩ thuật tấn công và
bảo mật ứng dụng Web trên Internet” đã phần nào hoàn thành. Ngoài sự cố gắng
hết mình của bản thân, chúng em đã nhận được sự khích lệ rất nhiều từ phía nhà
trường, thầy cô, gia đình và bạn bè.
Trước hết chúng con xin cám ơn ba mẹ đã luôn động viên và tạo mọi điều kiện
tốt để chúng con học tập và hoàn thành luận văn tốt nghiệp này.
Chúng em xin cám ơn thầy cô trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên đã truyền đạt
những kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt quá trình học tập. Đặc biệt,
chúng em xin bày tỏ lòng chân thành sâu sắc đến thầy Mai Văn Cường, người đã
tận tình hướng dẫn và giúp đỡ chúng em trong quá trình làm luận văn tốt nghiệp.
Xin cám ơn tất cả bạn bè đã và đang động viên, giúp đỡ chúng tôi trong quá trình
học tập và hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp này.

Khoa CNTT

Lời nhận xét
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Khoa CNTT

Nghiên cứu một số vấn đề về bảo mật ứng dụng Web trên Internet

MỤC LỤC
GIỚI THIỆU……………………………………………………………………………… 7
Tổ chức của luận văn……………………………………………………………………... 9
PHẦN THỨ NHẤT: CƠ SỞ LÍ THUYẾT………………………………………………. 11
Chương 1: Giới thệu Ứng dụng Web…………………………………………………….. 12
I. KHÁI NIỆM ỨNG DỤNG WEB………………………………..…………………… 13
II. MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT ỨNG DỤNG WEB………..…………………... 16
Chương 2: Các khái niệm, thuật ngữ liên quan ………………………………………….. 18
I. HACKER……………………………………………………………………………… 19
II. HTTP...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn CNTT: nghiên cứu một số vấn đề về bảo mật ứng dụng web trên internet - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
169 Vietnamese
Luận văn CNTT: nghiên cứu một số vấn đề về bảo mật ứng dụng web trên internet 9 10 937