Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn CNTT: nghiên cứu tính toán lưới và thử nghiệm một số thuật toán

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 138 trang   |   Lượt xem: 1966 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

HUỲNH BÁ THANH TÙNG - 0112079
TRẦN VIỆT CƯỜNG

- 0112339

NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN LƯỚI VÀ
THỬ NGHIỆM MỘT SỐ THUẬT TOÁN
LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ

KHÓA LUẬN CỬ NHÂN TIN HỌC

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

TS. TRẦN ĐAN THƯ
Th.S NGUYỄN THANH SƠN
NIÊN KHÓA 2001-2005

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.........................................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn CNTT: nghiên cứu tính toán lưới và thử nghiệm một số thuật toán - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
138 Vietnamese
Luận văn CNTT: nghiên cứu tính toán lưới và thử nghiệm một số thuật toán 9 10 509