Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn CNTT: Search Engine Việt

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 150 trang   |   Lượt xem: 4030 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Tìm hiểu về Search Engine và xây dựng ứng dụng minh hoạ cho Search Engine tiếng Việt

LỜI CẢM ƠN
Đầu tiên, chúng em xin gởi lời cảm ơn đến Thầy, Cô khoa Công nghệ Thông tin
trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã tận tình dạy dỗ, dìu dắt chúng em suốt bốn năm
đại học.
Chúng em cảm ơn Cô Nguyễn Thị Diễm Tiên, người tận tình hướng dẫn, giúp
đỡ, động viên chúng em hoàn thành luận văn này.
Chúng tôi cảm ơn các anh Trần Nguyễn Hoàng Phương, Bùi Ngọc Tuấn Anh,
Đoàn Hữu Quang Vinh và các bạn Nguyễn Huy Hoàng, Phan Anh Đức đã giúp đỡ,
đóng góp ý kiến cho chúng tôi trong quá trình cài đặt, thử nghiệm chương trình.
Cuối cùng, chúng con cảm ơn Ba, Mẹ và những người thân đã khích lệ, động
viên chúng con trong thời gian học tập, nghiên cứu để có được thành quả như ngày
nay.

Tháng 7 năm 2004
Sinh viên
Lê Thuý Ngọc – Đỗ Mỹ Nhung

Lê Thuý Ngọc - 0012745

1

Đỗ Mỹ Nhung - 0012624

Tìm hiểu về Search Engine và xây dựng ứng dụng minh hoạ cho Search Engine tiếng Việt

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………
Ngày…… tháng……năm 2004
Ký tên

Lê Thuý Ngọc - 0012745

2

Đỗ Mỹ Nhung - 0012624

Tìm hiểu về Search Engine và xây dựng ứng dụng minh hoạ cho Search Engine tiếng Việt

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………
Ngày…… tháng……năm 2004
Ký tên

Lê Thuý Ngọc - 0012745

3

Đỗ Mỹ Nhung - 0012624

Tìm hiểu về Search Engine và xây dựng ứng dụng minh hoạ cho Search Engine tiếng Việt

MỤC LỤC
Phần 1 : TÌM HIỂU VẤN ĐỀ............................................
Tìm hiểu về Search Engine và xây dựng ứng dụng minh hoạ cho Search Engine tiếng Việt
LỜI CẢM ƠN
Đầu tiên, chúng em xin gởi lời cảm ơn đến Thầy, Cô khoa Công nghệ Thông tin
trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã tận tình dạy dỗ, dìu dắt chúng em suốt bốn năm
đại học.
Chúng em cảm ơn Nguyễn Th Diễm Tiên, người tận tình hướng dẫn, giúp
đỡ, động viên chúng em hoàn thành luận văn này.
Chúng tôi cảm ơn các anh Trần Nguyễn Hoàng Phương, Bùi Ngọc Tuấn Anh,
Đoàn Hữu Quang Vinh các bạn Nguyễn Huy Hoàng, Phan Anh Đức đã giúp đỡ,
đóng góp ý kiến cho chúng tôi trong quá trình cài đặt, thử nghiệm chương trình.
Cuối cùng, chúng con cảm ơn Ba, M những người thân đã khích lệ, động
viên chúng con trong thời gian học tập, nghiên cứu để được thành quả như ngày
nay.
Tháng 7 năm 2004
Sinh viên
Lê Thuý Ngọc – Đỗ Mỹ Nhung
Lê Thuý Ngọc - 0012745 1 Đỗ Mỹ Nhung - 0012624
Luận văn CNTT: Search Engine Việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn CNTT: Search Engine Việt - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
150 Vietnamese
Luận văn CNTT: Search Engine Việt 9 10 8